Sjælens rejse podcast Episode 1

I denne episode af “Sjælens Rejse” diskuterer Anne Marie og Henning hvordan navnet sjælens rejse opstod. De taler om filosofiens rolle og personlige erfaringer med spirituel selvudvikling. De understreger vigtigheden af at forbinde sig med sig selv og kroppen, at helbrede følelsesmæssige sår og finde ægte glæde og kærlighed. De adresserer også nødvendigheden af at konfrontere udfordringer og vokse gennem dem, samt betydningen af at integrere psykens bevidste og ubevidste aspekter for at opnå emotionel heling.

Opdag hvorfra inspirationen til sjælens rejse stammer og tag med på en spændende rejse hvor de to udforsker betydningen af spirituel selvudvikling. Lyt til denne oplysende episode af sjælens rejse podcast og få et glimt af den personlige vækst der venter på dig på denne rejse i selvtransformation.

sjælens rejse - Facebook live event gruppe

Sjælens rejse facebook gruppe – tilmeld dig og få adgang til gratis sjælens rejse live events

Anne Marie * (00:00:03) – Hej Henning.

Henning Daverne (00:00:04) – Hej

*Anne Marie * (00:00:05) – Velkommen.

Henning Daverne (00:00:05) – Tak skal du have

*Anne Marie * (00:00:07) – Første podcast, som vi har truet med inde i facebookgruppen.

Henning Daverne (00:00:11) – Præcis.

*Anne Marie * (00:00:12) – Rigtig dejligt at du ville stille op nu Henning. Jeg tænker der er så mange spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at stille dig, og som jeg ved vores gruppemedlemmer gerne vil have svar på. Men en af dem, som jeg blevet megen meget interesserede i, det var det her med. Hvorfor hedder det sjælens rejse? Ja, hvor kommer det fra?

Henning Daverne (00:00:34) – Hvor kommer navnet fra?

*Anne Marie * (00:00:36) – Ja, præcis.

Henning Daverne (00:00:37) – Sjælens rejse på dansk er oversat fra sanskrit ordet “jiva yatra” ordet “jiva” Det betyder som den individuelle sjæl, og “yatra”, det betyder  pilgrimsfærd. Så det stammer egentlig fra en filosofi i Indien, der hedder Vedanta som beskæftiger sig med livets meninger. Og der er en munk, som har skrevet denne her bog, der hedder “Jiva yatra” (Sjælens rejse) 

I 2014. Der var jeg i Østen og modtage belæring, og en af de belæringer, jeg lyttede til, det var denne her belæringer om sjælens rejse

Henning Daverne (00:01:15) – Den foregår sådan, at du kommer klokken fem om morgenen, og så sidder der en Swami og taler i to timer, og så var det hjem igen. Eller hvor du nu bor i ashram, og så kommer tilbage igen klokken to. Og så lytter du igen i to timer eller i halvanden time. Og så det her script, der hedder “Jiva yatra” bliver så undervist i løbet af 11 dage. Så mens jeg lyttede til det, så fik jeg sådan en intuition.

Det skal du ud at gøre noget med det her på det her tidspunkt.På det tidspunkt var min overvejelse fra at trække mig tilbag i Østen og fordybe mig i min spirituelle praksis. Men mens jeg lyttede til det her fik jeg nogle intuitioner om at rejse hjem til danmark og gøre noget med det her.

Så det var sådan set det startskuddet. Så det hedder Sjælens rejse, fordi det er et begreb, der stammer ud af indisk filosofi.

Henning Daverne (00:02:10) – Det hedder siden Det hedder Sjælens rejse. Det hedder Timer hjælper dig og så gik jeg hjem, og så ringede det til mit forlag og folk, der lyttede med ved det. Ja, jeg har udgivet 7 bøger i tidens løb, og jeg har udgivet i Danmark på tre forskellige forlag. Det er Gyldendal Business, udgivet på noget, der hed ArtPeople Bibelsk Press og er udgivet på Politikens Forlag. Så i det her tidspunkt. Det sidste forlag jeg jeg udgav hos, var People’sPress, der var en rigtig dygtig redaktør, havde, som jeg respekterede, hendes mening. Så jeg forelagde hende ideen, og jeg havde gjort mig nogle noter om, hvad det skulle handle om og sådan noget. Og så sendte jeg det tjener. Så havde vi en dialog, og i løbet af dialogen, så var det tydeligt for mig, at der var jeg begyndt at skrive lidt. Det her, det kommer til at fylde. Det kommer ikke til at være i en bog på under 200 sider, og i takt med jeg opdagede det så ting det bliver til 3 bøger, så Henning der er ikke nogen forlag i dag, der tager tre bøger.

Henning Daverne (00:03:21) – Altså det gør vi ikke længere. Vi kan ikke sælge det der. Så kan ting nok så udgive antal. Fordi jeg vidste, at den kom til at fylde tre bøger, ja, så er det sådan set det. Historien om vores dejlige Hvor kommer navnet fra og hvordan blev det til en bog? Ja, og i takt med jeg sad og skrev bog, så skete der mange ting. En af tingene var, at da den. Jeg tog ideen om sjælens rejse, altså skelettet fra den bog, den belæring jeg fik i.

Speaker 3 (00:03:55) – Østen, ja.

Henning Daverne (00:03:56) – Og den bestod af univers og værk. Det betyder hele belærende. Det, der tog 11 dage at få den, står på. Den kan stå på en side, hvor den kunne stå på bagsiden, og det er meget synd at undervise i Østen, men har det der hedder Sutra. Og det er sådan et lille kondenseret værk, som indeholder stor mening. Og så sidder du der, så får du 9 noget der står på én side. Det snakker vi om 4 timer om dagen i 11 dage for at komme til bunds i det hele.

Henning Daverne (00:04:24) – For rundt om hvert lille begreb er der mange andre historier, mange dybe filosofiske betragtninger og så videre. Og så er jeg begyndt at skrive på dansk. Så kunne jeg. Så blev det sådan som det nu er blevet, og det betyder jeg har skrevet UPS.

Speaker 3 (00:04:43) – Det kan være jeg skal tage dem.

Henning Daverne (00:04:44) – Det gør du.

*Anne Marie * (00:04:45) – Måske, men vi sidder med en bog af Henning, så vi kan lægge den op i feltet.

