Hvad er Warrior monk Qigong?

I vesten er de færreste bekendt med warrior monk Qigong. En kriger (warrior) er en handlekraftig person som besidder den nødvendige styrke og færdigheder til at håndtere kamp, fare og udfordringer uden at bukke under fysisk og psysisk. En krigers formål er at skabe tryghed i sine omgivelser via sin evnen til at beskytte andre. For de fleste vil en kriger være det diamentralt modsatte af en munk, en munk er en fredselskende person som har dedikeret sit liv til at søge spirituelt indsigt igennem meditation og bøn og til at vejlede andre til af finde livets højere mening. Den som kender til verdens spirituelle traditioner og munkeordner ved dog at disse altid har haft en gren af kriger munke som søgte livets mening på lige fod med andre munke, men som også var trænet i kampkunst således at de kunne forsvare bla. deres templer mod angreb (et kendt vestligt eksempel er tempelridderne)

Mit møde med Indiens kriger munke

Min egen indiske Guru Maharajji var det spirituelle overhoved for en af Indiens allermest udbredte munkeordner, i hans tradition var en gren af munke som den dag idag stadig træner med traditionelle våben som er en del af denne tradition, udover at dyrke yoga, meditation, åndedrætsøvelser og forskellige asketiske øvelser, træner disse munke også kampkunst og jeg kan af personlig erfaring berette at de har specielle metoder til at udvikle ekstraordinær indre kraft og fysisk styrke. I 2003 mødte jeg  en gruppe af disse kriger munke, som tilhørte den samme spirituelle tradition som jeg selv, vi mødtes tilfældigt på en spirituel festival ved navn “Maha kumbha mela” i byen Ujjain. Jeg var ude at svømme i en flod med min søn og nogle venner, da vi kom op af vandet blev vi anråbt af en gruppe munke som red på elefanter, de kaldte; “kom med os“, og så kom vi op og ride på elefanter sammen med denne gruppe munke, jeg spurgte, “hvorfor kaldte i på os, jeg mindes ikke at have set jer før?” de svarede “du kender ikke os men vi kender dig, fordi du bor sammen med Maharajji som er overhovede for vores spirituelle tradition og vi har hørt om jer, at i er vores guru brødre og at i er kommet på besøg her i Indien igennem mange år“.

En lille kriger munk med stor udstråling

Efter at have fået det på plads spurgte jeg en af munkene ind til deres yogiske trænings metoder, af fysisk statur var han en lille mand, men han havde en indre varme og en stor  karisma. Trods det, at jeg har trænet kampkunst noget nær hele mit liv, så ville jeg betænke mig ved at kæmpe imod ham, jeg tror nok jeg ville klare mig fint i et fysisk håndgemæng mod ham, men det er ikke min pointe,  pointen her er at han havde udviklet en autoritet og en udstråling der gjorde at enhver ville betænke sig ved at gå i karambolage med ham. Den lille kriger munk fortsatte:

vores opgave er at beskytte Maharajji

(som var vores begge to`s spirituelle guru)

“vi har dedikeret vores liv til at beskytte Maharajji uanset hvad det måtte betyde, og vi gå ikke af vejen for nogen eller noget som truer ham, selv hvis det skulle ske at militæret kommer her med våben og optræder truende eller kommanderende, så viger vi ikke”.

Med Maharaji og Champa (hans elefant) foran asrammen i nordindien

warrior monk

En af munkene i Maharajjis asram demonstrer her med stor entusiasme de traditionelle våbens  anvendelse

meeting warrior monks in Ujjain

Ujjain 2003. Med et par venner og min ældste søn Marcus rider vi tilbage til vores lejrplads på elefantryg, sammen med en gruppe af Indiens kriger munke.

