Nærvær i livet-konklusion (2) pdf

Nærvær i livet-konklusion (2) pdf

NÆRVÆR PÅ ARBEJDSPLADSEN
I et nyligt, længerevarende projekt (9 mdr). med meditation og mindfulness på Centralkøkkenet på Vejle Sygehus, var det det klare formål at “introducere forskellige redskaber, til fri afbenyttelse af medarbejderne, der kunne hjælpe dem til en følelse af bedre at kunne håndtere pressede situationer og give slip på arbejdslivet privat og omvendt.

”Jeg har været så glad for at være med i projektet. Mit fokus har flyttet sig til noget
væsentligt, frem for at dyrke det der har stresset mig. Jeg vil bruge det jeg har lært
hver dag og dyrke det der glæder mig.”
– Projektdeltagerkommentar i spørgeskema

” Jeg har haft svært ved at slappe af i min dagligdag, men ved at bruge de teknikker vi
har lært og lytte til mine lydfiler med Henning Daverne, kan jeg flytte mit fokus og
finde en indre ro. Det har hjulpet mig rigtigt meget i min hverdag”
– Projektdeltagerkommentar i spørgeskema

Desuden at hjælpe dem til at opnå en følelse af overskud, og af at være nærværende og holde fokus, både på arbejdspladsen og privat. Og til sidst en generel oplevelse af forbedret balance imellem arbejdsliv og privatliv, ved anvendelse af redskaberne.”
(Uddrag fra rapporten ‘Nærvær i Livet – Et balanceprojekt fra Centralkøkkenet på Vejle Sygehus 2011/2012‘)

Erfaringerne fra denne arbejdsplads var, at 66% af deltagerne anvendte redskabet erhvervsmeditation ofte (flere gange om dagen til flere gange ugentligt, og primært på arbejdspladsen). Tilbagemeldingerne fra de ansatte viste meget tydeligt, at de, der hævdede at bruge værktøjet meget, også var dem, der rapporterede størst effekt af det.

Generelt var det muligt, trods gode startværdier blandt projektdeltagerne, at påvise en ændring i fordelingen af besvarelserne på før/efter-målingerne fra ‘enig’ imod ‘meget enig’ i de udsagn, der angik forhøjet følelse/oplevelse af:

øget overskud på arbejdspladsen
øget evne til at holde fokus, både hjemme og på arbejdet
øget evne til at være nærværende, både hjemme og på arbejdet
øget evne til at slippe det derhjemme, mens man er på arbejde
øget evne til at slippe arbejdet, mens man er derhjemme
øget evne til at håndtere pressede situationer, både hjemme og på arbejdspladsen
Fra projektledelsens side var desuden tilbagemelding, at den allerstørste force ved deres projekt var, at der med meget, meget lille tidsforbrug kunne skabes en meget, meget stor effekt for deres medarbejdere.

Læs hele rapporten