Henning Daverne (00:04:49) – Kommentarfeltet Ja, det er interessant. Så er den, der hedder Sjælens rejse og det der er lige nu, og den tredje den her inde i mit hoved og kommer ud, når den tid til det. Men det er jo så en kommentar på nogle grundlæggende principper omkring sjælens rejse. Det handler om det. Måden man betragter verden på igennem filosofiens øjen, er den her verden er. Bevidsthed. Den består grundlæggende set af bevidsthed og materie eller i en sammenblanding af materie og bevidsthed. Men den mest fundamentale virkelighed er bevidsthed, evidens, perspektiv. Så sker det for os mennesker, når vi bliver født, at vi misforstå, hvad verden går ud på, og vi tror, vi er materielle væsener.

Henning Daverne (00:05:38) – Og lige så lang tid vi er identificeret med noget andet end vores dybeste virkelighed, så følger der en følelse af at være begrænset, fordi sjælen i virkeligheden er ubegrænset i virkeligheden af hel, så kan den ikke føle sig godt tilpas ved at føle sig begrænset. Og så starter hvert menneske med at søge for at komme tilbage til følelsen af helhed. Ubegrænset Og typisk starter vi i den ydre verden, men med en følelse af, at der er noget jeg mangler. Hvad er det? Jeg er ikke klog nok eller jeg er smuk nok eller jeg ikke rige nok eller ikke populær nok eller en teenager, Når penge eller et eller andet, så ved vi godt klog er der noget vi kunne tænke os der var bedre? Og vi tænker, at hvis jeg forbinder mig med noget andet ønsket ja, hvis jeg binder mig med nogle nye oplevelser med den rigtige partner, med den rigtige løn, så skal jeg nok blive hel. Og med denne overbevisning, så rejser vi i nogle år gennem livet og og på jorden. Så får vi job og uddannelse og penge, noget og alle mulige ting og en del af det vi også får, hvis vi går.

Henning Daverne (00:06:45) – Gennem tiden, hvis refleksion dermed får en vis skuffelse over, at vi ikke fik den følelse af indre held, som vi havde håbet, der gemte sig for enden af regnbuen. Det er en god skuffelse, fordi den skuffelse betød, at jeg ikke tilfreds med det, jeg har, og vi skal ikke være tilfredse med i Guds verden. Vi skal ikke være tilfredse med den der følelse af smerter, begrænsning eller begrænsning, fordi der er noget, der venter på os, som er ubegrænsede. Og det er jo så den rejse, som jeg gør, eller sjælens rejse den beskriver, og den kommer jeg fra et sted, hvor jeg føler mig begrænset. Jeg leder efter noget, der kan gøre mig hel og tilsyneladende leder de forkerte steder. I hvert fald i følge filosofien. Og så siger filosofiens Hvordan gør du? Og det første den siger det er faktisk Du ved ikke, hvad livet går ud på, og det er ikke interessant for os, når vi bor i Vesten, fordi vi er vant til, at det er individuelt frihed at gøre, som du har lyst til.

Henning Daverne (00:07:46) – Og det er fint. Det skal man også gøre, Men da der er et sted ligesom her, når det kommer til det spirituelle, hvor man bare må sige du er. Dit liv er for kort til at vente på, at du selv finder ud af det, fordi det er noget man ikke selv kan opdage. Det er noget man skal lære. Så filosofien starter fra start med at sige stop. Du ved ikke, hvad det går ud på. Hør her, Det handler om at blive dig selv og en del af selvets virkelig natur. Din glæde. Og uanset hvad du længes efter, med mindre du oplever glæde, når du får det, så bliver du ikke tilfreds.

*Anne Marie * (00:08:25) – Så jeg tænker også Henning, at for mit eget vedkommende starter jeg på Sjælens rejse dit første hold 1 om jeg så må sige for 5 6 år siden snart og der var jeg også kommet til et sted, hvor det var sådan lidt er det det? Og så så jeg det.

Henning Daverne (00:08:42) – Det betyder, hvad.

*Anne Marie * (00:08:43) – Det betød for mig, at.

*Anne Marie * (00:08:47) – At der var noget, jeg længtes efter, som jeg ikke rigtig vidste, hvad var. For jeg havde det faktisk godt nok, troede jeg dengang. Fysisk og psykisk og mentalt. Så jeg ville gerne lidt dybere ind i meditationen. Og det var jeg ligesom som du havde fokus på. I hvert fald på det tidspunkt. Så jeg tænkte Jeg snupper lige et kursus på 6 lørdage, og så ved jeg det, jeg skal vide.

Speaker 3 (00:09:13) – Ja.

*Anne Marie * (00:09:14) – Og så kan jeg huske, da jeg starter det. Det var en gnist. Du taler om gnist, og for mig var det sådan en følelse af, at det skal jeg det her. Jeg havde ikke tid. Jeg havde penge. Jeg havde ikke tid til det her forløb nu. Og da du så siger velkommen til det her flerårige forløb, så får jeg bare sådan What? Ja, jeg tror jeg har tilmeldt mig 6 lørdage, og jeg havde det sådan fra vi var en time inde i forløbet. Der var jeg solgt, og det er jeg stadigvæk, og jeg synes, at min rejse også har været at finde ud af, hvem jeg.

*Anne Marie * (00:09:52) – Hvem jeg er, men det vidste jeg ikke dengang, så jeg er ved at opdage, hvad jeg også er i forhold til noget, jeg troede, jeg var. Jeg troede, jeg var min personlighed. Jeg troede, jeg var i min krop. Jeg troede, jeg kunne få lykke ved at købe noget eller være på et kursus. Og det er så meget større det her. Og det er også derfor det er så spændende at få lov at lave nogle podcast med dig, for så kan vi uddybe. Og for dem, der ikke har valgt at gå ind på rejsen nogle af jer har. Hvad er det her for noget? Hvad er det? Hvad man kan få indsigt i sammen med dig.

Speaker 3 (00:10:25) – Ja.

Henning Daverne (00:10:27) – Jeg lagde mærke til, at du havde en anden forventning, da du kom, men der er noget, der trak dig derhen alligevel. Ja, det tror jeg er en vigtig del af sjælens rejse, fordi. Det. Ligeså længe vi lever i egoets verden, så leve i en verden, hvor der er meget op og ned på tingene, betyder noget, der er rigtig godt, er der noget der er rigtig dårligt, og der er noget der bedre end noget andet, og samtidig er det også en stor.

