Selvom meditation og mindfulness har vundet stor udbredelse i Danmark, er der sparsom viden om, hvad udbyttet er for en virksomhed. Jeg møder både skepsis og stor interesse i danske virksomheder, inden de får erfaring med værktøjerne, men efter de får deres egen erfaring, bliver udbyttet tydeligt (selv for de fleste skeptikere). Jeg bruger størstedelen af min tid på at undervise i virksomheder og organisationer. Èn af dem er VOLA, for hvem vi kørte et mindfulnessforløb for 125 medarbejdere, ledere og direktøre. Det er interessant at få sat ord på, hvilket udbytte, meditation og mindfulness giver danske virksomheder, derfor har vi lavet nogle videointerviews med deltagere på nogle forløb. Her vil jeg gerne give dig et sneak peek på vores case fra VOLA. Du får lov at høre en medarbejders, en leders og direktørens bud på, hvad forløbet har gjort for deres virksomhed.

Se med her:

MEDARBEJDEREN beretter om større glæde, mindre stress og større sammenhold kollegaerne i mellem.

LEDEREN fortæller om, hvordan mindfulness-træningen hjælper i komunikationen med de ansatte.

DIREKTØREN fortæller om øget mentalt overskud og mindre negativ energi, og vurderer, at produktionen er den samme trods det, at der sættes tid af til mindfulness i arbejdstiden.