OM SJÆLENS REJSE

Sjælens rejse er ikke en rejse fra ét sted til et andet sted i den fysiske verden, men en rejse, som er kendetegnet ved, at rejsen ændrer den måde, du ser på dig selv og den omgivne verden. I den tidløse visdom kaldes denne rejse for Sjælens Rejse. Når vi nu begiver os ud på Sjælens Rejse sammen, så begiver vi os samtidig ind i en anderledes begrebsverden, som bygger på en spirituel verdensanskuelse, spirituel betyder her “forbundet med helheden” eller “i samklang med helheden”

Den tidløse visdoms definition af den individuelle sjæl

Sanskrit ordet for sjæl er ”jivatma”, ordet kan oversætte til dansk som ”den individuelle sjæl”. Ordet ”jivatma” er et teknisk begreb som består af to ord

 1.  ”jiva” som betyder individet, og
 2. ”atma” som betyder ”selvet”.

For at få en større forståelse af hvordan den tidløse visdom definerer sjælen må vi analyserer ordene lidt dybere. Individet-jivah betyder den person som består af nitten komponenter

Jivah


Den individuelle sjæls 19 komponenter;

 1. Fem subtile livsenergi funktioner, åndedræt, udskillelse,fordøjelse, cirkulation, omvendt funktion,  (pancha pranas- prana, apana, samana, vyana, udana).
 2. De fem sanser, subtile vidensorganer, syn, hørelse, lugtesans, smagssans, følesans (jnanaindriyas)
 3. De fem subtile handlingsorganer, hænder, fødder, taleorganet, anus, kønsorganet (karmaindriyas)
 4. Hukommelse (chitta)
 5. Sind (manas) den emotionelle del af sindet som reflekterer og overvejer
 6. Intellektet (Buddhi) den vidende, fortolkende og besluttende funktion i sindet
 7. Ego-ahamkara, ”jeg tanken” består af din identifikation med noget observerbart i dit sind, i psykologiens sprog kaldes ahamkara”dit selvbillede”. Disse nitten komponenter udgør et ifølge østens tidløse visdom et individ, og din individuelle sjæl  kan ifølge den tidløse visdom rejse i subtil form fra en fysisk krop til den næste vha reinkarnation. Den tidløse visdom introducerer mange forskellige begreber på sjælens rejse, senere trækker visdommen nogle af begreber tilbage når den person som studerer visdommen har fået en større forståelse af emnet. Reinkarnation er sådan et begreb, det introduceres tidligt på sjælens rejse men senere trækker visdommen ideen om reinkarnation tilbage ved at kigge på spørgsmålet fra en anden vinkel

Atma


Ordet ”atma” betyder ”selvet”, atma er lig med ren bevidsthed og grænseløs eksistens. Hvad er definitionen af bevidsthed ifølge østens tidløse visdom?

 1. Bevidstheden gennemtrænger og giver liv til den fysiske krop, men bevidstheden tilhører ikke kroppen,
 2. bevidstheden er heller ikke en del af den fysiske krop.
 3. Bevidstheden bliver ikke produceret af den fysiske krop.
 4. Bevidstheden er allestedsnærværende og formløs og ikke afgrænset til den fysiske krop i sin udstrækning.
 5. Bevidstheden dør ikke når den fysiske kroppen dør, bevidstheden fortsætter med at eksisterer efter den fysiske krop er død. Når kroppen dør eksisterer bevidstheden i sin ikke manifeste form uden et medium af udtrykke sig igennem.Østens tidløse visdom er radikal i sin definition af bevidsthed og den går langt videre i sin definition af bevidsthed end naturvidenskaben som vi kender i vesten. Den tidløs visdom forklare sine konklusioner overfor enhver der har tålmodigheden til at studerer visdommen til bunds.

OM FRIHED

Mange ydre faktorer som penge, hus, job, partner føles afgørende for din følelse af tryghed, og glæde, men ifølge østens spirituelle visdom bygger det på uvidenhed om, hvordan livet kunne se ud, hvis du følte trygheden og glæden i dig selv, uafhængigt af ydre omstændigheder.