Henning Daverne (00:10:52) – De fleste der sælger deres produkter, de har jo næsten per default en linje, der handler om, hvorfor vi er bedre end de andre, og det er en stor del af Egos verden at være bedre end de andre. Derfor er det også vigtigt at komme på et rigtigt spirituelt kursus der bedre end de andre. Men i virkeligheden kan man sige, at alle sjæle er at rejse, og det er uanset om de går på et spirituelt kursus, eller om de er mekanikker eller går til sport eller går op i politik i det spirituelle perspektiv. Alle sjæle og alle er på rejsen. Det er ikke alle, der er bevidste om, hvad sjælens rejse er. Det er ikke alle, der er bevidste om, at det er et sted, man kan komme hen, hvor man bliver fri. Alt det. Men alle er på rejse, og ifølge filosofiens perspektiv, så er alle på sjælens rejse, om de ved det eller ej, og det, der guider os dér, er netop det, som jeg hører fra dig.

Henning Daverne (00:11:47) – Jeg følte mig kaldet til det, og derfor så tror jeg da en stor mand stor respekt for de kaldte, som hvert menneske føler og ikke. Det er ikke min opgave. Det er heller ikke min, min, min lyst, ikke min tro, at alle skal sjælens rejse hos mig. Slet, slet ikke. Men der er nogen, der skal, og dem der skal, de kan mærke det indeni, og det er dem, der skal komme. Så som når jeg taler her eller andre steder, så gøre mit bedste for at sige. Det er ikke for alle og ikke for at sige de specielt udvalgte eller noget. Det er bare fordi det er for dem, der føler sig kaldet til det, og det er kun dem, der ved det, og dem der føler sig kaldet ved den måde, de kommer for at få noget. Og det får de, når de kommer. Så det vil jeg sige til folk, der lytter. Også at der er noget inde i dig, der taler til dig.

Henning Daverne (00:12:39) – Ikke igennem tanker, ikke gennem strategier, ikke igennem overbevisninger, sammenligninger, igennem stemning og. Normalt så ved alle folk lidt om det, og så er det lidt blandet ind i forvirringen. Det er helt normalt, men når man lærer at anskue sin egen oplevelse igennem de her briller, så bliver det en måde at guide sig selv igennem livet. Den noget jeg skal nu, noget skal bagefter, så skal jeg det her. Så sker det her. Og når man lærer at se den rejse man er på, ved at følge denne her det indre GPS system, som alle har et spirituelt GPS system, så opdager man det har en retning. Jeg kom et sted hen ved at følge denne her indre stemme i mig selv og min store Hvad kan man sige? De store håb for de hørte det, og at de gennem selvtillid og selvtillid betyder ja, jeg ved noget, og derved har jeg lært af min lære. Han Lærte jeg single, er det en tradition, og den tradition har søgt sjæle fri i umindelige tider, og det virker.

Henning Daverne (00:13:40) – Og alle kan lære det, men kun dem der kommer for at lære det. Kun dem der er klar til at lære det, og dem der føler sig kaldet til at lære det. Det er derfor, der er noget, der passer sammen, og det skal passe sammen. Før det virker det ikke, Virker det vi laver? Ja, det er rigtig godt i HA, men det er specielt rigtig godt. Til dem der kalde til det, så kommer det her match, hvor de det udbytte som de skal have, det får de af og komme med og en anden en anden persons følelser kalde til andet. Fint. Så skal de gå derhen, og det kan være en genvej, og det kan være en omvej. Det kan vi ikke sige. Men vi kan sige, at det vigtigste her, hvor stod.

Speaker 3 (00:14:19) – På.

Henning Daverne (00:14:20) – Lærer den stemme i sit eget bryst at kende, som tager dig hjem.

Speaker 3 (00:14:25) – Skridt.

Henning Daverne (00:14:25) – For skridt. Og der er ikke nogen her, der kan sige til andre, hvad der er rigtigt for dem, men kan give nogle perspektiver.

Henning Daverne (00:14:32) – Man kan give nogle gode råd, man kan dele sin erfaring, men, men indenfra kommer kaldet til at gå ad den vej, så de folk, der lytter og går op i det spirituelle, de har også oplevet, hvor de er nærmere nogle healer, nogle mediterede, nogle trækker vejret, nogle jeg så i på Facebook. En af mine gode venner arbejder med psykedelisk terapi osv. Så det betød da mange vej derhen. Præcis alle de veje kan ikke det samme. Alle de ikke gør noget forskelligt. Så skal vi så stille os op og sige, at denne er bedre end den. Nej, vi skal heller sige hvem er du, og hvad værdigt næste skridt der rigtigt for dig. Og der er kun én der rigtig ved det er dig selv. Så derfor har jeg meget respekt for den stemme, der kalder på en og så træne i en retning. Ikke så.

*Anne Marie * (00:15:20) – Og min egen erfaring er også både på rejsen med dig, Henning, men på mit livs rejse og min sjæls rejse, når jeg har lyttet til den stemme.

*Anne Marie * (00:15:29) – Som er rimelig tydeligt hos mig. Det er den blevet. Så bliver det altid bedre altså. Men der er en eller anden overgivelse forbundet med det, fordi som jeg sagde før, det passede egentlig ikke lige praktisk ind i mit liv. Og den anden dag var der faktisk en af deltagerne i Facebook gruppen, som ringede til mig. Sådan. Anne Marie Jeg føler mig så kaldet. Men, men så var det hendes hoved, og det kan jeg godt forstå, at hun havde brug for at vide. Hvad med det og hvad så? Det at hun havde den er sådan kaldet ik? Hvor jeg også sagde Du skal ikke, du skal lytte til det kald. Og så skal du selvfølgelig finde ud af om det er muligt praktisk i dit liv, for det skal hænge sammen, som vi også taler om interesser. Men Henning, jeg kunne godt tænke mig at i vores lille intro her og spørge dig. Øhm, så der er noget af det du har undervist i på life dagen. Det har også været noget ticker, som er en del ting hvor du lige udfoldede.

*Anne Marie * (00:16:25) – Hvad er de 3 dele vi arbejder med på kurset Sjælens rejse, som er meget mere end et kursus, synes jeg.

Speaker 3 (00:16:35) – Ja ja.

