SPIRITUELLE OPLEVELSER

DEL 1

En kilde til varig transformation?

Personer, som har haft en spirituel oplevelse, beskriver at oplevelsen er mere virkelig og levende end personens normale oplevelse af verden. Undersøgelser viser, at oplevelsen er en overraskende og positiv kilde til varig personlig transformation. Nogle af disse oplevelser giver indsigt; en slags “aha” – oplevelse, der efterlader personen åndeløs og overbevist om en ny virkelighed og en helt ny måde at forstå verden på. En oplevelse, der efterlader personen med en dyb og mystisk følelse af fredfyldthed. Sådanne oplevelser markere begyndelsen på varige og ofte gennemgribende ændringer i personens liv.

Personen vil normalt opleve en væsentlig ændring i, hvordan han / hun opfatter: andre mennesker – verden – sig selv – og relationerne mellem disse tre. En spirituel oplevelse giver personen følelsen af; at “at være et med”, “blive påvirket af “ eller at “være en del af” “noget større” end personen selv. Noget større som gennemstrømmer og forbinder personen selv med andre mennesker og verden. Mennesker, som har haft autentiske spirituelle oplevelser er ofte tilbageholdende med at tale om deres erfaring, men sådanne oplevelser er overraskende almindelige. De kan forekomme i forbindelse med en skelsættende ydre begivenhed, men de kan alligevel på ingen måde forståes, som en almindelig konsekvens af en ydre hændelse.

Andre mennesker kan stå lige ved siden af en person, der har en spiritual oplevelse, uden at have nogen anelse om, at der sker noget vigtigt for personen. Men for personen, der har oplevelsen, er der ingen tvivl. Oplevelsen kan vare et sekund, et minut, en time eller nogle dage, men det er klart for personen, som har oplevelsen, at livet aldrig bliver det samme igen. Selv adspurgt 20 år senere, vil et flertal af personer, som har haft sådanne oplevelser, kunne huske dato, tid, sted og livagtige detaljer af oplevelsen. Hvad mere er, de rapporterer, at effekten af oplevelsen stadig påvirken dem.

For nogle kommer disse oplevelser helt klart på et tidspunkt, hvor personen har nået et bristepunkt i deres liv; hvor noget nyt må ske. For andre er der tilsyneladende ingen krise. Men måske har de en underliggende dyb indre uoverensstemmelse, som løser sig pludselig. En spirituel oplevelse kan også være en fase i en personlig udviklingsproces; en form for højere bevidsthed. Det kan ske for enhver og tilsyneladende uden sammenhæng med personens øvrige grad af selvaktualisering. (som fx. uddannelse, job, familie)

Mange, som har haft en spirituel oplevelse, beskriver det som et strejf af nåde, et møde med det hellige. Det skal tilføjes, at ingen af dem, der fortalte deres historier pralede med deres oplevelse som et badge, en præstation, eller som opnåelsen af en personlig ambition. Den mest almindelige reaktion, blandt deltagerne i undersøgelsen, var en følelse af taknemmelighed. Oplevelsen blev modtaget med stor ydmyghed, som en gave der ikke gør modtageren mere værdifuld end andre. Den giver ikke personen nogle specielle rettigheder, ej heller føler personerne sig specielt udvalgt eller fortjent til oplevelsen.

Quantum Change

Et nyt begreb bliver indført i psykologien

I 2016 er det snarere reglen end undtagelsen at have nogle mål og planer for at udvikle forskellige områder af sit liv. Det kan fx. være man ønsker at udvikle sit parforhold, forbedre sine komunikationsfærdighedder, forbedre sin sundhed og sit udseende ved at motionerer og spise sundt, lave planer for sin økonomi og for at opnå success, måske man arbejder på at finde følelsesmæssig balance o.lign. Det modern menneske benytter sig af metoder som: timemanagement, selvudvikling, mindfulness, coaching, psykoterapi, meditation, selvhjælps bøger og kurser, online resourcer, Tv programmer om selvhjælp osv.

Vi ønsker at optimerer vores liv og heale fortidens sår. Normalt er metoden at vi justerer vores daglige rutiner og lægger en slagplan plan i lyset af det vi har lært for at opnå en gradvis personlig udvikling. Men en psykologi professor blev nysgerrig på en anden slags transformation / udvikling som han observerede blandt mennesker han mødte. Disse personer havde pludseligt “set lyset” en oplevelser der kom “ud af det blå” som at blive “ramt af lynet” og deres indre og yndre liv transformerede sig efterfølgende på alle områder som resultat af denne oplevelse.

Da William R. Miller, Ph.D. Professor i psykologi og psykiatri begyndte at undersøge dette fænomen opdagede han at litteraturen på området var meget sparsom.  I 1902 publicerede den amerikanske professor i psykologi og filosofi ved Harvard, William James “Varieties of Religious Experience” herefter var der overaskende stille på området. Der fandtes end ikke et navn til at beskrive dette levende fænomen indenfor psykologien. Professoren blev interesseret i at undersøge hvor disse oplevelser kommer fra, hvorfor folk oplever dem, og hvem vi bliver efterfølgende. Hans ambition var at undersøge fænomenet udfra et videnskabelig psykologisk synspunkt.