Verdens største festival

Vores samtale foregik på verdens største festival som samler et sted mellem 30-70 millioner mennesker, så det scenarie den lille kriger munk skitserede var slet ikke utænkeligt, festival byen var spækket med security, politi og militær for at sikre festival deltagernes sikkerhed i tilfælde af optøjer, det store sikkerheds opbud var kommet i stand efter den samme festival for år tilbage havde oplevet mange dødsfald p.g.a optøjer.
Den lille kriger munk fortsatte, “hvis militæret skulle finde på at gå imod Maharajjis vilje, så vil alle kriger munkene som er samlet her, hellere dø end at trække os tilbage og udsætte Maharajji for fare“.
I min fortid har jeg har jeg i mange år undervist både militær, politi og kampkunstinteresserede i nærkampsteknik, i den sammenhæng har jeg ved flere lejligheder været vidne til fysisk konflikthåndtering på nærmeste hold, derfor ved jeg af personlig erfaring at der er stor forskel på hvordan, selv en kampsports trænet person, håndtere det når der opstå en konflikt med fare for personens liv og helbred, det er ikke sjældent set at en person fryser eller opgiver at kæmpe når situationen bliver fysisk, men jeg var ikke et sekund i tvivl om at denne lille munk mente hvad han sagde og at han var 100% klar til at bakke sine ord op hvis det skulle blive nødvendigt. Han fortalte videre om hvordan  munkene opnår den unikke kriger energi ved hjælp af specielle øvelser som gennemføres dagligt over en koncentreret periode af 30 – 40 dages varighed, hvor kriger munkene dagligt gennemføre nogle krævende øvelse som opbyggede deres fysiske energi og indre styrke.

hvis militæret skulle finde på at gå imod Maharajjis vilje så vil alle kriger munkene samlet her, hellere dø end at trække sig tilbage og udsætte Maharajji for fare

Her forlader vi den lille indiske kriger munk og tager et kig på hvordan krigermunkenes metode er rejst fra Indien til Kina

Bodhidharma bringer de indiske kriger munkes metode fra Indien til kinas Shaolin tempel

Den mest populære historie om hvordan kriger munkenes metoder er rejst fra Indien til Kina fortæller at en Indisk prins, ved navn Bodhidharma, ankom fra Indien til Shaolin templet i år 527, med sig bragte han de indiske kriger munkes metoder samt udvalgte Buddhistiske belæringer (Lankavatara sutra) som i Kina efterfølgende blev kendt som “Chan Buddhisme”. Bodhidharma blev således grundlægger af den Kinesiske Chan Buddhisme (som blev til “Zen Buddhisme” i Japan). Efter at have givet belæringer i nogle år trak Bodhidharma sig tilbage for at meditere alene i en hule i 9 år, her fik Bodhidharma succes med en form for “indre alkymi” som efterfølgende blev kendt som “at kigge på en væg i 9 år”, på kinesisk kaldet “pi-kuan”. “Pi kuan” kan oversættes til dansk som “at observere muren”, Inspireret af Bodhidharmas eksempel sidder Kinesiske Chan munke og Japanske Zen munke faktisk den dag idag ofte med øjnene rettet imod en mur når de meditere, men den dybere betydning af Pi Kuan er ikke at sidde og stirre på en mur, men at hvile i “den naturlige tilstand” som erkendes således: “forlad illusionen og omfavn virkeligheden, når du er forankret i pi-kuan erkender du at der ikke findes et jeg adskildt fra andet, at et almindeligt menneske og en helgen er af samme essens”. På kriger munkens rejsen mod at forankrer sig i den naturlige tilstand, kan personen praktisere “forskellige metoder” for at nå i mål, denne vej til spirituel erkendelse kaldes at “nå den naturlige tilstand ved hjælp af metoder”. På den anden side kan en person nå spirituel erkendelse ved at forbinde sig med sin altid-allerede eksisterende rene lysende buddha natur, den sidste metode kaldes “Pi Kuan”, indenfor Chan Buddhismen.

Kroppen som fundament for spirituel indsigt
Da Bodhidharma kom ud af hulen, efter at have gennem ført sit 9 års meditations retræte, accepterede han en invitation fra Shaolin templets abbed om at undervise munkene i Shaolin templet. Bodhidharma underviste Shaolin munkene i sin meditations metode, men måtte konstatere at de ikke besad den nødvendige styrke og vitalitet til at udholde de lange meditations sessioner som hans metode fordrede, de faldt ofte I søvn og blev syge. Som en forklarende sidebemærkning kan det her nævnes at de Indiske kriger munke  betragter kroppen som fundamentet for sand spirituel udvikling, fysiske øvelser kombineret med åndedrætsøvelser er designet til at åbner op for cirkulation af blod og livsenergi i hele kroppen. Hvis en Kriger munk har formået at åbne energi kanalerne i hele kroppen vil personens organer være sunde, resultatet af stærke sunde organer og åbne energibaner, er klarhed i hovedet og velbehag i hele kroppen, ligesom personens immunforsvar vil være ekstraordinært stærk og personen bliver derfor sjældent syg. Hvis en udøvers energibaner derimod ikke er åbne vil førsøget på at sidde i meditationsstilling i længere perioder resultere i smerter, træthed og søvn, desuden vil de lukkede energibaner og svækkede organer, betyde at personen har svækket immunforsvar og derfor bliver let syg. Bodhidharma oplevede at Shaolin munkene let blev syge og at de  faldt i søvn under lange meditations sessioner, det viser os at munkenes energibaner endnu ikke var åbne og at deres vitale organer var svækkede.

