Kan danske virksomheder drage nytte af meditation og mindfulness?

Meditation og mindfulness anvendes idag af danske virksomheder som Novo Nordisk, Lundbeck, Rigshospitalet, Sygehus Lillebælt, Arla, Nordea, Deloitte og Levnedsmiddelstyrelsen, vola, KMD, Novatis, Frederiskhavn kommune m.v. Hvordan hjælper meditation og mindfulness arbejdsmiljø i virksomheden? Meditation og mindfulness hjælper på de subjektive menneskelige faktorer i det interne arbejdsmiljø, ved at rettes medarbejderens fokus mod at udvikle og skabe positive tilstande i individet såvel som i relationer. Meditation og mindfulness kan hjælpe virksomhedes medarbejdere med at, reducer eller fjerne:

• Stress og angst

• Øget jobperformance

• Lavere turnover intention (jobrotatations intention)

• Større lykke

• Højere mental kapacitet og koncentrations evne

• Lavere sygdom og fravær

Meditation og stress
Meditation og mindfulness sænker mængden af stresshormoner, Arbejdsrelateret stress er en af de største sundheds-­‐ og sikkerhedsmæssige udfordringer, som vi står over for i Europa. Næsten én ud af fire arbejdstagere er berørt af stress, og Arbejdsbetinget stress opstår, når kravene fra arbejdsmiljøet overstiger arbejdstagerens evne til at opfylde og/eller overskue disse.

Undersøgelser tyder på, at mellem 50 % og 60 % af alle tabte arbejdsdage er relateret til stress. Arbejdsrelateret stress udgør dermed en enorm omkostning i form af både menneskelig lidelse og forringet økonomiske resultater i den enkelte virksomhed. Stress er i sig selv en vigtig biologisk mekanisme, som vi alle sammen er født med. Når vi bliver stresset på arbejdspladsen eller i privatlivet, sker der en biokemisk kæderektion i kroppen, hvor kroppen udskiller stresshormonet ACTH, som igen aktiverer udskillelsen af kortisol, adrenalin og nonadrenalin, som er beregnet til at hjælpe i udfordrende situationer. Kortvarig psykisk stress bringer således kroppen i alarmberedskab, som om vi bliver udsat for en fysisk trussel. Kortvarig stress hjælper til, at vi yder vores bedste, og er ikke skadelig. Kroppen kan dog ikke tåle at være i fuldt alarmberedskab over længere tid uden mulighed for at restituere, hvorved langvarig stress opstår.

Konsekvensen ved arbejdsrelateret stress
Stress har konsekvenser for hvordan en medarbejder kan udfører sit arbejde samt det interne arbejdsmiljø i virksomheden. Medarbejdere der udsættes for stress oplever fysiske, psykiske samt adfærdsmæssige reaktioner, og reagerer ofte på en eller flere af følgende måder:

• De arbejder mindre hensigtsmæssigt, begår flere fejl og bruger flere kræfter end nødvendigt.

• De overser hyppigere informationer, som de burde have registreret, herunder signaler fra instrumenter, fejl ved materialer og signaler fra kollegaer, ledere, klienter eller kunder. Derved stiger risikoen for, at de forårsager ulykker – eller er ude af stand til at afværge dem.

• De har mindre overskud til at påtage sig nye opgaver og er ofte mindre omgængelige.

• De overholder ikke aftaler og undgår møder.

• De bliver dårligere i stand til at klare udfordringer og sociale relationer på arbejdet – og har dermed færre muligheder for at få succes i jobbet.

• De vil have en øget tendens til at søge væk fra virksomheden, hvis det er muligt.

• Langtidsstressede vælger oftere selv at træde helt ud af arbejdsmarkedet.

En modgift mod stresshormoner, er hvile og rekreation. Når vi slapper af, udskiller kroppen nemlig andre hormoner, der genskaber balancen i kroppens systemer. Problemer i den vestlige verden er dog, at vi har svært ved at finde nok hvile og søvn til, at kroppen kan producere nok afstressende hormoner.

Meditation skaber hjerneforandringer, som giver

  • Mindre tendens til stress
  • Bedre koncentrationsevne
  • Større tilfredshed
  • Større evne til at føle med andre
  • Større ro

En glad og tilfreds og rolig hjerne med mindre tendens til at reagere med stress, angst eller vrede på frustrationer.

Meditation virker som hjernefitness og gør dig mere optimistisk, rolig og nærværende. Når vi mediterer, påvirker vi komplicerede samspil i hjernen og flytter aktivitet rundt i flere dele af hjernen. Denne træning giver en vis mental fleksibilitet, mens den gentagne træning af en enkelt bevægelse træner os i konkrete omend begrænsede handlinger. Vi aktiverer således en større del af hjernen, når vi mediterer, end når vi fx skriver en sms.

Ved meditation stimulerer vi særlige kredsløb mellem dele af hjernen, og disse kredsløb genererer ikke mindst større indre ro og opmærksomhed på os selv og andre. Hjerneaktiviteten stiger særligt i områder, som har at gøre med at styre opmærksomheden og at opleve følelser og empati. Når mennesker kommer på kursus hos mig, fortæller de, at de søger større glæde og mere indre ro i en hektisk tilværelse. De ønsker sig mindre stress og større evne til at være fuldt til stede sammen med deres familie og i alt, hvad de foretager sig. Dette behov er for mig at se stærkt voksende i vores samfund, og det er uden for videnskabelig tvivl muligt at nå disse mål via meditation. 12 minutters daglig meditation på menneskers evne positivt til at:

• Tænke klart

• Kontrollere stress

• Opleve glæde