MEDITATION OG FERIE EFFEKTEN

Ny forskning påviser at meditation forlængere den positive effekt af din ferie

Meditation bliver mere og mere udbredt, især til behandling af stressrelaterede tilstande. Meditation kan forbedre din sundhed helt ned på DNA niveau. Videnskabelige undersøgelser har imidlertid ikke tidligere skilt meditationens stressreducerende effekt ud fra den stressreducerende effekt af at tage på afslapnings ferie. I 2016 publicerede, Translational Psychiatry imidlertid et forsøg som netop var designet til at teste dette spørgsmål.

DE 3 GRUPPER I FORSØGET
Til forsøget rekrutterede man kvinder til at tage på en retræte i 6 dage. De udvalgte kvinder var sunde og dyrkede ikke meditation i forvejen. Kvinderne blev delt i to grupper (randomiseret) og udvalgt til enten at tage på

1. på 6 dages meditationsretræte – eller at tage på

2. på 6 dages afslapningsferie.

Resultaterne fra disse to grupper (af ikke mediterende kvinder) blev holdt op imod en tredie gruppe

3.  som havde det tilfælles at de allerede var tilmeldt meditationsretræten. Denne sidste gruppe dyrkede i forvejen meditation regelmæssigt.

BLODPRØVER FØR OG EFTER

Der blev taget blodprøver på alle deltagerne både før og efter de 6 dages retræte. Man fandt positive og signifikante ændringer helt ned på DNA niveau i alle grupperne forbedret stressregulering, forbedret immunforsvar, forbedret stofskifte og generelt velbefindende. DVS man kunne måle positive forbedringer på alle deltagerne efter 6 dages ferie
(Dette kaldes ”ferie effekten”)

HVAD SKETE I DE 3 GRUPPER?

Blandt kvinderne (som ikke havde mediterede inden forsøget) fandt man at den gruppe som havde mediteret på ferien kunne bibeholde et lavere stress niveau og højere velbefindende over en længere periode end den gruppe kvinder som ikke havde mediteret på deres ferie. For dem som allerede mediterede regelmæssigt fandt man et en retræte gav den mediterende yderligere positive fordele på cellulært niveau udover ”ferie effekte

Hvilken gruppe tilhører du?

  • Hvis du ikke meditere regelmæssigt og tager på ferie, kan man måle den positive effekt af din ferie helt ned på DNA niveau, ferie effekten holder sig 30 dage efter ferien.
  • Hvis du ikke mediterer regelmæssigt og deltager på en retræte hvor du mediterer dagligt vil den positive effekt af din meditationsretræte kunne måles 10 måneder efter din ferie
  • Hvis du allerede mediterer regelmæssigt og deltagere på en meditationsretræte vil du opleve yderligere positive fordele udover ferie effekten

Du finder forsøget i Translational Psychiatry