Bodhidharma bliver gundlæggeren af Shaolin Kung Fu og Qigong
Bodhidharma besluttede derfor at undervise dem i de Indiske kriger munkes metoder for at styrke deres helbred og udvikle deres viljestyrke, således af de kunne udvikle tilstrækkelig fysisk styrke og vital energi til at kunne gennemføre de metoder han underviste dem i, på denne måde blev han ligeledes grundlæggeren af Shaolin Kung-Fu. Udover buddhistiske belæringer indførte Bodhidharma følgende 4 elementer i Shaolin templet:

  1. Yi Jin Jing – Muskel, sene og bindevævs transformation
  2. Xi Sui Jing – Knoglemarvsforvandling
  3. Luohan Shiba Shou – 18 Luohan (arhat) hænder
  4. Wuxing Quan – 5 dyre former (drage, tiger, leopard, trane, slange)

Ved at indføre disse 4 elementer lagde Bodhidharma fundamentet for “Chan Wu Yi” og de 5 dyre former som danner grundlaget for Shaolin Kung-Fu. “Chan” henviser til buddhisme, “Wu” henviser til kampkunst, “Yi” henviser til medicin og healing. “Chan Wu Yi” er forfader til alle de forskellige kampkunst stilarter i hele østen som efterstræber spiritual oplysning via kriger munkenes metoder. Kamp og krigskunst var udbredt i Kina inden Bodhidharma ankom, flere af Shaolin munkene var tidligere soldater, så man kan ikke sige at Bodhidharma indførte kampkunst i Kina, det nye han bragte med sig fra Indien var et stærkt fokus på meditations og åndedrætsøvelser kombineret med fysiske øvelser, alt sammen beregnet til at udvikle en harmonisk sindstilstand kombineret med en sund, stærk, smidig og vital krop. Kriger munkenes metode hviler på en viden om maven som centrum for den biologiske krop, samt en unik viden om forbindelse mellem den fysiske krop, livsenergi og menneskets spirituelle essens (på dansk: krop, sind og ånd forbindelsen). 

Det er uvist i hvilket omfang historien om Bodhidharma ankomst til Shaolin templet er blevet pyntet på og ændret i tidens løb, eller hvorvidt alle elementer af historien er sand, men det er sikkert at den har lagt navn til mange Kung-fu, Neigong (indre alkymi), Tai Chi og Qigong systemer i Kina sidenhen. Shaolin templet er idag berømt for sine “72 metoder” (72 metoder til at opnå Kung Fu færdigheder, som i noge tilfælde for udenforstående grænser til det overnaturlige).

Golden Bell
Shaolin templets 72 metoder udspringer alle af de 4 metoder som Bodhidharma indførte til Kina fra Indien. De 72 metoder har navne som fx. Iron body, Iron hand, Golden Bell, m.v. Golden Bell (den gyldne klokke) er en avanceret Qigong metode som  blev udviklet af en Shaolin munk i det 16 århunderede (under ming dynastiet) siden dengang er Golden Bell metoden blevet bevaret fra generation tl generation af Shaolin munkene helt frem til nutiden. Golden bell metoden giver kroppen en seriøs beskyttelse mod fysiske angreb som slag og spark, men metoden styrker også immunforsvaret så udøveren er beskyttet imod udefrakommende invasion af kulde, fugt, virus og bakterier, ligesom metoden siges at omgive udøveren med et energetisk felt som yder beskyttelse imod andre menneskers negative følelser.

