SJÆLENS REJSE – ET SPIRITUELT SELVUDVIKLINGSKURSUS

Sjælens rejse, er et spirituelt selvudviklingskursus som forløber over 3 år. Iløbet af 3 år kommer du igennem  6 x 5 dages undervisningsmoduler med tilhørende online træning imellem de fysiske fremmøde dage. Datoer for hvert modul kan findes på min hjemmeside i takt med at de kommer i kalenderen. På dette kursus vil jeg tage dig med ud på en rejse. Ikke en rejse fra ét sted til et andet sted i den fysiske verden, men en rejse, som er kendetegnet ved, at den ændrer måden, du ser på dig selv og den omgivne verden. I den tidløse visdom kaldes denne rejse for Sjælens Rejse. Når vi nu begiver os ud på Sjælens Rejse sammen, så begiver vi os samtidig ind i en anderledes begrebsverden som bygger på en spirituel verdensanskuelse. Spirituel betyder her holistisk, dvs baseret på en viden om at mennesket eksisterer i flere dimensioner; krop, sind og ånd. Det er min ambition at du i løbet af de tre år som kurset varer vil få et klart overblik over den begrebsverden som østens tidløse visdom bygger på.

Hvad kommer du til at lære på 3 år?
Du kommer til at lære meditations og åndedræts øvelser, du kommer til at lære om livets dybere mening ifølge den tidløse visdom, og om hvordan du kommer i kontakt med denne mening. Du kommer til at lære hvordan krop, sind og ånd er forbundet. Du kommer til at lære om psykologiens betydning på sjælens rejse, og om hvilken forbindelse der er imellem psykologi og spiritualitet. Du kommer til at stifte bekendskab med to slags indisk filosofi, yoga  og vedanta filosofierne. Du vil få svar på spørgsmål som:

  • Hvorfor vores evne til at være nærværende er afgørende for vores mulighed for at opleve vitalitet, fred, glæde og styrke 
  • Hvordan vores hverdag følelser, fornemmelser og tanker, kan blive en døråbninger til vores personlige udvikling 
  • Hvordan vores identitet kan skifte fra sin almindelige oplevelse af at være et særskildt individ adskildt fra andre individer til en oplevelse af at være forbundet med andre og verden
  • Hvordan hver oplevelse, hvert øjeblik, er en portal til at opleve, mere sjæl, mening og nærvær
  • Hvorfor er vi tilbøjelige til at undgå vores direkte oplevelse af livet ? 
  • Hvordan vi gør egoet til vores ven på sjælens rejse. Mange spirituelle systemer anbefaler at vi skal dræbe vores ego når vi betræder sjælens rejse, denne indstilling leder til komplikationer på den lange bane. Egoet, rigtig forstået, viser dig vejen til indre frihed

Hvorfor 3 år?
Når du starter på sjælens rejse, inviterer jeg dig til at begynde at inkluderer en daglige spirituel praksis i dit liv. Det kan være en daglig meditation, eller en anden måde at træne din evne til nærvær, det kan være yoga eller qi kung øvelser, eller et specefikt perspektiv du betragter dine oplevelser ud fra, det kan være filosofiske kildeskrifter du læse i dagligt. I løbet af 3 år præsenterer jeg dig for alle de elementer der indgår på sjælens rejse, og jeg giver dig mine anbefalinger til en daglig spirituel praksis, men i sidste ende skal du selv vælge hvordan det du lærer skal indgå i din dagligdag. Sindet og kroppen er forbundet således at din sindstilstand påvirker din fysiske krop på flere niveauer. Din hjerne er “plastisk”, hvilket vil sige den tager form efter de aktiviteter du gør regelmæssigt. Dit nervesystem, din biokemi og spændingsmønstret i din kropsmuskulaturs  bliver alle påvirket af din sinds tilstand og over tid leder det til at alle kroppens systemer venner sig til en speciel funktionsmåde, den kan være en funktionsmåde der fastholder dig i stress, eller det kan være en funktionsmåde der leder til indre ro.