Fordi du selv har svært ved at finde vejen til den permanente indre ro, og fordi du sjældent eller aldrig har mødt personer som besidder tryghed, tilfredshed og indre ro uanset de ydre omstændigheder konkluderer du, at dette ikke er realistisk, men visdommen holder fast på, at det er et symptom på uvidenhed om dit essentielle selv (atman), at være afhængig af at få trygheden og glæden fra kilder udenfor dig selv.

Frihed fra hvad? Der er hverken tale om økonomisk frihed, politisk frihed eller ytringsfrihed, men frihed fra slaveri. Hvilket slaveri? Det slaveri, der er forbundet med at din glæde er bundet til afhængighed af personer, situationer, ting og anerkendelse. Hvordan opleves dette slaveri?

Fravær: Hver person har mange ting i sit liv af stor betydning for eksempel børn, partner, kæledyr, job, penge, anerkendelse og venner. Når disse ting er fraværende, er det forbundet med en følelse af tomhed og sorg.

Nærvær: Når de samme ting er til stede i personens liv, er resultatet problemer, stress og anspændelse. Det er dejligt at have børn, men det er også problemfyldt. Det er dejligt at have en partner, men det er også en kilde til stress.

SAMSARA
Dette slaveri kaldes ”samsara” på sanskrit. Vi kan oversætte samsara til dansk med sætninger som ”at leve livet i transit”, ”lykke befinder sig lige rundt om hjørnet”, ”jeg kan føle mig hel, når jeg har forbundet mig med de rigtige objekter”. Samsara kaldes også ”lidelsernes hjul”, fordi det er et mønster som gentager sig igen og igen, uden at det nogensinde kan lede til reel frihed.

FRIHED (moksha)
Den tidløse visdom forklarer, at livets højeste mål er frihed-moksha. Denne frihed opstår, når du opnår en følelsesmæssig modenhed, som giver dig en følelse af indre ro, helhed og tilfredshed, der er uafhængig af ydre ting og omstændigheder. Som menneske besidder du en unik kvalitet kaldet fri vilje, og den kan du bruge til at udvikle dig. Et dyr har naturlige behov for mad, overlevelse og at formere sig. Hvis et dyr overlever længe nok til at blive voksen, er den automatisk et modent medlem af sin art. Som menneske kan vi også blive voksne fysisk. Det eneste, det kræver, er, at vi overlever længe nok. Det kræver ingen særlig indsats derudover. Det er en proces, som naturen ordner for os automatisk.

Spiritualitet og emotionel modenhed
Til forskel fra fysisk modenhed er følelsesmæssig modenhed ikke noget, der foregår automatisk. At opnå følelsesmæssig modenhed er helt op til dig. Til forskel fra et dyr er en person ikke et modent menneske, bare fordi personen har en fysisk voksen krop. For at opnå indre frihed kræver det, at du bevidst vælger at udvikle din følelsesmæssig modenhed. For at opnå følelsesmæssig modenhed og indre frihed må du tage på en personlig udviklingsrejse. Denne rejse kaldes Sjælens Rejse. Målet med rejsen er at opnå indre frihed (moksha). På rejsen vil du lære at kende forskel på materiel lykke og spirituel lykke. Du vil lære hvilken del af dig, der er den spirituelle del, og hvilken del, der er den materielle.

Det er som Solen, der altid skinner på himlen. Vi mærker ikke varmen og ser ikke lyset fra den, hvis himlen er overskyet, men Solen er der altid, hvad enten vi mærker dens varme eller ej. På samme måde er selvet-atman ligesom en indre sol i dit bryst som altid skinner og spreder gratis glæde, giver indre ro og velvære i hele din krop, men den frihed og glæde, der altid findes naturligt indeni dit hjerte, overskygges af kroniske muskelspændinger, negative følelser, mental uro og intellektuelle fejlfortolkninger.