Henning Daverne (00:16:40) – Man kan sige, at nummer ét er ved at lære et nyt sprog at kende, og det betyder, at det sprog, vi har lært af vores forældre, sproget eller i skolen, er et sprog, der er designet til at tale om den materielle verden. Den er vant til at designe til tale om ting, og derfor bliver alting tingsliggjort i vores sind, og fordi det bliver tingsliggjort i vores sind. CBD strippet for lys er blevet strippet for essens. Det blev strippet for Shell. Det blev stribet for nærvær, fordi vores sprog ikke designet til at tale om de emner. Så det første, hvis vi skal derved skabe fælles sprog for værdi. Hvad betyder det? Hvad betyder det? Ellers kan vi ikke tale sammen. NIN står i Århus og siger selv, at for ham betyder alt det her, der ved en anden står i København og siger selv For vedkommende betyder sjæl noget helt andet, og derfor kan det være et skældsord.

Henning Daverne (00:17:31) – Og derudover kan det være noget med en hylde, så ordenes de har en betydning, og den betydning kan være forskellige hvert menneskes intellekt. Så før vi overhovedet bevæger os på rejsen, så skal vi have et fælles sprog, og det sprog skal være et, som afslører sjælen, som også skal være et sprog, der er designet til at tale om essens og tale om sjæl og tale om lys og tale om nærvær. Så det skal være et sprog, der gør det muligt for os at genkende det. Så det første, vi lærte, er egentlig at tale sammen om tingene på en ny måde og forstå livets formål på en ny måde og den nye måde. Det er ikke en, jeg har opfundet. Det er bare en, jeg har lært, og som jeg lærer videre. På den måde er jeg bare en, der bringe noget videre, som jeg som jeg selv har lært. Men når det er sagt, så i den belæring, der fortæller man så valgets formål. Livsformål er at opnå glæde, og den glæde kan man sige rigtig meget om.

Henning Daverne (00:18:27) – Men Østen fortæller Det er værens glæde. Det er dig selv. Det betyder dig som sjæl er naturligt glad. Det ser du, når du dør, selv uden at være forvirret. Du ligger på strengen, eller du er glad eller hver eneste gang du har haft mus. Du kigger i dit liv og kigger tilbage og husker Hvornår har jeg været allermest glad? Så var der en tilstand til stede inde i dig, som må føle det som var opløftende, som var naturlige, som gav en form for glæde uden årsag. Det er sjælen nu, siger det hurtigt og indkasserer, hørt og forstået noget helt misforstår det totalt. En anden kan sidde, hørte og forstod. Ja ja jeg forstår det, så lad os lige først blive klar på et ord kan betyde meget forskelligt, og hver fortolker det fra deres synspunkt. Og rigtig ofte når man snakker om sjæl og spiritualitet, så misfortolket man det. Så filosofien som jeg har lært den, fortæller os det. Du kommer til at misfortolket her, og det er en del af rejsen.

Henning Daverne (00:19:25) – Men vi har en metode til at tage dig tilbage til den rigtige fortolkning igen og igen. Så. Så det er ikke sandhed. Nu har jeg lært det. Nej, du lærer det, og du ser, hvor du misforstår, og så kommer du videre. Så i denne rejse med at få et fælles sprog og lære at forstå ordets betydning. Der kommer en først. Målet er at komme tilbage til dig selv. Du er målet for rejsen. Der er i din naturlige tilstand, som kaldes for selvet. Selvets natur er selv tilegnet, og det betyder, at den består af nærvær til dem med stor bevidsthed. Selve består. Sjælen består af bevidsthed, nærvær og hinanden. Det betyder følelse af helhed, følelse af verdens glæde uden årsag. Hvis du ser et barn, så kunne du se ved hans glæde uden årsag. Hvis du ser en kattekilling, kan du se vanskelighed uden årsag. Hvis en hundehvalp kan være en glæde uden årsag. Alle sjæle har den natur dybest set som værende glæden uden årsag. I det øjeblik vi får et ego, så kommer der ovenpå værens glæden et styresystem, som hjælper sjælen med at bo i verden.

Henning Daverne (00:20:22) – En funktionel en funktionel kapacitet, der hjælper sjælen med at fungere i verden. Det kalder vi for ego. Så når egoet opstår, så opstår der spændings mønster og misforståelser. Lige spændingsfyldte, større misforståelser. De sætter sig som blokeringer i vores krop og i vores hjerne, som gør at det kan mærke sjælen længe. Nu er der altså en fyldt opleve til at være adskilt. Der er ikke en reel. Du er ikke. Du kan aldrig vel adskilt fra din sjæl, Men du kan være et sted, hvor du kan mærke din sjæl, og det kan du ikke, fordi du i stedet for made din sjæl, mærker du noget andet. Og så er vi så i denne her, og det betyder de blokerende, der gør, at du ikke kan mærke din sjæl. De er i din krop. Hvordan kan vi set et noget glædeligt? Hvis du ikke kan mærke det i din krop? Præcis ikke så det hele kommer tilbage til din. Noget der skal være her nu, og det er noget du skal mærke i din krop.

Henning Daverne (00:21:17) – Og hvis du ikke mærker det i din krop endnu, så er det ikke virkeligt. Kan man se det? Spiritualitet ens essens? Er det noget der skal være nu? Jeg ser mange steder folk de siger til deres kæreste Jeg elsker dig. Men indeni mærker de kærlighed. Det bliver en ide om kærlighed at spørge, hvad den går. Det går godt. Er du glad? Ja, men ja, en har ikke en følt oplevelse af glæde. De har mere end krystal liste, som de kan krydse af på. Siger jeg har fået det og det er det, men det er ikke sorteret i vil være indenfor det, så derfor er det en ide om glæde eller en ide om kærlighed som ofte tælleren, men en miste kontakt til den fyldte oplevelse helt fuldstændig naturligt afslappet normalt ville være i kroppen. Det er det vi har mistet, så når vi skal tilbage til det, så forvirrede vi os selv. Fordi vi har ikke et navigationssystem, der er i vores hjerne og vores nervesystem. Vi har kontakt til bevidstheden og nærværet.

