MEDARBEJDERENS, LEDERENS OG DIREKTØRENS MØDE MED MINDFULNESS

Jeg laver mange meditationsforløb for virksomheder og organisationer, og tilbagemeldingen er, at det virker. Det er i de seneste år blevet tydeligt for mig, at omfanget af det udbytte en virksomhed kan få ud af at arbejde med et sådan forløb, er ubeskrevet i de fleste undersøgelser, der måler effekten af meditation og mindfulness. I min erfaring rækker effekten ud over at forebygge og behandle stress (som er både gode og vigtige ting, som meditation og mindfulness kan hjælpe meget med).

Det rækker ud over forbedret koncentrationsevne, kreativitet og nedsat sygefravær. Det rører ved noget mere grundlæggende, som handler om menneskelig sammenhængskraft, om at skabe fælles kultur og mening med tingene, og potentielt mere nærvær i samarbejdet og kunderelationer. Det er klart, at værktøjer som meditation, mindfulness og positiv psykologi ikke er målet i sig selv, men det er effektive værktøjer, der kan skabe øget fysisk og psykisk velvære.

En følelse af afslappet tryghed, som leder til åbne og kreative dialoger og et forbedret forhold til kollegaer, det er nogle af de oplevelser som kursus deltagerne ofte beskriver. Og hvad er værdien af øget fysisk og psykisk velvære i en organisation så?

HVAD SIGER LEDELSEN OM MINDFULNESS?

Her kan du indtil videre læse lidt om hvilke resultater, VOLA har set:
“Vi har via vores mindfulnessforløb oplevet, at flere medarbejdere har fået et helt nyt sprog. Taknemmelighed og glæde er blevet italesat på alle niveauer. Samtidig med forløbet har VOLA haft meget travlt med rigtig mange ordrer. På trods af det store antal ordrer, og på trods af, at vi har taget en del tid ud til mindfulnessforløbet, er leveringsservicen forsat på et meget højt niveau. Vel at mærke samtidig med, at der er en god stemning i fabrikken.”
Peder Nygaard, COO / Fabriksdirektør, VOLA A/S

HVAD SIGER MEDARBEJDERNE OM MINDFULNESS?

Q: Hvilke positive oplevelser har du haft, som kan tilskrives din deltagelse på kurset?
A: Det er for det første meget positivt at være på en arbejdsplads, som tager hånd om sine medarbejdere. Ud over det, så er det for mig også spændende at stifte dybere bekendtskab med, hvad mindfulness egentlig er.

Q: Ser du mindfulnessindstillingen som relevant for dine opgaver på arbejdet?
A: Jeg ser mindfulness som yderst relevant for mig i mit arbejde. Jeg føler, at det giver mig nogle andre måder at håndtere tingene på. Når jeg får mere overskud, bliver jeg også bedre til at bevare overblikket, hvilket også gerne skulle komme mine kolleger til gode.

Q: Ser du de ting, du lærer på kurset, som relevant for dit personlige liv?
A: I mit personlige liv har det, jeg lærer på kurset, også en positiv virkning. Det giver en dejlig ro indvendig, når jeg mediterer, hvilket giver større energi bagefter. Når jeg diskuterer med andre, reagerer jeg også på en anden måde. Jeg forsøger at være mere positiv, og lytter mere, end jeg normalt gør (har altid være min svaghed J).

Q: Hvad er den bedste del af kurset for dig? Hvorfor?
A: Det bedste ved kurset er helt klart at få mere viden omkring mindfulness, da det er et utroligt spændende emne. Det er også fantastisk at erfare, hvor lidt der egentlig skal til for at få det
bedre med sig selv, og ikke mindst med andre.

Q: Hvad er det sværeste del af kurset for dig?
A: Det sværeste ved kurset har for mit vedkommende været at få styr på meditationen. Jeg har alt for ofte for mange ting i tankerne, så det var en udfordring.

