Efter endt forløb på 6 ugers Kursus, bliver deltagerne inviteret til opfølgnings arrangementer hvor vi holder fællesmeditation og har forskellige indlægs holdere. Sidste arrangement var d. 22. september hvor det var Thomas Rex Frederiksen  der gav indlæg. Vi havde en dyb fælles meditation og Thomas inspirerede med sin egen livs historie og fortællinger om de inspirerende personer han har mødt via sine arrangementer i speakers Club og Elevate. Min virkelighed er personlige historier fra folk der har deltaget på  6 ugers kurset i meditation, mindfulness og anerkendende metode. Vi laver dem,  så du selv som læser kan danne dig et indtryk, af hvordan kurset opleves som kursist.

Jacob – Min virkelighed: En dynamisk model!
”Pludselig forstod jeg, hvordan videnskab og det alternative hænger sammen. Det handler om redskaberne, man anvender, når man undersøger. De kan ikke være ens, og de skal ikke være ens.” Det var egentlig ikke fordi disse minutter denne eftermiddag i sig selv var specielle. Men, det blev de i undervisningslokalet i Hellerup. Jacob sad på stolen på bagerste række, da Henning begyndte at tegne sorte cirkler på det hvide papir og gengav den dynamiske model. Først en stor cirkel, og så mindre cirkler inden i. Modellen stammer oprindeligt fra de gamle, indiske visdomsskrifter og handler om de lag, vi rummer – Et fysisk lag, et biologisk lag, et psykologisk lag og et lag for nærvær- og sjæl. De redskaber, man bruger til de 3 første lag, kan ikke anvendes til de 2 inderste lag. Her kan meditation og anden form for indre kontakt og universel kontakt være et redskab. Man kan ikke undersøge en bevidsthedstilstand med et stetoskop.

”Jeg begyndte at tænke på, hvorfor mange har så travlt med at dømme og vifte med deres sandheder som faktum. En videnskabelig undersøgelse er vel et øjebliksbillede – om 5 år viser resultaterne noget andet, fordi vi ved mere. Alt er i udvikling – også det indre. Hvad fokuserer vi på og hvordan – individuelt og i et samfund? I 20 år som journalist har jeg sjælden skænket det en tanke. Det tror jeg, jeg kommer til fremover.”
Jacob Teilmann
41 år Journalist

Nina – Min virkelighed: Teori blev til praksis
”Det var afgørende for mig, at jeg fik nogle redskaber til at omsætte teorier omkring mindfulness og meditation til noget konkret, jeg kan bruge.”
En af de første dage blev Ninas hold introduceret til nogle fysiske øvelser, som med fordel kan bruges, før man mediterer. Disse øvelser er bygget op omkring vejrtrækningsteknikker og handler om, hvordan ny ilt i blodet påvirker kroppen. Mange kender det nok fra yoga-øvelser. Nina har mediteret før, men disse øvelser var en ny, konkret og brugbar viden, som giver hendes meditationer en ny dimension og dybde. Men også omkring personlig udvikling var der noget at hente. Alternative tanker og tilgange til livet var ikke nyt for hende, men redskaberne samlede mange af disse tanker til en helhed – som kan bruges effektivt – en form for transformation fra tanke til handling med en indre sandhed som drivkraft. Blandt andet arbejde holdet en formiddag med at dykke ned i egne skyggesider og få et andet forhold til dem. Og denne formiddag føltes det som om, at en masse ting de senere år gav en ny mening for hende. ”Det var en stor forløsning for mig at kigge dybt på disse blokeringer og se på dem med en mere nysgerrig tilgang. Det gav mig en forståelse af, hvordan jeg i fremtiden kan hjælpe mig selv i forbindelse med livets mange valg – både privat og jobmæssigt.”
Nina Bechmann
42 år Veterinærsygeplejerske