Meditation og mindfulness blog artikler på Henning Daverne

Yin og yang – Øst og vest: Uddrag fra bogen meditation og mindfulness

Uddrag fra bogen meditation og mindfulness:

Du bestemmer ikke selv, hvilke situationer du kommer til at møde i den ydre verden, ej heller hvilke følelser, du kommer til at møde i den indre verden. En stor del af din udvikling består derfor af din måde at forholde dig til situationer og følelser samt hvilke handlinger du vælger i forhold til det, du møder i nuet. Når du møder livet, som du plejer – med indgroede reaktioner – bliver du fastholdt i fortiden. Når du møder livet fra det bedste sted i dig selv og handler efter bedste evne i overensstemmelse med universelle værdier, og når du lærer at slappe af med dine svagheder og bevarer kontakten til dit nærvær, selv om livet går dig imod, så kan fortiden ikke længere kontrollere dit liv, og du kommer tættere på helheden i dig selv.
Enten-eller og både-og

Når jeg underviser i meditation og mindfulness på foredrag, kurser og uddannelser, møder jeg ofte enten-eller-tankegangen. Holdningen er, at du enten mediterer, finder indre lykke og søger efter livets mening, eller også stresser du rundt for at tjene penge. Der er en offermentalitet, hvor folk tænker: ”Jamen, jeg kan jo ikke begge dele.”
Verden gennemgår en enorm integration i øjeblikket mellem blandt andet Østen og Vesten. Den ”gamle” spirituelle model går på: Forlad verden og fordyb dig i det spirituelle. Mange yogier i Østen har valgt den vej. Men i den moderne tid, vi lever i, har vi brug for en ”både-og-tan- kegang” i stedet for et ”enten-eller”, når vi taler om materiel og spirituel udvikling.

Min lærer Maharajji valgte for eksempel at gøre forskel i den ydre verden ved dagligt at bespise 200 fattige mennesker. Endvidere tilbød han gratis skole til 45 elever, som boede i hans ashram i op til 15 år, indtil de kunne klare sig selv og flytte væk for at finde arbejde og stifte familie. Sidelø- bende underviste han andre yogier og munke fra hele Indien, hvoraf mange af dem samtidig boede i hans ashram. Alt dette daglige arbejde begyndte i hans tilfælde først, da han havde realiseret det spirituelle. Pointen var: Bevar kontakten til det spirituelle med den ene hånd, og arbejd i verden med den anden. På den måde arbejdede han mere og udrettede mere end de fleste med en materiel synsvinkel.

Dalai Lama gør det på lignende vis.

Utrætteligt rejser han verden rundt, holder foredrag og møder statsledere og presse – en enorm ydre aktivitet uden at miste kontakten til nærværet og den indre ro.
Vi skal hver især finde samme balance, og vi er det sted i udviklingen nu, hvor de spirituelle og materielle verdener integreres.
I disse år er jeg under vejledning af en af min afdøde mentors elever, der lever afsides i en bjerghule i Nordindien. Her fordyber han sig i det spirituelle seks måneder om året. Han bruger ikke meget tid i den ydre verden.

I det halve år, hvor han er ude af sin hule, påvirker han nogle ganske få nøglepersoner, der kan bringe hans tanker videre ud i verden. På den måde har han stadig en indflydelse, selv om han ikke selv agerer i den ydre verden. På den ene side kan vi påstå: ”Det nytter ikke noget at praktisere spiritualitet i en hule i Himalaya.” På den anden side kan de sige: ”Vi påvirker verdensatmosfæren med fred, for vi er de eneste, der praktiserer fred. I kan ikke bidrage til harmonien, hvis I ikke har den i jer.”

I Indien er yogier i årtusinder gået ekstremt dybt og har lært at kende de indre lovmæssigheder omkring meditation, mindfulness og sjæl, mens vi i Vesten er kommet langt i den ydre verden. Vi har udviklet trådløs kommunikation, rumrejser og alverdens tekniske hjælpemidler. Disse to verdener skal forenes i hver enkelt af os, så vi formår at leve et meningsfyldt og aktivt liv med venner, familie, arbejde og forpligtelser i den ydre verden samtidig med, at vi lever vores liv i overensstem-
melse med vores sande værdier og bevarer kontakten til vores naturlige tilstand af frihed, velvære og glæde i den indre verden.

Disse verdener skal mødes gennem dig og mig. Vi skal hver især finde mere harmoniske måder at leve på. Resultatet af Østens tusindårige filosofiske forskning skal hjælpe os med at finde vores indre helhed, mens Vestens enorme evne til at udfolde det menneskelige potentiale i den ydre verden skal give os praktisk tilgang til at udfolde vores indre potentiale i den ydre verden.
Jeg beder dig derfor ikke om at holde op med at arbejde, når du skal finde indre ro og balance i dit liv. Du skal ”bare” lære at finde nye måder at arbejde på og bruge dig selv på og blive bevidst om at leve dit liv i større harmoni med de universelle værdier.

Hent et gratis kapitel mere fra Henning Davernes nye bog her

Meditationskurser for erhverv
Meditation og mindfulness kurser
Meditation og mindfulness kurser
Meditationskurser for ledige 6-ugers
Foredrag om meditation og mindfulness
0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *