TRE SKRIDT PÅ SJÆLENS REJSE TIL INDRE FRIHED

Uddrag fra bogen Sjælens Rejse af Henning Daverne

KARMA YOGA-HANDLINGENS VEJ

Emotionelle forstyrrelser opløses af de specielle teknikker og indstillinger, som udgør handlingens vej-karma yoga. Første skridt hjem på Sjælens Rejse er derfor karma yoga. Ifølge teorien om karma giver karma yoga to slags udbytte. Et ”synligt” og et ”usynligt”. Det ”synlige udbytte” af at praktisere karma yoga er, at dit sind bliver ”renset” (antakarana shuddhi) igennem de indstillinger og metoder, som udgør handlingens vej. Et ”renset sind” betyder, at du har opnået følelsesmæssig modenhed og psykisk balance.

Karma yoga reducerer egobaserede følelser som grådighed, misundelse og hovmod, men udvikler til gengæld din personlige karakter og dine ”dyder” som tålmodighed, velvilje og ydmyghed. Traditionelt set er karma yoga-handlingens vej den metode, der opløser emotionelle forstyrrelser. Men hvis vi husker på at formålet ikke er karma-yoga men at blive fri for emotionelle forstyrrelser, kan vi forstå, at alle metoder som formår at heale emotionelle forstyrrelser, hører ind under første trin på Sjælens Rejse. Psykologi er en af de moderne metoder som besidder potentialet til at heale emotionelle forstyrrelser.

Det første trin på Sjælens Rejse er dit fundament. Uden et stærkt fundament kan du ikke opføre en stabil bygning. Uden at heale emotionelle forstyrrelser kan du ikke nå friheden. Dette trin er ofte det mest oversete i den vestlige opfattelse af Østens meditative praksisser. I Vesten finder man ofte ideen om meditation, yoga og mindfulness som en praksis i sig selv. For de seriøse udøvere af meditation opstår måske endda ideen om at opnå frihed-moksha eller nirvana. Ordet ”moksha” – frihed – anvendes mest i den tidløse visdom, mens ordet ”nirvana” anvendes mest i buddhismen. Betydningen af begge ord er egentlig det samme. Nogle lærde analyserer sig dog frem til forskelle i ordenes betydning. En sådan analyse kan have sin værdi på et senere tidspunkt på Sjælens Rejse. Her er pointen, at alle spirituelle retninger er enige om, at du skal bygge det rette fundament for Sjælens Rejse, hvis du efterstræber frihed-moksha. Og alle de forskellige traditioner er enige om, at vi bygger det rette fundament ved at rense vores sind, hvilket betyder, at vi reducerer egobaserede følelser og udvikler vores iboende dyder.

Det synlige udbytte af handlingens vej-karma yoga er altså følelsesmæssig modenhed. Der findes også et såkaldt ”usynligt udbytte” af karma yoga som umiddelbart er uforklarligt set ud fra normal tænkning (se boksen med Jungs teori om synkronicitet). Det usynlige udbytte er, at du bliver interesseret i indre frihed-moksha, og at du “spontant” møder en lærer, som kan vise dig det næste trin på Sjælens Rejse. Deraf kommer det berømte udsagn: ”Når aspiranten er rede, dukker læreren op”.

Karma yoga praktiseret i Vesten bør – i min optik – altid inkludere en vis forståelse af psykologi/terapi. Et af psykologiens vigtigste bidrag i processen mod indre frihed er dens viden om det ubevidste. Denne viden resulterer i en af psykologiens centrale formål: ”At gøre det ubevidste bevidst.” Mere om det senere.

MEDITATIONENS VEJ-UPASSANA YOGA.

Sindets uro fjernes af upassana yoga, som også kaldes for meditationens vej. Denne yogametode refererer ikke til en bestemt retning, skole eller teknik, men til en stor gruppe af metoder som reelt kan findes i alle verdens visdoms traditioner så som bønner, åndedræts- og bodsøvelser samt koncentrations- og meditationsøvelser.

Teknikkerne på meditationens vej-upassana yoga kræver repetition, vedholdenhed, udholdenhed og tålmod. For enden af tålmodigheden og disciplinen opnår du dybe indre åbenbaringer og indsigt omkring dig selv og altings sammenhæng.

Upassana yoga leder også til forskellige niveauer af dyb meditativ absorbering kendt i yogisk parlør som yoga samadhi. Udbyttet af upassana yoga er et fokuseret sind (ekagrata/samadhi) som formår at koncentrere sig om et emne i lang tid på en helt uanstrengt facon. Når du mestre meditationens vej kan du (ifølge yogafilosofiens kildeskrifter) opleve at få opfyldt dine ønsker spontant ad usynlig vej. Meditationens vej-upassana yoga klæder dig vigtigst af alt – på med disciplin og evnen til at udholde svære følelser og situationer uden at give op og uden at miste fokus på målet.

