HVAD BETYDER “INDRE FRIHED” 

Østens tidløse visdom forklarer, at livets højeste mål er indre frihed (moksha). Denne frihed opstår, når du opnår en følelsesmæssig modenhed, som giver dig en følelse af indre ro, helhed og tilfredshed, der er uafhængig af ydre ting og omstændigheder.

Som menneske besidder du en unik kvalitet kaldet fri vilje, og den kan du bruge til at udvikle dig. Et dyr har naturlige behov for mad, overlevelse og at formere sig. Hvis et dyr overlever længe nok til at blive voksen, er den automatisk et modent medlem af sin art. Som menneske kan vi også blive voksne fysisk. Det eneste, det kræver, er, at vi overlever længe nok. Det kræver ingen særlig indsats derudover. Det er en proces, som naturen ordner for os automatisk.

Til forskel fra fysisk modenhed er følelsesmæssig modenhed ikke noget, der foregår automatisk. At opnå følelsesmæssig modenhed er helt op til dig. Til forskel fra et dyr er en person ikke et modent menneske, bare fordi personen har en fysisk voksen krop. For at opnå indre frihed kræver det, at du bevidst vælger at udvikle din følelsesmæssig modenhed. For at opnå følelsesmæssig modenhed og indre frihed må du tage på en personlig udviklingsrejse. Denne rejse kaldes Sjælens Rejse.

Målet med rejsen er at opnå indre frihed (moksha). På rejsen vil du lære at kende forskel på materiel lykke og spirituel lykke. Du vil lære hvilken del af dig, der er den spirituelle del, og hvilken del, der er den materielle. Det er som Solen, der altid skinner på himlen. Vi mærker ikke varmen og ser ikke lyset fra den, hvis himlen er overskyet, men Solen er der altid, hvad enten vi mærker dens varme eller ej.

På samme måde er dit essentielle selv (til forskel fra dit ego) ligesom en indre sol i dit bryst som altid skinner og spreder gratis glæde, giver indre ro og velvære i hele din krop, men den frihed og glæde, der altid findes naturligt indeni dit hjerte, overskygges af kroniske muskelspændinger, negative følelser, mental uro og intellektuelle fejlfortolkninger.

Tryghed og glæde

Mange ydre faktorer som penge, hus, job, partner føles afgørende for din følelse af tryghed og glæde, men ifølge østens spirituelle visdom bygger det på uvidenhed om, hvordan livet kunne se ud, hvis du følte trygheden og glæden i dig selv, uafhængigt af ydre omstændigheder. Fordi du selv har svært ved at finde vejen til den permanente indre ro, og fordi du sjældent eller aldrig har mødt personer som besidder tryghed, glæde og indre ro uanset de ydre omstændigheder konkluderer du, at dette ikke er realistisk, men østens visdom holder fast på, at det er et symptom på uvidenhed om dit essentielle selv (atman), at søge trygheden udenfor dig selv. Den tidløse visdom taler om frihed, frihed fra hvad? Der er hverken tale om økonomisk frihed, politisk frihed eller ytringsfrihed, men frihed fra slaveri. Hvilket slaveri? Det slaveri, der er forbundet med at din glæde og tryghed er bundet til afhængighed af personer, situationer, ting og anerkendelse. Hvordan opleves dette slaveri?
Fravær: Hver person har mange ting i sit liv af stor betydning for eksempel børn, partner, kæledyr, job, penge, anerkendelse og venner. Når disse ting er fraværende, er det forbundet med en følelse af tomhed og sorg.
Nærvær: Når de samme ting er til stede i personens liv, er resultatet problemer, stress og anspændelse. Det er dejligt at have børn, men det er også problemfyldt. Det er dejligt at have en partner, men det er også en kilde til stress.
Samsara Dette slaveri kaldes ”samsara” på sanskrit. Vi kan oversætte samsara til dansk med sætninger som, “jeg oplever ikke glæde og tryghed i nuet, men lever livet i transit  ”lykke befinder sig lige rundt om hjørnet”, ”jeg kan føle mig hel, når jeg har forbundet mig med dig rigtige objekter”. Samsara kaldes også ”lidelsernes hjul”, fordi det er et mønster som gentager sig igen og igen, uden at det nogensinde kan lede til frihed.

OM SJÆLENS REJSE

Sjælens rejse er ikke en rejse fra ét sted til et andet sted i den fysiske verden, men en rejse, som er kendetegnet ved, at rejsen ændrer den måde, du ser på dig selv og den omgivne verden. I den tidløse visdom kaldes denne rejse for Sjælens Rejse. Når du begiver dig ud på Sjælens Rejse, så begiver du dig samtidig ind i en anderledes begrebsverden, som bygger på en spirituel verdensanskuelse, spirituel betyder her “forbundet med helheden” eller “i samklang med helheden

SJÆLENS REJSE – ET SPIRITUELT SELVUDVIKLINGSKURSUS

Videotestimonial Sjælens Rejse Anne Mette Kihl

Videotestimonial Sjælens Rejse: Anne Mette Kihl

Kig indenfor på Sjælens Rejse og mød Anne Mette

I videoen ovenfor kan du høre Anne Mette fortælle om sin oplevelse af at gå på Sjælens Rejse

“Strukturen på Sjælens Rejse var det, der passede godt, til der hvor jeg er i mit liv lige nu. Jeg har kendt Henning igennem en del år efterhånden, han er en rigtig dygtig og nærværende underviser, og jeg kunne bare mærke, at tiden var inde nu, i forhold til at jeg gerne vil have nogen at følges med i det her felt.

Alle mennesker er på rejse med deres sjæl, man kan så være det mere eller mindre bevidst. Hvis man er begyndt at have en fornemmelse af, at der måske er noget andet, noget mere, at man kan udvikle sig og måske opnå nogle måder at se sig selv og livet og verden på.

Og blive nysgerrig på dét, så kunne det være et sted, hvor man kunne have god gavn og stor glæde af at være. 

Hvis ikke du kender Henning, så vil jeg sige det sådan, så gå virkelig, virkelig tryg ind til undervisningen hos ham, fordi du vil altid føle dig mødt. Han har en måde at være i verden på, som gør, at man meget let bliver tryg i hans nærvær. Han har en unik evne til nærvær og det mærker man tydeligt. Jeg vil til hver en tid kunne anbefale Henning og hans undervisning.”

Anne Mette Kihl, Coach og Mindfulnessinstruktør, 58 år

LÆS MERE PÅ BLOGGEN