En daglig spirituel praksis skaber en ny sund vane, som over tid leder til at alle kroppens systemer lærer at fungerer udfra den naturlige tilstand af indre ro og velvære. Når du begynder din daglige spirituelle praksis, så begynder du samtidig en langsom transformation af din hjerne, din krop og dit nervesystem, en transformation som over tid betyder at du finder et nyt leje i dig selv. Sådan en transformation sker altså ikke fordi du læser om meditation, eller høre mig tale om meditation, det sker ikke fordi vi mødes 2 x 5 dage om året, men transformationen sker når du gentagende gange hensætter din krop, din hjerne og dit nervesystem i en ny tilstand. I løbet af tre år kan du opnå et grundlæggende skift, som betyder at du har større adgang til din naturlige tilstand

Testimonial:

“Allerede på vores første dag kunne jeg mærke at dette forløb er det helt rigtige for mig. Beriget af mennesker med samme interesse blev jeg nærmest helt høj og meget motiveret. Meditation har længe været et del af mit liv, men nu går jeg et spadestik dybere og med Hennings Davernes store viden og fantastiske undervisning får jeg bla. indblik i filosofi og praktiske øvelser jeg kan bruge hver dag. Det at Sjælens rejse er et forløb på 3 år giver mig ro til udvikling og sparring. En commitment man klart mærker hos alle i gruppen trygt guided af Henning Davernes rå mængder af erfaring. “

Ba Duan Jin Qigong form

Ba Duan Jin – Qigong del 3

Ba Duan Jin Qigong form

Ba Duan Jin – Qigong øvelse del 1

Hvad betyder Qigong?
Qigong (udtales “tji gång” på dansk) består at to ord “Qi” som betyder livsenergi og “Gong” som betyder træning. Qigong er udviklet af kriger munke i Kina igennem tusinder af år og består af meditations, åndedræts- og kropsøvelser, som forebygger sygdom, holder kroppen stærk og sindet harmonisk.

Videotestimonial Sjælens Rejse Anne Mette Kihl

Videotestimonial Sjælens Rejse: Anne Mette Kihl

Kig indenfor på Sjælens Rejse og mød Anne Mette

I videoen ovenfor kan du høre Anne Mette fortælle om sin oplevelse af at gå på Sjælens Rejse

“Strukturen på Sjælens Rejse var det, der passede godt, til der hvor jeg er i mit liv lige nu. Jeg har kendt Henning igennem en del år efterhånden, han er en rigtig dygtig og nærværende underviser, og jeg kunne bare mærke, at tiden var inde nu, i forhold til at jeg gerne vil have nogen at følges med i det her felt.

Alle mennesker er på rejse med deres sjæl, man kan så være det mere eller mindre bevidst. Hvis man er begyndt at have en fornemmelse af, at der måske er noget andet, noget mere, at man kan udvikle sig og måske opnå nogle måder at se sig selv og livet og verden på.

Og blive nysgerrig på dét, så kunne det være et sted, hvor man kunne have god gavn og stor glæde af at være. 

Hvis ikke du kender Henning, så vil jeg sige det sådan, så gå virkelig, virkelig tryg ind til undervisningen hos ham, fordi du vil altid føle dig mødt. Han har en måde at være i verden på, som gør, at man meget let bliver tryg i hans nærvær. Han har en unik evne til nærvær og det mærker man tydeligt. Jeg vil til hver en tid kunne anbefale Henning og hans undervisning.”

Anne Mette Kihl, Coach og Mindfulnessinstruktør, 58 år

LÆS MERE OM SJÆLENS REJSE

LÆS MERE PÅ BLOGGEN

Tags:
Meditationskurser for erhverv
Meditation og mindfulness kurser
Meditation og mindfulness kurser
Meditationskurser for ledige 6-ugers
Foredrag om meditation og mindfulness