SPIRITUALITET OG FØLELSESMÆSSIG MODENHED

Uddrag fra bogen Sjælens Rejse
At være født som menneske betragtes som et stort privilegium indenfor den tidløse visdom. Ifølge teorien om arternes evolution er der millioner af år imellem vores forfædre, som var aber, og frem til Homo sapiens, mennesket. Aber blev ikke mennesker på en uge.

Ifølge Østens teori om reinkarnation er det at blive født som menneske et resultat af tidligere livs karma. Det siges, at imens Buddha levede, illustrerede han ofte vigtige pointer i sin undervisning ved at fortælle historier fra sine tidligere liv. Ud fra hans fortællinger fremgår det, at han havde levet utallige liv i både dyre- og menneskekroppe, før hans sidste liv som Buddha. Skriftkloge indenfor buddhismen har efter sigende opsamlet 547 forskellige fortællinger om Buddhas forskellige tidligere liv. 

I en historie fra et tidligere liv fortæller Buddha om en konge, hvis dronning lige var død. Kongen var i stor sorg over tabet. I dette liv var Buddha en munk, som havde opnået overnaturlige psykiske evner. Via sit indre klarsyn havde han i sin meditation set, at en konge nær byen Varanasi i Indien var i sorg over tabet af sin kone. Buddha besluttede sig at tage hen og tale med kongen. Under samtalen spurgte kongen: ”Er det sandt, at du besidder psykiske evner, der gør det muligt for dig at se, hvor min kones sjæl er blevet genfødt?” 

”Ja, det er sandt,” svarede Buddha.

Kongen spurgte, hvor han kunne gense sin kone.

”Ærede konge, mens hun levede, var hun alt for optaget af sin skønhed, hun endte med at handle uretfærdigt og uværdigt. Som resultat er hun nu blevet genfødt som en orm, der lever med sin mage i en kokasse her i parken,” svarede Buddha.

”Det nægter jeg at tro,” sagde kongen.

”Lad mig bevise det,” sagde Buddha.

Via sine psykiske kræfter hidkaldte han nu dronningen og hendes nye mage. Han bad hende om at møde kongen.

Buddha spurgte ormen: ”Hvad var dit navn i dit tidligere liv?”

”Mit navn var Ubbari. Jeg var gift med kongen,” sagde ormen.

Buddha spurgte nu: ”Hvem elsker du mest: kongen eller din nye mage?”

”I mit tidligere liv nød jeg livet i paladset, men nu er min hukommelse forsvundet på grund af min genfødsel, så nu er kongen intet for mig længere; jeg elsker min nye ormemage højest.” 

Kongen modtog herefter belæringer fra Buddha, hvorefter han blev gift på ny og regerede sit kongerige retfærdigt, mens Buddha tog tilbage til Himalaya og fortsatte sin askese.

Der er mange pointer at hente fra denne historie. Historien skal illustrere en pointe og ikke overfortolkes. Pointen er her, at også ifølge teorien om reinkarnation regnes det for et stort privilegium at være født som menneske. Hvad enten du har fået din menneskekrop via artens evolution eller via reinkarnation, så er du menneske nu, og din udvikling er derfor ikke længere kun i naturens hænder. Som menneske besidder du en unik kvalitet kaldet fri vilje, og den kan du bruge til at udvikle dig. 

Et dyr har naturlige behov for mad, overlevelse og om at formere sig. Hvis et dyr overlever længe nok til at blive voksen, er det automatisk et modent medlem af sin art. 

Som menneske kan vi også blive voksne fysisk. Det eneste, det kræver, er, at vi overlever længe nok. Det kræver ingen særlig indsats derudover. Det er en proces, som naturen ordner for os automatisk. Til forskel fra fysisk modenhed er følelsesmæssig modenhed ikke noget, der foregår automatisk. At opnå følelsesmæssig modenhed er helt op til dig. Til forskel fra et dyr er et menneske ikke modent, bare fordi personen har en fysisk voksen krop. For at opnå indre frihed kræver det, at du bevidst vælger at udvikle din følelsesmæssige modenhed.

For at opnå følelsesmæssig modenhed og indre frihed må du tage på en personlig udviklingsrejse. Denne rejse kaldes Sjælens Rejse. Jeg vil senere i bogen definere ordet sjæl for dig. 

Målet med rejsen er at opnå indre frihed-moksha. På rejsen vil du lære at kende forskel på materiel lykke og spirituel lykke. Du vil lære hvilken del af dig der er den spirituelle del og hvilken del, der er den materielle. Det er som Solen, der altid skinner på himlen. Vi mærker ikke varmen og ser ikke lyset fra den, hvis himlen er overskyet, men Solen er der altid, hvad enten vi mærker dens varme eller ej. 

På samme måde er selvet-atman. Der er en indre sol i vores bryst som altid skinner og spreder gratis glæde, giver indre ro og velvære i hele vores krop, men vi overser den kilde til glæde inden i, fordi vi konstant har tanker, følelser og kropspændinger, som skygger for den iboende glæde. Den frihed og glæde, der altid findes naturligt indeni vores hjerte, overskygges af negative følelser, mental uro og intellektuelle fejlfortolkninger. Visdommen forklarer os, at glæde er vores naturlige tilstand, men vi oplever ikke glæden, fordi den er gemt bag tre slør, som skygger for vores naturlige tilstand.

MENNESKET HAR ET VALG
Den tidløse visdom minder dig om taknemmelighed. Husk på, hvor stor en gave det er at være et menneske, og husk også på, at nu hvor du er menneske, så er det op til dig. Du har et valg. Du vælger ikke selv, hvilke situationer du kommer til at møde i dit ydre liv, men du vælger, hvordan du reagerer på situationerne. Du vælger ikke selv, hvilke følelser du mærker i dit indre, men du har et valg, når det kommer til, hvordan du fortolker følelserne. Hvis du vil opnå friheden, må du acceptere det, som du ikke har indflydelse på og tage ansvar for det, du har indflydelse på, ved at bruge din frie vilje på måder, der hjælper dig frem imod livets formål.