Jeg vil lige til slut gerne rose dig for din måde at undervise på.  Jeg føler mig godt tilpas, når jeg sidder i undervisningslokalet. Det er også med til, at jeg føler, jeg får det optimale ud af kurset.
Medarbejder VOLA A/S

Q: Hvilke positive oplevelser har du haft, som kan tilskrives din deltagelse på kurset?
A: Tættere på kollegaer/bedre kendskab til, hvem mine kollegaer er.

Q: Ser du mindfulnessindstillingen som relevant for dine opgaver på arbejdet?
A: Ja, da jeg har meget stor berøringsflade på alle niveauer i virksomheden, er indre balance, overskud og empati vigtig.

Q: Ser du de ting, du lærer på kurset, som relevant for dit personlige liv?
A: Absolut. Nok næsten vigtigere end på jobbet: Alene det, at meditation skal kunne give bedre hvile og ro end søvn, er tankevækkende.

Q: Hvad er den bedste del af kurset for dig? Hvorfor?
A: At blive opmærksom på, hvordan jeg agerer (f.eks. at nyde turen på vej mod målet), og hvordan man skulle kunne være i stand til at sænke stressniveauet.

Q: Hvad er det sværeste del af kurset for dig?
A: Helt klart at prioritere tiden til at få mediteret og at lave øvelserne. Jeg får det p.t. ikke gjort andet end de 2 gange ugl. på jobbet. Skriver ikke dagbog og bruger ikke app’en.
Medarbejder VOLA A/S

Q: Hvilke positive oplevelser har du haft, som kan tilskrives din deltagelse på kurset?
A: Fokus på positive situationer / det at være tilfreds med noget, samt lavere stressniveau (pt. at situationer ikke får lov at vokse).

Q: Ser du mindfulnessindstillingen som relevant for dine opgaver på arbejdet?
A: Meget. Bedre håndtering af stress samt mere nærværende i situationen.

Q: Ser du de ting, du lærer på kurset, som relevant for dit personlige liv?
A: Det samme som ovenfor samt at blive bedre til at lade negative situationer passere.

Q: Hvad er den bedste del af kurset for dig? Hvorfor?
A: At få meditation i hverdagen kørt ind som en daglig god vane / en rytme, hvor det bare sker uden planlægning. Den måde, forløbet er, giver alle muligheder for at få opbygget den vane hjemme i dagligdagen.

Q: Hvad er det sværeste del af kurset for dig?
A: Fokus på positive situationer / lektierne udover meditation. Måske fordi det er den, jeg har prioriteret højest jf. ovenstående svar.
Medarbejder VOLA A/S

Q: Hvilke positive oplevelser har du haft, som kan tilskrives din deltagelse på kurset?
A: Min dagligdag er blevet mere rolig, har også fået en bedre nattesøvn, da ”hovedet” er tømt for negative tanker.
Medarbejder VOLA A/S

Q: Ser du mindfulnessindstillingen som relevant for dine opgaver på arbejdet?
A: I forhold til de arbejdsopgaver, jeg har, er stress ikke rigtig et faktum. Men det, at give plads til andre, skabe glæde og velvære, synes jeg, giver relevans.

Q: Ser du de ting, du lærer på kurset, som relevant for dit personlige liv?
A: Der er forskellige ting, man kan benytte sig af personligt, og her tænker jeg igen på glæden, men også det at være til stede.

Q: Hvad er den bedste del af kurset for dig? Hvorfor?
A: Det er de redskaber og den baggrundsviden, man får vedrørende at skabe mere glæde og være mere glad i hverdagen.
Medarbejder VOLA A/S

Meditation, fra mærkelig til mainstream 

VOLA MINDFULNESS CASE PÅ VL DØGNET

Som ambassadør for meditation og mindfulness var det en stor glæde for mig at opleve at VL Danmark har valgt at give taletid til meditation og mindfulness på årets største event for danske ledere. Kig indenfor på VL døgnet hør fabriksdirektør Peder Nygaard tale om hans erfaring med mindfulness i virksomheden VOLA

Medarbejderens tanker om mindfulnessforløbet

Lederens tanker om mindfulnesforløbet

Direktørens tanker om mindfulnesforløbet