Harvard business review og Insead konkludere:

Lidt meditation kan hjælpe ledere til at træffe meget bedre business beslutninger”

Meditation for lederen

– Forskning viser at ledere der mediterer har 77% større sandsynlighed for at undgå sunk cost bias når de træffer beslutninger –

Forskningsenhederne på USA´s og Europas to førende forskningsuniversiteter påviser og konkluderer, at meditation som arbejdsværktøj kan være en vigtig kilde til, at forblive konkurrencedygtige på markedet i dag.

Som leder er det essentielt at du formår at træffe intelligente beslutninger, bare en forkert beslutning kan have fatale konsekvenser, ikke kun for dig selv og din karrierer, men også for dit team og din organisation. Meditation har vist sig at kunne hjælpe ledere til at træffe bedre beslutninger og spare virksomheden for milliontab. Hvordan det? Det handler om sunk cost bias.

Sunk cost bias
Sunk cost bias er en af de mest skadelige kognitive biases der påvirker organisationer idag. En simpel definition på begrebet er ”tendensen til at fortsætte i samme retning når man først har investeret i den økonomisk og emotionelt, uanset det ikke er rationelt og selvom det viser sig at være forbundet med yderligere tab”.  Et kendt eksempel er USAs investering i krigen mod Vietnam. Store tab at amerikanske soldaters liv, gjorde det med tiden sværere og sværere for USA regering at trække sig ud af krigen. Eller da England og Frankrig fortsatte med at investerer i Concord flyet længe efter det stod lysende klart at det aldrig ville blive en profitable investering. En virksomhed står overfor sunk cost bias når det skal besluttes om der skal skydes flere midler i et produkt som allerede er blevet overhalet indenom af en konkurrent, eller når det viser sig at et produkt bare ikke sælger så godt som man havde håbet. Negative følelser som angst, flovhed, tilknytning til en drøm, skam over konsekvensen af tidligere beslutninger leder her til irrationelle beslutninger og yderligere tab

Meditation og sunk cost bias
Forskning viser at Ledere der mediterer har

  • 77% større sandsynlighed for at undgå sunk cost bias
  • Forøget evne til at finde kreative løsninger
  • Forøget evne til at spotte hvilke beslutninger der bør træffe
  • Forøget etisk evaluering
  • Forøget evne til at erkende egne begrænsninger
  • Forøget evne til at identificerer trade-offs og konsekvens af en beslutning
  • Forøget evne til at træffe beslutninger i overensstemmelse med egne værdier
  • Højere sammenhæng imellem intention og handlinger
  • Forøget evne til at være autentisk (også når det går imod andres forventninger – gruppepres)

Meditation og mindfulness bør ikke længere betragtes som værktøjer der er ”nice to have” for danske ledere, idag er det ”must have” værktøjer som styrker lederens evne til at træffe intelligente beslutninger, beskytter imod sunk cost bias og skadelig stress, øger lederens evne til empati (evnen til at se en sag udfra den andens synspunkt) samt forøget mental kapacitet og glæde.

Meditation for virksomheden

Uanset om en virksomhed beskæftiger 25 eller 25.000 mennesker, kan den hente store fordele ved at tilbyde meditationsinstruktion, som en del af sin professionelle kompetenceudvikling. Succes i enhver virksomhed starter med ledelsen af menneskelige ressourcer i den. Det vil sige, at den proces meditation igangsætter i det enkelte menneske positivt påvirker virksomhedens præstation. Det fordi innovation og inspiration fødes på individplan.

Stressrespons 12 x om dagen…Klarhed og fokus på målene er kritiske ressourcer for virksomheders succes. Begge er et bi-produkt af den indre ro, som meditationspraksis medfører. Et almindeligt velfungerende menneske, bruger kun 5% af sine mentale ressourcer. Hver gang vi møder en udfordring, går kroppens stress-respons i gang, og imens er vores hjerner – og dermed vores beslutninger – omgivet af tåge. Det sker gennemsnitligt 12 gange om dagen. Meditation kan afhjælpe denne naturlige begrænsning.

Øget medarbejderloyalitet. Den ro og glæde meditation på arbejdspladsen medfører, skaber loyale medarbejdere på alle niveauer. Loyale medarbejdere oplever, at virksomhedens succes kan kobles direkte til deres personlige succes. Medarbejdere, der introduceres for meditation på arbejdspladen er langt mindre tilbøjelige til at søge væk fra virksomheden. Det betyder samlet set, at virksomhedens evne til at tiltrække og fastholde medarbejdere øges, ved implementering af meditation på arbejdspladsen.

Forbedret kommunikation. En ryddet hjerne udtrykker tydeligt tankerne. Tydelig og effektiv kommunikation mellem ledere og medarbejdere er en kritisk og nødvendig ressource for, at enhver opgave kan løses smidigt. Men mange virksomheder udfordres dagligt på mange niveauer af en ikke tilstrækkelig tydelig kommunikation. Tydelig og effektiv kommunikation er et resultat af den klarhed og det fokus, som meditation medfører.

Nedsat sygefravær. I vore dages tempofyldte hverdag, er det uundgåeligt at opleve hverdagsstress. Meditation tillader, at vi effektivt håndterer hverdagsstress, hvilket styrker vores generelle helbred. Og reducerer vores risiko for hjerte-/karsygdomme, slagtilfælde, klinisk depression og en myriade af andre tilstande, der forårsager fravær fra arbejdspladsen.

Øget produktivitet. Meditationspraksis forbedrer produktivitetsniveauet i virksomheden uafhængigt af branche og størrelse. Ved at støtte medarbejdere i, at håndtere hverdagsstress effektivt, fokusere mere klart på egne og virksomhedens mål og kommunikere tydeligt med team-medlemmer, vil produktiviteten øges. Resultatet er; øget indtjening og forbedret bundlinje.

Link til studiet Debiasing the Mind Through Meditation