VISDOMMENS VEJ-JNANA YOGA.

Visdommens vej fjerner det sidste lag af uvidenhed, som skjuler skatten. Udbyttet af at praktisere jnana yoga, visdommens vej, er indre frihed – kaldet “moksha” i yogisk parlør. Dette er endemålet for Sjælens Rejse. Den frihed vi taler om som moksha, er ikke en frihed, du kan opnå. For kunne du opnå den, ville du også kunne miste den igen. Nej, det er er en iboende frihed, du allerede besidder, men du overser eller misforstår friheden, fordi den er skjult bag de tre slør:

  1. Emotionelle forstyrrelser (på sanskrit kaldet “Mala”)
  2. Mental uro (på sanskrit kaldet “Vikshepa”)
  3. Fejlfortolkninger og uvidenhed (på sanskrit kaldet – Avidya)

Ingen handling eller beslutning i et menneskes sind kan tilvejebringe permanent lykke. For målet, den iboende lykke, er allerede altid til stede i alting, inklusiv dit sind og din krop. Din opgave er altså ikke at skabe lykken, men at undgå at stå i vejen for den iboende lykke ved at opløse de tre forhindringer, som skjuler den.

Når du når til visdommen vej, som er det tredje trin på Sjælens Rejse, så venter du ikke længere på nogen oplevelse der skal give dig permanent frihed. Din fortolkning af situationen skifter fra et fokus på “oplevelser” til gradvis større klarhed i din forståelse af denne indre skat, som altid allerede er til stede. I takt med at friheden trænger igennem de tre slør, vil du gradvis opnå mindre tvivl, og du vil lægge alle fejlfortolkninger fra dig. På visdommens vej vil du opnå en form for intellektuel tilfredshed. Dit intellekt forstår, hvordan tingene hænger sammen.

Når du når det sidste skridt på Sjælens Rejse, betyder det ikke, at du ikke længere mærker psykologiske udfordringer. Men du vil sjældnere opleve emotionelle forstyrrelser. Du vil opleve en formindsket intensitet af negative følelser. Og når du mister balancen, vil du hurtigere vende tilbage til din naturlige tilstand af indre frihed.

Kan qigong forvandle dit liv? En samtale om træning, spiritualitet og indre styrke

Qigong er meget mere end bare en træningsform – det er en rejse mod en stærkere, smertefri krop og en dybere forståelse af vores indre energi.

I Sjælens Rejse podcast, Episode 2 dykker vi ned i denne ældgamle praksis og udforsker dens transformative potentiale. Lyt eller læs med her og bliv klogere på, hvordan qigong kan bidrage til din personlige udvikling og velvære.

🌟 Qigong: Vejen til et langt liv i en smertefri krop
Warrior qigong er en kraftfuld praksis, der ikke kun styrker dit helbred, men også kan hele gamle skader. Ved at træne denne form for qigong kan du opnå en krop, der er i stand til at støtte dig i alle livets udfordringer. I podcasten deler vi indsigt i, hvordan Warrior qigong kan være nøglen til en smertefri tilværelse og en fornyet styrke i kroppen.

Du får en dybere forståelse af kroppens indre energi, som du kan opnå gennem Warrior qigong’s indre alkymi. Det er nemlig muligt at forvandle din krop gennem træning af de indre organer og opnå en unik anti-aging effekt. Med qigong er det så at sige muligt at opgradere din krop indefra og ud, og en regelmæssig praksis giver dig mulighed for at leve et liv fyldt med energi og vitalitet.

Bevægelse er afgørende for en sund krop og livsstil, og qigong kan være med til at bevare mobilitet og cirkulation. Ved at forstå vigtigheden af bevægelse og integrere qigong i din daglige rutine, kan du opnå en smidig og vital krop, der er i stand til at tackle livets udfordringer med mere lethed.

Qigong er ikke alene godt for din fysiske krop, men denne træningsform spiller en stor rolle i din personlige udvikling. Qigong er altså ikke blot fysiske øvelser, men en vej til øget selvforståelse og indre styrke. 

I vores podcast udforsker vi disse temaer og giver dig redskaber til at begynde din egen qigong praksis. 

Vil du vide mere? 

Kom med ind i vores Facebook Community, hvor du altid kan høre den seneste episode af Sjælens Rejse podcasten, og få inspiration til at bringe qigong ind i dit liv og opleve transformationen på egen krop. 

Tak fordi du læser med.

Namaste, 

Henning