I 1994 interviewede William R. Miller sammen med sit team ved University of New Mexico, 55 personer som havde haft en spirituel oplevelse. Professoren og hans team publicerede efterfølgende resultaterne af deres undersøgelser under titlen “Quantum Change”. I 2004, 10 år senere, dedikerede “Journal of Clinical Psycology” en special udgave til “Quantum Change”. De udgav et helt nummer, der kun handlede om fænomenet, som også indeholdt et opfølgende interview af deltagerne, som var med i den oprindelige undersøgelse.

Deltagernes værdisæt blev vendt på hovedet

I undersøgelsen af den personlig transformation (udvikling), som fulgte i kølvandet på deres spirituelle oplevelse, blev deltagerne bedt om at beskrive deres værdier før og efter deres oplevelse. Forsøgspersonerne fik en liste med 50 værdier og blev spurgt:

“Hvad betyder mest for dig?”
Det viste sig, at en spirituel oplevelse vender en persons værdisystem på hovedet. Den enkeltstående værdi, som flyttede sig mest for alle deltagere i undersøgelsen, var prioriteringen af spiritualitet. Værdien af spiritualitet steg fra den nederste tredjedel og blev første prioritet for mænd og tredjeprioritet for kvinder. Mænd blev mindre macho og materialistisk fokuseret. Efter deres oplevelse faldt deres værdsættelse af præstation, eventyr, komfort, berømmelse, sjov, magt og at føle sig respekteret (værdier, som kvinder vurderede lavt til at begynde med). Kvinders prioriteter rykkede tættere på mænd. Men kvinderne værdsatte de traditionelle feminine værdier, som at passe ind, være loyal mod andre, tryghed og selvkontrol lavere end før. Den værdi deltagerne tillagde familien rangerede fortsat højt for både kvinder og mænd, men familiens centrale værdi steg for mænd og faldt for kvinder.

Hvilke områder blev forbedret?
For den person, som har haft oplevelsen, ser det ud som om, at alt i personens indre verden forandrede sig til det bedre:

  • Følelser
  • Værdier
  • Spiritualitet
  • Selvværd
  • Personlig udvikling
  • Signifikante relationer
  • Forståelse af fortiden, nutiden og fremtiden

Det er værd at bemærke, at den personlige udvikling og transformation ikke skete på én gang. Selv om der måske var en dramatisk udløsende begivenhed, foregik den personlige transformation over en længere periode. Mange af deltagerne i undersøgelsen understregede, at deres spirituelle oplevelse var begyndelsen på en løbende proces. Det var almindeligt for dem at beskrive den personlige transformation, som noget, der stadigt foregår mere end et årti senere.

Som eksempel var den kaptajn, som skrev sangen “Amazing Grace”, inspireret af en spiritual oplevelse, som han fik mens han transportere en skibsladning slaver. Men han fortsatte sit hverv og transporterede flere skibsladninger med slaver inden han endeligt stopped dette hverv og skiftede retning i livet, som konsekvens af det nye livs- og menneskesyn han havde fået. Der ser generelt ud til at være en periode, efter personens spirituelle oplevelse, hvor indsigten fra denne oplevelse integreres og konsolideres i personens praktisk liv.

Perfekt – imperfektion
Det betyder ikke, at en spirituel oplevelse gør et menneskes liv perfekt; hverken øjeblikkeligt eller efterfølgende, men livet antager alligevel en ny mening; en slags “fuldkommen ufuldkommenhed”. Efter 15 års forskning, har teamet udviklet nogle perspektiver på hvorfor mennesker får spirituelle oplevelser. Men har fortsat intet tilfredstillende svar på hvorfor nogle mennesker får disse oplevelser mens andre ikke gør.

NOTER OG LINKS

En beskrivelse af det oprindelige “quantum change” studie finder du her

Denne artikel er frit oversat til dansk af undertegnede, den oprindelig artikel “anatomy of a quantum change” af William R. Miller, finder du her

Opfølgningsstudiet efter 10 år publiceret i Journal of Clinical Psycology du her

William James blev af mange betegnet som den moderne psykologis fader

Jeg har valgt at oversætte “quantum change” med det danske “spirituel oplevelse”. Andre generelle synonymer for samme fænomen er: “åbenbaring”, “højdepunktsoplevelse”, “mystisk indsigt” og “selvrealisering”. Alle disse begreber anvendes og forståes forskelligt af forskellige mennesker. De er nævnt her for at give læseren en overordnet ide om emnet

Mød 7 danskere som tog med deres lære på rejse bag indiens lukkede døre

Del 2: Sådan påvirker spiritualitet mænds værdier…

Menneskets fundementale problem – introduktion til Vedanta filosofien

[av_productlist categories='6' columns='4' items='9' wc_prod_visible='' wc_prod_hidden='' wc_prod_featured='' offset='0' sort='0' paginate='yes' link_behavior='' show_images='yes' av_uid='av-jofrivat' custom_class='']