Henning Daverne (00:22:11) – Det som der meget let kan guide os. Vi har i stedet fået kontakt til misforståelser, spænding og vaner fra fortiden og inklusiv emotionelle sår fra fortiden, der former vores hjerne i nutiden. For med vores nervesystem i nutiden former vores cirkulation af tid og blod, og prana deler sig i nutiden så i den form, der står i vejen for os, vores natur og ved den tid fortæller dig den slags ting, der står i vejen. Man ser det ligesom en lampe. Her er lampen, sjælen. Det er en lysets kilde. Udenpå er der et lampeskærm træ lampeskærm. Hvis de er af et stof der ikke er transperant, så kommer lyset ikke igennem. Det lyser stadigvæk, men det kommer ikke igennem fordi at der er noget der står i vejen. Så i vores kroppe er der et lag dybest vi sjælen. Udenpå det har vi et lag, og når de er anspændte, så kommer der ikke liv inde i dem. Når der ikke kommer liv ind i dem, så bevæger de sig ikke, når de bevæger sig, og da ikke fordi der ikke er liv i.

Henning Daverne (00:23:14) – Så det er en død i vores krop. Og så er der mange af de steder i vores krop, hvor det ikke kan vare, hvor der ikke er velværd, hvor der ikke er bevægelse og hvor det ikke er liv. Det har vi ikke kontakt til sjælen og så bliver det til en historie inde i hovedet. Jeg skal til med yoga eller jeg skal til Bali eller jeg skal tjene en milliard, så bliver jeg tryg. Eller så bliver jeg glad.

Speaker 3 (00:23:34) – Præcis.

Henning Daverne (00:23:35) – Og hvis man vender det i sjæl perspektiv, så nej, der sidder en klods på dit bryst der gør at du ikke kan mærke kærlighed des lige smelte den når den smelter, så kommer kærligheden og når kærligheden kommer, så fylder du bare. Wauv, hvor skal du til hen og få det bedre. Det er det bedste sted i verden, hvor det her nu. Så er det, jeg kom tilbage til. Nu er det ikke en historie om, at jeg får det bedre i fremtiden, for sjælen er det bedste sted, du kan være, og så bliver det god som sjælen i kroppen, i livet, skridt for skridt uden at miste sig selv.

Henning Daverne (00:24:06) – Der bliver livsformål, og så bliver rejsen vigtigere end nogen mål, du kan nå. Tælling, Så hvert skridt er det rigtige mål.

*Anne Marie * (00:24:14) – Så jeg har også erfaret i hvert fald, at jeg har lært mig selv at kende på en ny måde, jeg ikke vidste, jeg kunne komme til at kende mig selv på. Og jeg har helt klart som en hoved type levet i mange ideer. Derfor er jeg også først vist som 56 årig. Jeg opdager, at jeg måske ikke har været så glad, som jeg har troet altid, fordi jeg er sådan en glad en. Og det er i hvert fald noget, jeg har erkendt og opdaget og mærker og forstå.

Speaker 3 (00:24:43) – I.

*Anne Marie * (00:24:43) – Min krop. Nej, det var det.

Henning Daverne (00:24:47) – Og det der er omkring det, er alle apostelens rejser. Men inden vi kan være bevidste på sjælens rejse, skal vi på en omvej. Vi skal lige starte med at tro på, at vi kan få det på en anden måde. Ja, og så skal vi fejl opdage det virkede. Og når vi ved fejl, så begynder vi at stille spørgsmålet.

Henning Daverne (00:25:06) – Hvis det ikke virkede, hvad så med måden man skal udvikle sig på? Det være at stå over for udfordringer og lære at løse dem. Det er sådan, vi vokser. Og når så står over for en ny udfordring, så tager jeg jo al den viden, vi har om mig selv, om livet og plejer den til. Der står.

Speaker 3 (00:25:20) – Hvorfor.

Henning Daverne (00:25:21) – Hvis det virker, så er jeg god nok. Og hvis det ikke virker, så får jeg tilbage til mig selv, og så kan jeg kollapse i det. Eller jeg kan blive større end det, jeg står. Og hvis jeg skal blive større end den udfordring, der står for, så skal jeg lære noget nyt. Jeg skal blive til noget mere end jer. Det hedder det hedder vækst så. Så når vi kommer fra egoets verden og begynder at gå på sjælens vej, så er det inklusiv i rejsen, at vi kommer til at møde steder, hvor vi ikke ved, hvad vi skal gøre. Og hvis vi tror, jeg skal vide alt.

Henning Daverne (00:25:52) – Og jeg skal ikke spørge nogen, er der ikke nogen, der skal hjælpe mig, så kan det ikke lade sig gøre. Så blev vi fanget i et sted, hvor vi ikke kan vokse. Vækst betyder pr. Definition, at du træder ud i noget, der ukendt for dig, og så lærer du det nye territorium at kende. Så en del af sjælens rejse er at indse det. Noget jeg ikke selv kan løse. Jeg skal bruge hjælp. Jeg skal bruge hjælp til at komme ud af den anden del af. Som jeg bemærkede Det du siger, er noget, som alt er brug for. Ved, alle mennesker har en del af deres sjæls rejse, der handler om at heale fortidens sår. Og det er fordi, at når du bliver født, har du en sjæl, der ikke er noget galt med sjælen. Du har en krop, Den er helt uskyldig. Den består bare proteiner og væsker med de to sammen. Og så ser du et barn med vanskeligheder. Der er liv overalt, og de kan mærke hele deres krop.

Henning Daverne (00:26:43) – Jeg så i går på Instragram. En baby du ved, nogle babyer der ligger sammen, og så kom moderen med sit hår og gjorde sådan her. Så kunne du bare se hvor følsom nervesystemet er. Det er lige før bevidnet fik velværet kuldegysninger over hele kroppen. Hud der ved så wauv så meget velvære. Så et fint nervesystem der kan mærkes så meget, at alt føles som velvære i hele organismen. Der er ingen der blokerer for den her livskraft, der giver følelsen af velvære, ellers miste det som sådan, som vi havde som børn og i og ved at miste det, fordi vi havde vi været i familien. Når vi går ud i verden og i rejsen ind i verden og i form af ego. Der kommer det spændings mønster, hvormed spændings mønstrene defensiv og hjælper os med at fungere, når vores sjæl er godt og når verden ikke hjælpe os og de spænder og det spænding er manglende liv, så viser resultatet at der mange steder i vores krop, hvor der er smerter der mange steder i vores krop, hvor der spændinger der.

