Har du i flere år arbejdet med din personlige udvikling, men oplever du stadig, at du ikke er “nået helt i mål”?

Det kan der være en forklaring på…

I Vesten er vi handlingsorienterede. Vi vil gerne forstå teorien, så vi kan øve os på det, vi har forstået. Som resultat af vores øvelser håber vi at opnå lykken. Modellen ser sådan ud: Teori-praktik-lykke.

Vores fortolkning af situationen er, at vi lige nu er det forkerte sted. Vi må derfor gøre noget for at komme det rigtige sted hen.

Vi lever livet i transit, og lykken venter lige rundt om hjørnet, når vi har forbundet os med den rigtige partner, den rigtige løn, den rigtige oplevelse eller den rigtige visdom.
Nuet er uvigtigt, rejsen er uvigtig, men målet er vigtigt. På den måde bliver vi resultatorienterede. Denne indstilling tager vi med os ind i det spirituelle område, og den kommer nemt til at stå i vejen for vores udvikling…

Lykken findes altid i nuet

Når vi bliver resultatorienterede i vores spirituelle udvikling medfører det, at vi leder efter en speciel spirituel teknik, visdom eller oplevelse, som vil fjerne vores problemer og skænke os den endelige permanente lykke − lidt ligesom slutningen på eventyrene ”og de levede lykkeligt til deres dages ende”.

Østens tidløse visdom, som du lære på kurset, “Sjælens Rejse”, går i stik modsatte retning. Den tidløse visdom fortæller os, at lykken kun kan findes i nuet. Hvis du ikke oplever den i nuet, er det dybest set fordi, du fortolker nuet igennem fortidens øjne. Sjælens rejse handler altså ikke om, at du skal ændre på dine livsomstændigheder for at finde friheden og lykken. Det handler derimod om, at du kan lære at fortolke dit liv fra et nyt perspektiv.

Når vi fortolker nutidens oplevelser igennem fortidens briller, så bliver vores indre liv fastlåst i fortidens drama. På sjælens rejse vil du lære at rette dit indre styresystem ind efter din sjæl, på den måde leder sjælens rejse dig hen imod øget en følelse af indre helhed, autencitet og velvære som er din sjæls naturlige tilstand. Det kaldes “den naturlige tilstand” fordi følelsen af velvære, væresglæde og autencitet er iboende kvaliteter ved din sjæl, og derfor ikke noget du skal opnå en gang i fremtiden, men nærmere noget du skal lære at frigøre i hvert nu.