Bogen “72 arts of Shaolin”, beskriver de 72 metoder som er udviklet i Shaolin templet baseret på de Indiske krigermunkes metoder som Bodhidharma bragte med sig til Kina. Bemærk!!! jeg vil ikke anbefale dig at forsøge at lære disse metoder fra en bog på egen hånd, i bedste tilfælde anstrenger du dig uden at opnå det optimale udbytte, i værste tilfælde kan du forårsager uoprettelig skade på din krop

Udbyttet ved warrior monk Qigong

Warrior monk qigong øvelserne styrker stort set alle vitale systemer i din krop, blodcirkulation øges i hele kroppen, åndedrætsfunktionen udvikles, “dan tien”udvikles. Dan Tien er et, for Qigong, og Neigong, vigtigt punkt under navlen (sansynligvis det organ som vestlig medicin kalder tarmkrøsen, et organ som først er blevet opdaget fornyeligt) muskler og sener styrkes,  hjernen og de endokrine kirtler stimuleres, ligesom øvelserne øger testosteron niveauet.

Forskellen på “sundheds Qigong” og “warrior monk Qigong”
Forskellen på “sundheds Qigong” og “warrior monk Qigong” er at kriger munkenes øvelser, udover sundhed, også udvikler agression, styrke og handlekraft, kvaliteter som hænger sammen med et forøget testosteron niveau. Formålet med warrior qigong øvelserne er at styrke din præstationsevne og dit helbred, så du kan leve et langt sundt liv uden smerte og sygdom, for til slut at dø en naturlig død. Mange af de udøvere som benytter kriger munkenes metoder igennem hele deres liv, lever i bedste velgående til de er både 90 og 100 år, de bevare typisk deres førlighed, vitalitet og mentale sundhed lige til det sidste. Min egen Guru Maharajji var et god eksempel på dette, han døde som 93 årig, og jeg kan berette mange historier om hvordan han i en alder af 85 år, havde mere energi end jeg selv, trods det at jeg var ung og trænede kampkunst og fitness dagligt.

Warrior qigong er udviklet gennem tusinder år
Kriger munkenes metoder er blevet udviklet, testet og finjusteret igennem tusinder år, kriger munkenes liv var fuldstændig afhængigt af at de bevarede et godt helbred, hvis de fik skader under deres kamptræning måtte de helbrede sig selv via, massage, urter, meditation og åndedrætsøvelser, hvis de ikke kunne helbrede sig selv var der stor risiko for at de kunne blive permanent handikappet, bare et knoglebrud som ikke healer rigtigt op ville resultere i tab af funktionsevne resten af livet. Af den årsag var deres metoder meget veludviklede, de var eksperter i kampkunst, foryngelses metoder og klassisk kinesisk medicin. Kriger munkenes unikke ekspertise i at forebygge sygdom og helbrede skader er, mig bekendt, stort set ukendt for den moderne videnskab indtil videre, men jeg forestiller mig at også disse unikke metoder i fremtiden vil blive genstand for naturvidenskabelig forskning ligesom yoga, meditation og fx. Ba Duan Jin Qigong allerede er blevet det. (Jeg overvejer selv at stable netop sådan et studie på benene på et tidspunkt hvis du skulle være interesseret i at deltage i et studie som tester kriger munkenes metoder, så hold øje med mit nyhedsbrev). Øvelser som er designet til at øge testosteron niveauet er designet til kriger munke (mænd), de kan dog også godt trænes af kvinder så længe der foretager nogle justeringer i øvelserne, justeringer som modvirker at kvinder fx. oplever at deres bryster skrumper ind og deres menstruation udebliver

Warrior monk Qigong styrker din krops evne til selvhelbredelse

I fortiden brugte kriger munkene deres øvelser til at optimere deres præstationsevne inden de gik i  krig. Warrior monk qigong er en holistisk metode som forynger og revitalisere hele din krop uden brug af kemisk medicin og operationer. Øvelserne forårssager drastiske fysiologiske forandringer i din krop som optimere din fysisk præstationsevne, ligesom øvelserne har en foryngende effekt på de vigtigste kirtler og organer i din krop. Hvis du anvender øvelserne regelmæssigt igennem en periode på nogle år, vil du kunne kigge tilbage på dit helbred før og efter warrior Qigong og konstatere  at du har opnået en drastisk forøget kontrol over dit helbred ved at styrke din krops evne til selvhelbredelse. Allerede efter bare 30 dages koncentreret træning kan du opleve at din krop har ændret sig på dramatisk vis. Kriger munkende i fortiden havde ikke adgang til moderne medicin men måtte forlade sig på at styrke deres helbred og deres immunforsvar for at forebygge sygdomme, hvis du praktisere metoden regelmæssigt kan du opleve de samme fordele som kriger munkene har oplevet igennem flere tusinde år. Kriger munkene var mennesker ligesom du og jeg, hvis de kunne opnå disse fordele ved øvelserne dengang er der ingen grund til at du ikke også skulle kunne opnå de samme fordele idag.

kampeffektivitet vs sundhed og velvære

Jeg har trænet østens kampkunst siden 1979, og har haft berøring med Kung Fu og Qigong i flere årti, min fokus som ung (jeg er stadig ung, men her taler vi dengang var jeg latterligt ung) var på kampeffektivitet, set fra dette synspunkt var ideen om Qigong øvelser spild af tid, hvorfor det? Fordi en kæmpers kampeffektivitet er 100% afhængig af personens træningsmetode, “måden du træner på er måde du kæmper på”, hvis du bruger tid på rolige  åndedræts Qigong øvelser, så spilder du din tid som kunne have været brugt på sparring og kamp relevante øvelser. Det er først efter jeg blev 45 år at jeg har opdaget hvor powerfulde kriger munkenes metoder er som kropsforyngende metoder, ligesom metoderne er et perfekt fundament for en seriøs spirituel praksis. Selvom Kinesisk Kung-Fu rigtigt praktiseret kan være effektivt i nærkamp, så stammer metoderne fra en tid hvor skydevåben endnu ikke var blevet udviklet, hvis kampeffektivitet udelukkende var målet med træningen hvorfor skulle en person så bruge år på at udøve krigermunkenes metoder, når personen uden nogen anstrengende træning kan bukke pegefingeren og trykke på aftrækkeren uden nogen særlig træning. I de senere år har været udkæmpet mange “udfordringskampe” i Kina hvor fuldkontakt kæmpere (som træner praktisk og fysisk kamp træning som vi kender det fra boksning og brydning) har besegret kæmpere som er trænet i traditionelle metoder (som inkludere fokus på Qigong) i alle tilfælde var udfaldet at de traditionelt trænede kæmpere blev nedkæmpet på kort tid. I skrivende stund (2022) er kampsporsformer som MMA (mixed martial arts – cage fighting) udbredt i hele verden, de bedste kæmpere fokusere på at træne de teknikke de skal anvende i buret. Hvad kan vi lære af det? “the way you train is the way you fight”, hvis du vil kæmpe fuldkontakt, må du træne fuldkontakt, det nytter ikke noget udelukkende at dyrke Qigong hvis dit mål er at excellere i fuldkontakt kamp. Er værdien af kriger munkenes metoder så ikke udspillet for mange år siden? Bestemt ikke, de fleste professionelle kæmpere døjer med skader fra deres træning som ikke sjældent ender med at sende dem på pension før tid, ligesom de ofte efterfølgende må døje med gamle skader resten af livet. Ved at indføre warrior Qigong i den daglige træning styrker man kroppens selvhelbredende evne, og undgår at skulle døje unødvendigt med gamle skader resten af livet.

Boards don’t hit back

Blandt kampkunst entusiaster findes et berømt citat som stammer fra Kung Fu stjernen Bruce Lee: “Boards dont hit back” (brædder står ikke igen), citatet stammer fra filmen “enter the dragon”, i filmen gennembryder karate mesteren Bob Wall nogle brædder for at afskrække Bruce Lee inden de to skal kæmpe imod hinanden, pointen i citatet er at det ikke giver en fordel i kamp at være god til at gennembryde brædder.Hvorfor ikke? Fordi brædder ikke bevæger sig og slår igen, modsat en en modstander. Kriger munkenes metoder handler om at optimere cirkulationen af blod og Qi i hele kroppen, hænderne og fødderne er kroppens ekstremiteter, det vil sige at når cirkulationen af blod og Qi når helt ud til fingerspidserne og træerne så er det implicit at den er nået ud i hele kroppen. Når cirkulationen af blod og Qi forbedres og optimeres, kan du bevare du dit gode helbred og i nogle tilfælde kan din krop ligefrem forynges over tid. Set fra en sundhedsmæssig synsvinkel handler gennembrydning ikke om at opnå en fordel i kamp, gennembrydning handler ikke om at imponere tilskuerne, men det handler om at gennembrydning er et powerfuldt bevis for dig selv, som beviser at din krop har forandret sig og er blevet stærkere. Gennembrydning kan fakes på utallige måder, det som skal gennembrydes kan være halvt gennembrudt bag scenen inden det gennembrydes fuldstændigt på scenen foran tilskuerne. Ligesom en tryllekunstner som kan få sine tricks til at ligne magi, kan Kung Fu udøvere i visse tilfælde demonstrere deres evnen på måder som ligner magi, i nogle tilfælde har personen der demonstrer sine kung fu evner reelt udviklet ekstraordinære evner,  i andre tilfælde er der tale om et simple trick. Derfor beviser sådanne demonstrationer intet, men hvis du ikke kan slå en sten over idag, og du derefter praktisere kriger munkenes metoder, for sidenhen at være i stand til at slå en sten over, så har du fået dit eget personlige bevis for at din krop har ændret sig ved hjælp af øvelserne, det sande formål med gennembrydning er altså ikke at bevise noget for udenforstående, men at du selv får et bevis for i hvilket omfang din krop har forandret sig ved hjælp af de øvelser du har trænet. Mange professionelle boksere døjer med brud på håndrodsknoglerne, brud som i flere tilfælde har afsluttet deres karriere, håndskader som let kan forebygges ved hjælpe af kriger munkens metoder.
Kriger munkene har udviklet en metode som hedder: “Iron hand” metoden styrker mikrocirkulationen i hænderne i en sådan grad at en udøver som er trænet i Iron hand, kan slå sten over uden af beskadige sine hænder, ligesom metoden kan helbrede eksisterende skader.

Iron hand

Jeg kan af personlig erfaring berette at selvom man skulle være så uheldig at der skulle opstå en alvorlig håndskade i løbet af ens træning, som under normale omstændigheder måske aldrig ville komme til at hele fuldstændig op, så healer Iron hand metoden skaden over forholdsvis kort tid. Korrekt udført vil Iron hand metoden hverken nedsætte sensitiviteten i eller beskadige udøverens hænder, tværtimod vil metoden styrke hænderne og øge deres sensitivitet. Kriger munkenes metoder er rejst fra Indien til Kina og videre til Okinawa og fra Okinawa til Japan hvor metoden bla. blev til Karate, på hvert trin af rejsen er nogle detaljer fra de oprindelige metoder gået tabt, ligesom der på godt og ondt er blevet tilføjet noget nyt.

Karate mestre er berømte for deres gennembrydninger af træ, sten is blokke og meget andet andet, men resultatet af deres træning er ikke sjældent at de i deres senere år må døje med nedsat bevægelighed og sensitivitet i hænderne på grund af gigt. Den del af kriger munkenes metode der har været tilgængelig downstream fra kilden mangler altså den dybe viden om sundhed, medicin, styrkelsen af kroppens organer og cirkulationen af blod og “Qi”. Resultatet af tabet af detaljer fra den oprindelige metode, har været fokus på kampeffektivitet på bekostning af udøverens helbred. Kriger munkenes metoder styrker kroppen, forebygger sygdom og øger præstationsevnen

Meditation og selvudvikling

Antidote til workoholics

Kan du svare “ja” til bare et af følgende udsag:

*Jeg trænger til et pusterum

*Jeg kommer ofte til at arbejde mere end godt er og stresser for meget

*Jeg kunne godt bruge et par gode råd til at lette min hverdag.

Så læs blot videre….

“SHHH” af Charlotte Torpegaard
Selv om det kan lyde både selvmodsigende og uoverskueligt, kan det stærkt anbefales at tage en time out i en hektisk hverdag. Men hvordan gør man bedst det? Jeg spurgte Henning Daverne, der introducerede mig til Silent Retreat og meditation, om råd og tips. Dem får du her: ”På den korte bane handler det om helt fysisk at gå væk fra dit arbejde. Allerhelst ud i frisk luft, så du kan trække vejret roligt og helt ned i lungerne. Hvis du ikke har længere end 10 – 15 minutter, så brug det. Sørg også for at starte dagen med sund og nærende morgenmad. Du vil opleve, at det kommer tifold tilbage. På den lange bane handler det om at finde ud af, hvad dit formål er med det hele. Formål har altid noget med vores hjerte at gøre, og stress eller sygdom har aldrig været nogens formål.” Trænger du til at stoppe lidt op og mærke efter, så kan jeg varmt anbefale Hennings kurser….”

Som trofast læser af mit nyhedsbrev vil jeg gerne supplere med et par gode råd til “workoholics”:

*Når du har arbejdet i 60 – 75 min, så gå fysisk væk fra dit arbejde i 10 – 15 minutter. Det bedste er at gå ud, eller som et minimum at lufte ud. Husk at åndedrættet er kroppens vigtigste udskillelsesorgan! Så få frisk luft, træk vejret dybt, bevæg dig og sæt gang i blodcirkulationen. Og husk at gentage igennem HELE dagen.

*Hvad er formålet med din travlhed? Det egentlige formål er aldrig travlheden selv, og travlheden blokerer faktisk ofte for dit egentlige formål. Sæt tid af til at reflektere over hvad dit formål egentlig er, inden du brænder ud!

*Husk at travlhed er det du giver din tid til, mens formål er det du giver dit hjerte til. Travlhed kan tørre dit hjerte ud så du ender med at miste kontakten til dit sande formål. Afsæt tid til at forbinde dig med din gnist, dit sande formål.

Vejen til indre ro i en travl hverdag. foredrag og bog af Henning Daverne

Fra fravær til nuvær – meditation som lykketræning

Ifølge meditationseksperten Henning Daverne står samfundet på randen af en revolution. Nøglebegrebet hedder neuroplasticitet, og beviser bla. at man kan meditere sig til mere lykke. Vi har talt med Daverne, der fører an i lykke-undervisningen herhjemme.

Tekst: Cecilie Marie Meyer

”Det er blot et spørgsmål om tid, før opdagelsen siver ned gennem vores samfund og efterhånden gør det mainstream at træne i lykke, ligesom man i dag træner i fitness-centret”, forklarer Henning Daverne entusiastisk. Jeg glider hurtigt ind på hans hjemmeside og skimmer stedets youtube-videoer, hvor amerikanske videnskabsmænd taler om plastiske munkehjerner. Den er god nok.

Beviserne på formlen for lykke ligger der. Nu skal folk bare vænnes til tanken om, at lykken skam står os alle sammen bi.

Det lyder muligvis så langhåret, teoretisk og new age-agtigt, at man næppe kan forestille sig en dansk fortaler for opdagelsen. Men så må man tro om igen. Der findes nemlig mindst ét menneske i landet, der har de spirituelle forudsætninger for at kunne holde neuroplasticitetets fane højt herhjemme og gøre verden til et lykkeligere sted at være.

TEN YEARS IN INDIA
Mennesket hedder Henning Daverne og har i lang tid vidst, at verden var så meget større end som så. Det hele startede i 1982 da han begyndte at dyrke kampsporten Wing Tsun. Udover sportens fysiske aspekter indeholdt kampen også en spirituel og meditativ side, og den blev Henning så interesseret i, at han besluttede sig for at rejse Indien tynd i en søgen efter den rette lærer, der skulle indføre ham i meditationens væsen.

Ham fandt Henning Daverne i skikkelse af Maharajji i Nordindien, og i en periode på 12 år vendte Henning regelmæssigt tilbage til Maharajjis ashram* for at lære af sin meditationsguru og mentor

(*en ashram er et bofælleskab, hvor de mediterende trækker sig tilbage fra omverdenen og dyrker meditation i op til 12 timer om dagen).

TILBAGE I VESTEN

Efter Henning Daverne vendte definitivt hjem fra sit ophold hos Maharajji, fandt han dog hurtigt ud af, at den indiske meditationsform skulle modificeres og tilpasses vestens behov, hvis han skulle have held med at undervise i den herhjemme. ”Egentlig kan man sige, at inderne har ’lettere’ ved at nærme sig meditation, da de ofte vælger at forholde sig anderledes til seksualitet og arbejde ved at leve i cølibat og give afkald på besiddelser.

På den måde hengiver de sig 100 procent til at bede og meditere. Den model er hverken interessant eller realistisk for almindelige mennesker i vesten, så de teknikker, jeg lærte, skulle modificeres efter vores verdenssyn og behov.”

HJERNEN KAN TRÆNES LIGESOM EN MUSKEL!!

Og behov er der så sandelig masser af. Det mærker Henning Daverne især i forbindelse med sit firma Lotusheart, der tilbyder meditation, hvor både ledere og ansatte kan komme og få redskaber til at håndtere en stresset hverdag gennem fordybelse og indsigt. ”Meditation får os til at rette fokus indad.