Henning Daverne (00:27:45) – Mange steder i vores krop var der tomhed der mange steder i vores krop, hvor der er sorg over tabet af forbindelsen til sjælen. Og hvis man sidder i dag, så kan jo være forskellige situationer. Nogle ved godt, at jeg har psykiske sår. Nogle opfører sig som om de ikke har det, og jeg har ikke noget og kan fint komme tilbage om 20 år. Når du opdager, at du har en skygge, og dermed gemmer der sig det modsatte af det, du gerne vil være. Så selvfølgelig er en psykologiens rejse, der siger, at en del rejsende gør noget, der er ubevidst for mig lige nu, bevidst den ubevidste tid den er primær primært i at komme tilbage til kroppen og opdage hvor mange steder i kroppen der er banen og mange steder i kroppen der ikke er liv og velvære. Hvor mange steder i kroppen der er tomhed eller sorg i. Så hvis man sidder i det sår og ønsker sig hen til en spirituel verden, hvor jeg skal have det bedre, Måske jeg skal op til den du vandre, eller er der noget? Det kan ikke lade sig gøre.

Henning Daverne (00:28:42) – Du skal få eleverne herned i kroppen. Det dette handler om og en del af sjælens rejse er at forstå, at der et healings arbejde. Alle sjæle har en del af deres opgave. Nogen skal lave en ny bil, nogen skal hjælpe de fattige i Indien. Det er fint, men alle skal hele fortidens sår og komme tilbage til deres krop. Så det er et healings arbejde, som ikke kan undgås, og der er mange, hvis de begynder at gå i dybden med et selv transformation de bliver. De går jo derhen. Alle går jo derhen for at få det bedre, og tit opdager man noget inden i en, som har det værre end man vidste.

Speaker 3 (00:29:20) – Det har.

*Anne Marie * (00:29:21) – Jeg oplevet.

Henning Daverne (00:29:22) – Og når man oplever det, så tænker man, der er noget galt med det. Nej, der er ikke noget galt. Du oplever bare noget, du ikke har ville erkende. Du oplever noget, du ikke ville mærke før, og nu dukker det op til overfladen, og nu skal det kommer butterflyen. For nu skal du fordøje det, konfrontere det og forandre det.

Henning Daverne (00:29:37) – Og du kan ikke forandre noget, du ikke er bevidst om. Så vi prøver at lade som om det ikke findes ved at tage vores bevidsthed væk fra det. Men så. Ved bare død.

Speaker 3 (00:29:47) – Og.

Henning Daverne (00:29:47) – Følelsesløshed i vores krop og noget der er under tryk. Så en del af healingen af at komme tilbage. Mærk det, der er hvad samme. Virkeligheden som den er også når den ubehagelig og i den rejse, der kommer der sådan noget nyt, et nyt perspektiv. For det første, når man opdager, at man kan heale, så bliver det wauv. Det er ekstremt. En purung.

Speaker 3 (00:30:06) – Kendt.

Henning Daverne (00:30:07) – Er, når man opdager, at man kan komme igennem psykens mørke alle de steder hvor man troede. Nej, det er der ingen der kan løse. Jo, det er dér, der er nogen, der kan finde vej derhen. Og selvom du tror, det er helt umuligt, og når du først ser det. Ofte, som din læge opdager det kan lade sig gøre. Så sker der noget nyt.

Henning Daverne (00:30:25) – Man får tillid til, at det kan lade sig gøre at heale, og dernæst når man lære at gøre det selv, så har man fået nøglen til at regulere sig selv. Så det et helt nyt liv man lever i for nu ikke bange for noget i dig selv? Ikke længere. Der er ikke noget indre selv, der overrasker. Det løber koldt det ind i mig. Ja, det er der.

*Anne Marie * (00:30:41) – Men man opdager også på rejsen, at der er noget, man er løbet væk fra. Det har jeg i hvert fald opdaget. Og nu er det hermed, at jeg pludselig kan være med nogle af mine største sorg og erkende det, der er, uden at behøve at ringe til dig eller en veninde. Og ja, alt få mig væk fra det her. Jeg kan kun være med det, og det giver en utrolig sikkerhed og tryghed i livet. Og det er noget af det jeg syntes at sjælens rejse har været for mig udover alt mulig andet. Vi skal tale meget mere om end nogen andre podcasts.

*Anne Marie * (00:31:11) – Men det her med at man pludselig kan være med sig selv uden at løbe væk fra noget, ja det syntes jeg har været den største. Gave. Ja, fordi jeg bor med mig selv altid i hele mit liv. Jeg snakker ikke om jeg har en sambo, det har jeg, men jeg bor altid i min krop i det her liv, og hvis jeg ikke har det godt her, så prøver hesten at løbe væk. Ja, og det kan jeg jo ikke. Nej.

Henning Daverne (00:31:34) – Du er jo gået der jo. Har du ret til dig selv?

*Anne Marie * (00:31:39) – Så Henning.

Henning Daverne (00:31:40) – Hvis det er vigtigt at blive gode venner med sig selv.

Speaker 3 (00:31:42) – Ja, det synes jeg også.

*Anne Marie * (00:31:43) – Så så sjælens rejse. Nu har vi hørt, hvor begrebet kommer fra, og det er der en hel masse om i gruppen og på de legedag du du deler med os og giver rigtig meget hvad man laver. Men. Så hvis vi skulle slå en sløjfe på det her, så er sjælens rejse altså det kursus, man tror. Et kursus som bliver livsforandrende.

*Anne Marie * (00:32:06) – Sådan er det for mig. Det er noget Qigong. Det er noget fysisk, som jeg ved, du lægger meget vægt på for at opløse nogle af disse spændinger og være aktiv og skabe flow og tid gennemstrømning i kroppen.

Henning Daverne (00:32:19) – Hele kroppen og.

*Anne Marie * (00:32:20) – Hele.

Speaker 3 (00:32:20) – Kroppens skader. Ja.

*Anne Marie * (00:32:22) – Og så er det ved Dante altså noget. Filosofiens filosofiske viden om alle de misforståelser, du lige fortalte om. Vi ved ikke, hvem vi er. Vi ved ikke, hvad vi kan lide, og så arbejder vi også med hvad skal man sige med psyken? Du har en lærer, som jeg også har været heldig at få adgang til via dig. Henning Ja, så kan du bare lige sige lidt om hvad er det for en del af Sjælens rejse sådan kort her?

Speaker 3 (00:32:49) – Det kan jeg sagtens.

Henning Daverne (00:32:51) – Hvis jeg lige må spole tilbage en gang og sige der var en lampe i sjælen og der 3 slør. Det må blive ved den til, der fortæller os, at der er 3 ting der står i vejen for at vi kan være os selv.

