VEJEN HJEM TIL DEN NATURLIGE TILSTAND

(Uddrag fra bogen Sjælens Rejse af Henning Daverne)

En vis forståelse af psykologien generelt og kropsterapien specifikt kan hjælpe os på vejen til den naturlige tilstand. Det er naturligt, at vi ønsker at opnå glæde og undgå smerte, men når vi begynder at forstå, hvordan vores karaktertype er opstået, kan vi samtidig begynde at fatte, at vejen tilbage til vores naturlige tilstand kræver, at vi lærer at acceptere svære følelser uden at flygte fra dem. Det kræver, at vi kan indeholde intensive følelser uden at handle på dem ved at gøre skade på andre eller os selv. Rejsen til den naturlige tilstand er en rejse, der handler om at gøre det ubevidste bevidst ved at integrere din skygge.

TRIN 1

BLIV BEVIDST OM MASKEN – DIT SOCIALE SELV

Masken er en mest overfladiske del af dig. Den er en del af dig selv, som du viser omverdenen: den seje, kloge, sjove, rolige, ansvarlige osv. Masken er ikke dit autentiske selv. Derfor besidder den ikke det liv og den vitalitet, som vi for eksempel ser i et barns ansigt, men den har en livløs kvalitet. Fordi vi som børn ikke fik den kærlighed, støtte, omsorg og opmærksomhed, vi behøvede, når vi var os selv, måtte vi tilpasse vores udtryk for at få omgivelsernes anerkendelse, støtte, tryghed og kærlighed. Bagsiden af medaljen er, at selv hvis vi får vores ønske opfyldt ved at bære vores maske, så kan vi ikke tage det helt ind, hvor vi mærker det, fordi vi inderst inde ved, at vi har opnået det via en slags skuespil. Indeni føler vi, at vi ikke fortjener det, vi fik.

TRIN 2

TRANSFORMÉR MUSKELPANSERET OG SKYGGEN – ACCEPTER DIT INDRE SÅR

Ikke alle mennesker er klar til at arbejde med deres skygge. Arbejdet kræver, at du tåler at opleve meget svære følelser i længere perioder uden at miste evnen til at indgå i en normal hverdag. At arbejde med din skygge kræver, at du kan tåle at mærke højintensive følelser indeni som frygt, vrede, had, sorg, ensomhed og passion uden at handle på dem. Sætningen ”tillad følelsen, men udlev den ikke (ved at handle på den)” er et vigtigt mantra i arbejdet med skyggen. Skyggearbejdet kræver for de fleste mennesker en container, som kan holde pro-

cessen. Typisk et længerevarende terapeutisk forhold eller en seriøs og fasttømret selvudviklingsgruppe, som rejser sammen igennem dette område af psyken. Mens masken er livløs og energiforladt, så er skyggen fyldt med livskraft, men den livskraft, som er fanget i den, servicerer vores adskillelse fra helheden og andre mennesker. Skyggen er ikke følelser som had og vrede, men skyggen er vores livsenergi, som er investeret i at være noget specielt (narcissisme) og adskilt fra andre.

Vi investerer vores livsenergi i at holde vores hjerte lukket, fordi vi er blevet sårede. Vores følelser som vrede og had er et forsvar imod at føle indre sårbarhed, ensomhed og tomhed. For at undgå smerten skaber vi lag af følelsesløshed. Vi afskærer os for den følte kontakt til de steder i vores krop, der smerter, og i processen bliver vi følelsesløse overfor disse områder i vores krop, men samtidig bliver vi også følelsesløse overfor andre mennesker. 

Disse lag af følelsesløshed lukker en person inde bag en skal af frosne følelser. Her føles ensomt uden kontakt til livet og andre mennesker. På den ene side beskytter følelsesløsheden imod angreb udefra, men på den anden side isolerer lag af følelsesløshed personen.

TRIN 3

LÆR AT LEVE FRA DIN NATURLIGE TILSTAND – PSYKOLOGIEN MØDER SPIRITUALITETEN

Den psykologiske rejse handler om at gøre det ubevidste bevidst. Formålet med den er at heale dine emotionelle forstyrrelser og klæde dig på med den nødvendige emotionelle modenhed, som kvalificerer dig til at betræde visdommens vej-jnana yoga. 

Som karaktertyper lever alle mennesker et liv fikseret i et fængsel af blokerede følelser. Vejen ud af denne situation er ikke at kæmpe imod de svære følelser ved at søge væk fra mørket og op i lyset. Healing af psykens sår sker, når du når ind til kernen, hvor du kan få healet dine emotionelle sår via nærværets healende balsam, som findes i den naturlige tilstand. Vejen ind til kernen går igennem skyggens mørke. ”The only way out is through” (den eneste vej ud er igennem).

Rejsen igennem skyggen og det indre sår er lang, men den finder sin fuldbyrdelse, når personen oplever, at sårene bliver healet indefra, når den blokerede livsenergi bliver befriet, og når livsenergien fra kernen flyder ind i og healer det sårede område. Denne oplevelse giver blod på tanden til at søge indad. Før en person oplever, at healing kan komme indefra, er det ikke attraktivt at kigge indad, fordi der findes så mange sårede følelser indvendigt, og det er disse svære følelser, personen ønsker at undgå. Først når personen opdager, at healingen kan komme indefra, giver det motivation til at søge videre indad på Sjælens Rejse.

Når du skal lære at leve i din naturlige tilstand, så foregår det i tre faser:

REALISERINGSFASEN rejsen mod sjælen

Først lærer du at åbne de blokerede områder af din krop og at tillade en frit cirkulerende livsenergi i kroppen. I denne fase realiserer du, at healing findes indeni i form af det essentielle nærvær, som findes i kernen.

INTEGRATIONSFASEN rejsen med sjælen

Sidenhen lærer du at bære den frit cirkulerende livsenergi i din krop i en normal hverdag. Dette er integrationsfasen. I denne fase lever du mere og mere som dit autentiske – selv i en normal hverdag. I integrationsfasen sker oplevelsen af essens ikke kun i specielle situationer som meditation, sang, dans, motion og lignende.

I integrationsfasen bevarer du kontakten til din essens, mens du passer dit arbejde, kører bil, køber ind, møder familien, dyrker sport osv. I integrationsfasen åbner du gradvist alle områder af din krop, så essensens healende nærvær kan cirkulere frit i hoved, bryst, mave, bækken, arme og ben. Sideløbende lærer du at bevare kontakten til din naturlige tilstand i flere og flere forskellige situationer i en normal hverdag. I intime forhold, i små grupper, i store forsamlinger osv.

AKTUALISERINGSFASEN rejsen som sjælen

I denne fase flytter din identitet sig fra at være identificeret med dit selvbillede til at være identificeret med selvet-atman. Du er ikke længere et selvbillede, som oplever spirituelle tilstande. Du opdager, at du selv er kilden til alle essentielle tilstande som kommer og går, men du er altid hel i dig selv. Når denne aktualisering bliver stabil har du opnået frihed-moksha, som er endestationen på Sjælens Rejse.

Menneskets fundementale problem – introduktion til Vedanta filosofien

Kan qigong forvandle dit liv? En samtale om træning, spiritualitet og indre styrke

Qigong er meget mere end bare en træningsform – det er en rejse mod en stærkere, smertefri krop og en dybere forståelse af vores indre energi. I Sjælens Rejse podcast, Episode 2 dykker vi ned i denne ældgamle praksis og udforsker dens transformative potentiale. Lyt eller læs med her og bliv klogere på, hvordan qigong […]