Det med at fokusere er noget, alle travle mennesker kan allerede, for vi fokuserer selv enormt meget i vores arbejdsvirkelighed, og springer fra den ene ting til den anden, der behøver vores opmærksomhed. Problemet er, at det alt sammen foregår i det ydre. Hos Lotusheart gælder det om at vende blikket indad, så man ikke taber sig selv og sin egen kerne. For så bliver man stresset.”

LYKKETRÆNING?

Men udover at give folk redskaber til at håndtere stress, er Henning Daverne som sagt pionér indenfor den praktiske side af lykketræning. Kort fortalt har forskere ved at undersøge hjernens aktivitet under meditation opdaget, at handlingen udløser de steder i hjernen, vi forbinder med positive følelser og lykke, og at disse områder kan trænes og udvides, nøjagtigt som var hjernen en muskel, der skulle gøres stærkere, eller et stykke modelérvoks, der skulle formes på en bestemt måde.

Begrebet kaldes neuroplasticitet, og især vakte forskernes scanninger af mediterende munke stort postyr: her var lykke-områderne mangedoblede som følge af munkenes systematiske meditationsvaner, og det beviste, at hjernen kan ekspandere disse steder og således gøres gladere gennem kontinuerlig træning.

NÅ OVER DIT LYKKE-NULPUNKT

Opdagelsen tog den videnskabelige verden med storm for et par år siden, og nu er tankemåden langsomt men sikkert begyndt at blive implementeret i praksis i Vesten. Henning Daverne er som sagt en af pioneerne herhjemme. Det vil sige at han gennem meditation med sine kursister fokuserer på de steder i venstre “præfrontalecortex”, der har med positive følelser at gøre, så områderne kan gøres større. Teknisk set har et hvert menneske et Happiness set point, det vil sige et vist niveau af lykkefølelse, som han eller hun har anlæg for at nå, et slags lykke-nulpunkt.

Forskerne har Bla. fundet 3 redskaber, der kan ændre dit lykke niveau. Det første redskab er måske det mest kendte, og angår medicinsk behandling, hvor lykkepiller går ind og dæmper ens negative følelser,” supplerer Henning Daverne.

”det andet er kognitiv terapi, der går ind og ændrer ens tankemønster, så man kommer ud af sin negative tankespiral. Og den sidste er meditation, der som sagt kan styrke de steder i hjernen, hvor de positive følelser sidder.

MEDITATION HJÆLPER DIG FRA “NORMAL TIL OPTIMAL”

Mens styrken i medicin og kognitiv terapi ligger i at bringe dig fra et negativt til et normalt stadie er meditation det bedste redskab af de tre metoder til at hæve ens naturlige Happiness set point fra normal op i det positive felt.

Neuroplasticitetens muligheder kan give os en tiltrængt metode til at møde verden med overskud og indsigt. ”Tænk hvis lykke og selvindsigt bliver udgangspunktet for vores måde at tænke på. Det er et enormt potentiale for udvikling vi taler om her ” forklarer Henning Daverne

VEJEN TIL INDRE RO

der også indvier mig i, at hans bog “vejen til indre ro” blandt andet handler om neuroplasticitet. Bogen henvender sig til alle travle mennesker der ønsker at finde vejen til indre ro i en travl hverdag og berører samfundets næste megatrend, der ifølge forskere kommer til at have spiritualitet og nærhed i centrum.

Det er simpelthen en regulær håndbog i at finde indre ro og mening i en travl hverdag og således leve i harmoni med omverdenens spirituelle paradigme.

“Vi er ved at være trætte af overflade og tomhed og vil gerne have noget indhold, beskæftige os med substans. Og den finder vi, når vi stopper med at være fraværende og i stedet lever i nuet.”

HAR DU TRÆNET DIN HJERNE IDAG?

Hjerneforskeren Richard Davidson[1] har i mange år forsket i, hvordan vi kan føle os lykkeligere. Ved at studere blandt andet aber, tibetanske munke og ganske almindelige mennesker, er han nået frem til, at meditation kan ændre vores happiness set point, det vil sige vores naturlige anlæg til at føle lykke.

En afgørende del af fremtiden bliver en erkendelse af, at fænomener som lykke ikke skal ses som en flygtig følelse eller et fastlagt set point, men som en færdighed, der kan optrænes ved hjælp af meditation. Vi ved alle at det kræver træning at bliver god til for eksempel tennis eller skak, men den nye videnskab viser, at lykke også er en færdighed, der kan optrænes med de rigtige metoder.