Henning Daverne (00:33:01) – Ja og det første hedder Maria Møller betød emotionel forstyrrelse. Alle har negative følelser. Det er en af de ting, der står i vejen, og med mindre de bliver hele, så kan du ikke komme tilbage til din sjæl permanent. Du kan få igen, men du kan ikke være der permanent, hvis du ikke kan heale dem. Så den første ting der sker eller det første slør der står i vejen for at du kan mærke dit lys i din krop. Det er negative følelser bliver healet. Det er noget vi lige har snakket om nu. Præcis det andet slør er, at sindet er urolig, det hele tiden løber rundt, og der er det. Til hver af disse slør er der en metode der healer dette, og et andet slør er at sindet er uhyggeligt, der løber rundt og ikke kan fokusere på noget. Til dette bruger man noget der hedder passende yoga og kort fortalt ser næsten alt hvad der kommer til vesten, nemlig meditation og mindfulness og alt det der hører til her med at berolige sindet igennem fokus eller vibrationer eller mantraer eller iklædning, så det kan noget.

Henning Daverne (00:33:59) – Men hvis du ser, hvor det kommer fra, så forstå det. Det er kun et af skridtene. Hvis du ikke gør de andre med, så har du ikke kunnet have det lige så godt som vi have. Næsten ikke noget. Du ved ikke hvad det tredie skal, og det er misforståelser og uvidenhed omkring selvets sandhed. Så de tre slør? Hvorfor gå tilbage og lige nævne de tre slør, når du sidder og fortæller om Qigong, og hvordan det får at sige til hvert slør er der metoder, der håndterer det slør. Den metode, der kan håndtere det. Det hjælper ikke noget på det slør, så derfor har vi brug for 3 forskellige slags metoder. Den første slags metoder, det ene der opløser negative følelser og det har vi 3 metoder vi bruger. Kan du sige Vi bruger Trigon naboen Boje Trigon. Det er et transformation af kroppen, fordi en del af negative følelser er at dække varme i din krop og dække liv i din krop, så vi skal nedbryde de steder, hvor livet ikke er.

Henning Daverne (00:34:56) – Vi skal hele de smerter der, og til det bruger vi Trigon. Så når kroppen bliver varm og behagelig at være i, så hjælper det allerede på dine følelser. Den anden ting vi bruger det hedder Karma Yoga disable den forståelse, der kommer fra Indien. Og der er mange der interesserer sig for Østens spiritualitet. Der har hørt om komme yoga, men jeg tror godt uden at træde nogen over tæerne. Jeg kan sige, at noget af det jeg har set, da jeg rejste 25 år i Østen, og jeg boede derude og har haft nogle af de meget respekterede læger og lært filosofien, der ligger bag mange af de ting, der er kommet til Vesten. Det jeg vil sige med det, er der meget af det, der kommer til Vesten. Det er lidt misforstået. Det mister sine, det mister sin oprindelige betydning og så blevet til et dogme eller et eller andet. Og så kommer den lille misforståede ting, de bør få at sige. Hvis du har samme yoga, så lad døren stå åben for at der kan være mere ind i den skoven, du har hørt om endnu.

Henning Daverne (00:35:50) – Og det er en af de ting man skal bruge for at heale psyken og kramme yoga. Så arbejder vi med en krops centreret psykoterapi, som kommer flere steder fra med en primat fra det der hedder Diamond Logos, som er en almindelig lærer, som du har mødt med alle deres sortbælter og som jeg har mødt min. De fleste af mine primære lærere undtagen mig, som er død, ikke så. Men det er en metode, der stammer fra 70’erne, og som har været brugt de sidste 40 år, og det handler meget om at lære at kende forskel på personligheden og essensen og den meget fine viden om rejsen igennem psyken. Og der er en meget fin viden om lag i det der hedder skyggen, altså i det ubevidste del af psyken og den meget fine Lassie rejseplan igennem det ubevidste, der handler om, at når jeg har mistet den her del af min sjæls energi, så får jeg den del af min er mit ego og når jeg skal tilbage fra mit ego til det jeg har mistet, så skal jeg denne her vej.

Henning Daverne (00:36:57) – Helt kort. Etablerede, så det er noget jeg lægger stor vægt på som en stor og vigtig vigtig del af at heale psyken, fordi at det omfavner virkeligheden som den er og det fortæller det vi har. Vi har huller i psyken, vi har huller i vores krop, hvor vi ikke kan mærke livet. Vi har steder i vores krop, hvor vi kun mærker sorg eller tomhed, og hvis de ikke bliver healet, selvkritik komme hjem. Så der er noget, der hedder teorien om huller, som handler om, at vi skal lære at omfavne hullet. Og når man lærer at omfavne hullet og ikke løbe væk fra hullet ved at spænde, men slappe af, så opdager man, at det jeg ledte efter, var indeni hullet. Så man skal faktisk gøre det modsatte af man tror, man tror man skal væk fra tomhed. Man skal væk fra smerten. Men teorien om huller fortæller os Du kan ikke heale, hvis du løber væk. Du bliver nødt til at komme igennem hullet, og så opdager man, når man lærer det igen og igen, at healingen findes inde i hullet og man går tilbage og finder det har mistet.

Henning Daverne (00:37:51) – Og det er ekstremt empowering, for så er der ikke noget du er bange for længere end selv dette.

Speaker 3 (00:37:55) – Ja, det er det.

Henning Daverne (00:37:56) – Det er alle jeg lærte, som har været der i lang tid nu.

Speaker 3 (00:37:59) – Så trods det.

Henning Daverne (00:38:00) – Så er det den anden vigtige metode som handler om at heale negativ følelse. Så har vi operationer. Det er et stort stort område, men det er også Mike. Det er det vigtigste værktøj til at heale psyken også hvis man har et andet med eller ikke er sig selv, men har brug for begge tingene. Jeg vil lige gå tilbage til psykologien og fortælle at dette har været min erkendelse både på min sjæls rejse. Det er et enormt bidrag, der i dag hjælper det at forstå den moderne vestlige psykologi, der fortæller os, at vi har en del af vores psyke, der bevidste og en del ubevidste, og vi kan ikke blive heale før de 2 de bliver. To albums De modsætninger, der er indeni os, de skal blive healet, så vi skal lære at forene alle modsætninger for at blive healet.

Henning Daverne (00:38:45) – Det er en psykologiens bidrag og det sidste glæde ved den til filosofien.

