TRE SKRIDT PÅ SJÆLENS REJSE TIL INDRE FRIHED

Uddrag fra bogen Sjælens Rejse af Henning Daverne

KARMA YOGA-HANDLINGENS VEJ

Emotionelle forstyrrelser opløses af de specielle teknikker og indstillinger, som udgør handlingens vej-karma yoga. Første skridt hjem på Sjælens Rejse er derfor karma yoga. Ifølge teorien om karma giver karma yoga to slags udbytte. Et ”synligt” og et ”usynligt”. Det ”synlige udbytte” af at praktisere karma yoga er, at dit sind bliver ”renset” (antakarana shuddhi) igennem de indstillinger og metoder, som udgør handlingens vej. Et ”renset sind” betyder, at du har opnået følelsesmæssig modenhed og psykisk balance.

Karma yoga reducerer egobaserede følelser som grådighed, misundelse og hovmod, men udvikler til gengæld din personlige karakter og dine ”dyder” som tålmodighed, velvilje og ydmyghed. Traditionelt set er karma yoga-handlingens vej den metode, der opløser emotionelle forstyrrelser. Men hvis vi husker på at formålet ikke er karma-yoga men at blive fri for emotionelle forstyrrelser, kan vi forstå, at alle metoder som formår at heale emotionelle forstyrrelser, hører ind under første trin på Sjælens Rejse. Psykologi er en af de moderne metoder som besidder potentialet til at heale emotionelle forstyrrelser.

Det første trin på Sjælens Rejse er dit fundament. Uden et stærkt fundament kan du ikke opføre en stabil bygning. Uden at heale emotionelle forstyrrelser kan du ikke nå friheden. Dette trin er ofte det mest oversete i den vestlige opfattelse af Østens meditative praksisser. I Vesten finder man ofte ideen om meditation, yoga og mindfulness som en praksis i sig selv. For de seriøse udøvere af meditation opstår måske endda ideen om at opnå frihed-moksha eller nirvana. Ordet ”moksha” – frihed – anvendes mest i den tidløse visdom, mens ordet ”nirvana” anvendes mest i buddhismen. Betydningen af begge ord er egentlig det samme. Nogle lærde analyserer sig dog frem til forskelle i ordenes betydning. En sådan analyse kan have sin værdi på et senere tidspunkt på Sjælens Rejse. Her er pointen, at alle spirituelle retninger er enige om, at du skal bygge det rette fundament for Sjælens Rejse, hvis du efterstræber frihed-moksha. Og alle de forskellige traditioner er enige om, at vi bygger det rette fundament ved at rense vores sind, hvilket betyder, at vi reducerer egobaserede følelser og udvikler vores iboende dyder.

Det synlige udbytte af handlingens vej-karma yoga er altså følelsesmæssig modenhed. Der findes også et såkaldt ”usynligt udbytte” af karma yoga som umiddelbart er uforklarligt set ud fra normal tænkning (se boksen med Jungs teori om synkronicitet). Det usynlige udbytte er, at du bliver interesseret i indre frihed-moksha, og at du “spontant” møder en lærer, som kan vise dig det næste trin på Sjælens Rejse. Deraf kommer det berømte udsagn: ”Når aspiranten er rede, dukker læreren op”.

Karma yoga praktiseret i Vesten bør – i min optik – altid inkludere en vis forståelse af psykologi/terapi. Et af psykologiens vigtigste bidrag i processen mod indre frihed er dens viden om det ubevidste. Denne viden resulterer i en af psykologiens centrale formål: ”At gøre det ubevidste bevidst.” Mere om det senere.

MEDITATIONENS VEJ-UPASSANA YOGA.

Sindets uro fjernes af upassana yoga, som også kaldes for meditationens vej. Denne yogametode refererer ikke til en bestemt retning, skole eller teknik, men til en stor gruppe af metoder som reelt kan findes i alle verdens visdoms traditioner så som bønner, åndedræts- og bodsøvelser samt koncentrations- og meditationsøvelser.

Teknikkerne på meditationens vej-upassana yoga kræver repetition, vedholdenhed, udholdenhed og tålmod. For enden af tålmodigheden og disciplinen opnår du dybe indre åbenbaringer og indsigt omkring dig selv og altings sammenhæng.

Upassana yoga leder også til forskellige niveauer af dyb meditativ absorbering kendt i yogisk parlør som yoga samadhi. Udbyttet af upassana yoga er et fokuseret sind (ekagrata/samadhi) som formår at koncentrere sig om et emne i lang tid på en helt uanstrengt facon. Når du mestre meditationens vej kan du (ifølge yogafilosofiens kildeskrifter) opleve at få opfyldt dine ønsker spontant ad usynlig vej. Meditationens vej-upassana yoga klæder dig vigtigst af alt – på med disciplin og evnen til at udholde svære følelser og situationer uden at give op og uden at miste fokus på målet.

VISDOMMENS VEJ-JNANA YOGA.

Visdommens vej fjerner det sidste lag af uvidenhed, som skjuler skatten. Udbyttet af at praktisere jnana yoga, visdommens vej, er indre frihed – kaldet “moksha” i yogisk parlør. Dette er endemålet for Sjælens Rejse. Den frihed vi taler om som moksha, er ikke en frihed, du kan opnå. For kunne du opnå den, ville du også kunne miste den igen. Nej, det er er en iboende frihed, du allerede besidder, men du overser eller misforstår friheden, fordi den er skjult bag de tre slør:

  1. Emotionelle forstyrrelser (på sanskrit kaldet “Mala”)
  2. Mental uro (på sanskrit kaldet “Vikshepa”)
  3. Fejlfortolkninger og uvidenhed (på sanskrit kaldet – Avidya)

Ingen handling eller beslutning i et menneskes sind kan tilvejebringe permanent lykke. For målet, den iboende lykke, er allerede altid til stede i alting, inklusiv dit sind og din krop. Din opgave er altså ikke at skabe lykken, men at undgå at stå i vejen for den iboende lykke ved at opløse de tre forhindringer, som skjuler den.

Når du når til visdommen vej, som er det tredje trin på Sjælens Rejse, så venter du ikke længere på nogen oplevelse der skal give dig permanent frihed. Din fortolkning af situationen skifter fra et fokus på “oplevelser” til gradvis større klarhed i din forståelse af denne indre skat, som altid allerede er til stede. I takt med at friheden trænger igennem de tre slør, vil du gradvis opnå mindre tvivl, og du vil lægge alle fejlfortolkninger fra dig. På visdommens vej vil du opnå en form for intellektuel tilfredshed. Dit intellekt forstår, hvordan tingene hænger sammen.

Når du når det sidste skridt på Sjælens Rejse, betyder det ikke, at du ikke længere mærker psykologiske udfordringer. Men du vil sjældnere opleve emotionelle forstyrrelser. Du vil opleve en formindsket intensitet af negative følelser. Og når du mister balancen, vil du hurtigere vende tilbage til din naturlige tilstand af indre frihed.