Speaker 3 (00:38:49) – Ja.

Henning Daverne (00:38:50) – Så er vores træ værktøjet.

*Anne Marie * (00:38:52) – Det er så smukt, Henning. Det er et stort bidrag, synes jeg, og jeg synes søm. Jeg ved ikke. Har du noget sådan at runde af med? For jeg tænkte det her, det var i hvert fald det, jeg kunne tænke mig, vi skulle nå nu. Det var her med at finde ud af hvad, hvad. Hvor kommer det fra, og hvad består sjælens rejse af? Og lige nu har vi har du måske lytter, kun forstået nogle ord og grebet noget af det. Det er kæmpestort, og på en måde kan jeg sige, at det er livs transformerende, og det er absolut ikke noget, man skal tro på eller noget man skal sætte sig op til. Det handler om at komme tilbage til sig selv, og det gør vi via de ting, du lige har nævnt.

Speaker 3 (00:39:28) – Ja, lige præcis.

*Anne Marie * (00:39:29) – Så det er et stort bidrag i hvert fald for mig.

*Anne Marie * (00:39:32) – Så jeg håber, at du lytter. Se, jeg har fået have fået noget med, og du har fået lige præcis det du skulle have, så. Tak for at være med Henning. Vi ses næste gang vi gør det.

Speaker 3 (00:39:46) – Hej.

Ordforklaring

“Jiva yatra” = sanskrit for “sjælens rejse”
“Vedanta” = Spirituel indisk filosofi som er beskrevet i slutningen af de vediske skrifter “upanishaderne”
“Asram” = et sted du finder fred, et kloster
De tre trin på sjælens rejse:
1) “karma yoga” = handlingens vej, metoden healer negative følelser  (sanskrit: mala)
2) “upassana yoga” = meditationens vej, metoden healer mental uro (sanskrit: vikshepa),
3) “jnana yoga” = visdommen vej, metoden opløser uvidenhed om selvet (sanskrit: avidya)

Timestamps

Hvor kommer navnet fra? [00:00:12]
Diskussion om oprindelsen af navnet “Sjælens Rejse” og dets filosofiske betydning.

Hvordan blev det til en bog? [00:02:10]
Henning deler sin personlige oplevelse med at starte på sjælens rejse og hvordan det blev til en bog.

Sjælens rejse og filosofiens betydning [00:05:38]
Diskussion om sjælens rejse, filosofiens betydning for at finde ens sande selv og misforståelser om livet.

Start på sjælens rejse [00:08:25]
Henning og en anden person deler deres personlige oplevelser med at starte på sjælens rejse og den indledende tvivl.

Sjælens rejse [00:10:52]
Diskussion om alle sjæles rejse, uanset aktiviteter, og betydningen af at følge den indre stemme.

At føle sig kaldet [00:11:47]
Henning deler sin respekt for dem, der føler sig kaldet til sjælens rejse, og betydningen af at lytte til ens indre stemme.

At lære et nyt sprog [00:12:39]
Vigtigheden af at udvikle et fælles sprog for at tale om essens og sjælens rejse, samt at følge den indre stemme.

Rejsens formål [00:14:19]
Diskussion om at lære at kende den indre stemme, der guider en hjem skridt for skridt, og betydningen af at lytte til ens kald.

Livets formål [00:16:40]
Gennemgang af de tre dele af kurset “Sjælens rejse” og betydningen af at udvikle et fælles sprog for at tale om essens og sjælens rejse.

Sjælens Rejse [00:21:17]
Diskussion om at mærke spiritualitet i kroppen, forbindelsen til sjælen og betydningen af at føle ægte glæde og kærlighed.

Healing af fortidens sår [00:23:35]
Fortælling om at fjerne blokeringer i kroppen for at opnå forbindelse til sjælen og opleve ægte kærlighed og velvære.

Opdagelse af selv [00:24:47]
Henning deler sin personlige opdagelse af at kende sig selv på en ny måde og forstå vigtigheden af at tro på at man kan opnå noget på en anden måde.

Vækst gennem sjælens rejse [00:25:21]
Diskussion om vækst gennem at stå over for udfordringer og lære at løse dem, samt betydningen af at søge hjælp til at komme videre.

Healingsarbejde [00:28:42]
Betydningen af at hele fortidens sår som en del af sjælens rejse og opdagelsen af selvet, samt at acceptere og forandre det man opdager.

Tillid til at hele [00:30:07]
Opdagelsen af muligheden for at hele psykens mørke og få tillid til at kunne regulere sig selv for et nyt liv uden frygt.

Sjælens rejse og personlig udvikling [00:30:41]
Diskussion om at være i stand til at konfrontere og acceptere personlige sorg og opnå indre sikkerhed.

Sjælens rejse kursus [00:31:43]
Beskrivelse af hvordan sjælens rejse-kurset kan være livsforandrende og indeholder fysisk træning og filosofisk viden.

Metoder til at håndtere psyken [00:32:20]
Diskussion om metoder til at håndtere negative følelser, uroligt sind og misforståelser om selvets sandhed.

Healing gennem kropscentreret psykoterapi [00:36:57]
Beskrivelse af metoder til at heale psyken gennem kropscentreret psykoterapi og teorien om huller i psyken.

Forening af modsætninger og psykologiens bidrag [00:38:52]
Diskussion om betydningen af at forene modsætninger i psyken og psykologiens bidrag til healing.

Menneskets fundementale problem – introduktion til Vedanta filosofien

Kan qigong forvandle dit liv? En samtale om træning, spiritualitet og indre styrke

Qigong er meget mere end bare en træningsform – det er en rejse mod en stærkere, smertefri krop og en dybere forståelse af vores indre energi. I Sjælens Rejse podcast, Episode 2 dykker vi ned i denne ældgamle praksis og udforsker dens transformative potentiale. Lyt eller læs med her og bliv klogere på, hvordan qigong […]

Menneskets fundementale problem – introduktion til Vedanta filosofien

Kan qigong forvandle dit liv? En samtale om træning, spiritualitet og indre styrke

Qigong er meget mere end bare en træningsform – det er en rejse mod en stærkere, smertefri krop og en dybere forståelse af vores indre energi. I Sjælens Rejse podcast, Episode 2 dykker vi ned i denne ældgamle praksis og udforsker dens transformative potentiale. Lyt eller læs med her og bliv klogere på, hvordan qigong […]