KARMA YOGA – FÅ STYR PÅ DIN KARMA

Alle har hørt om karma, og mange bruger udtryk som “god karma” og “dårlig karma”. Men hvad dækker begrebet egentlig over? Og hvordan kan du bruge det til at forbedre dit liv?

Hvad betyder “karma yoga”

Lad mig starte med at folde betydningen af begrebet “karma yoga” ud for dig: Begrebet “karma yoga” består af to ord:

Karma = Står i denne sammenhæng for: Specielle handlinger som neutraliserer negativ karma og skaber positiv karma. Den vigtigste handling er den gyldne regl:

  1. Gør mod andre som du ønsker de skal gøre mod dig.
  2. Desuden beskriver yoga filosofien 5 Specielle handlinger der skaber positiv karma, og neutraliserer negativ karma, det handler om hvordan du behandler: naturen, helheden, menneskeheden, forældre, forfædre

(På sanskrit for yoga nørder: Dharma aviruddha karma)

Yoga = Står her for den indstilling du møder livet med, her står det for: To specefikke indstillinger til livet:

  1. Accepter nuet som det er  (På sanskrit for yoga nørder: Prasada buddhi)
  2. vær 100% tilstede i nuet imens du handler, istedet for at fokuseret på det fremtidige resultat af dine nuværende handlinger, imens du handler, denne indstilling skaber det bedste resultat både nu og i fremtiden. Overgiv resultatet af dine handlinger til helhedens *universelle love, *se nedenfor  (På sanskrit for yoga nørder: Iswara arpana buddhi)

Karma betyder handling. Yoga står for at være “forenet” med din “naturlige tilstand”, dvs der hvor du føler afslappet indre ro og tilfredshed  (For yoganørder Moksha siddhyatam) . Karmayoga er altså handlingens vej og lærer dig, hvordan du handler på måder, der bringer dig i kontakt med din “naturlige tilstand” dvs at føle afslappet indre ro og tilfredshed. For at udføre en handling må du bruge din vilje, og karmayoga er derfor også viljens yoga. På karmayogaens vej lærer du at bringe din individuelle vilje i harmoni med den universelle vilje. Nedenfor vil jeg give dig en introduktion til dette super spændende – og vigtige – emne.

Den centrale belæring om karma yoga
Den centrale belæring om karma yoga lyder sådan her: “Du kan gøre indsatsen og handlingen, men du kan ikke selv bestemme resultatet”.
Hvad betyder dette? Du kan selv beslutte dig for at banke din hånd ned i bordet, men du kan ikke selv bestemme om det gør ondt. Du kan selv beslutte om du vil hoppe ud fra en klippe, men du bestemmer ikke selv om du vil falde nedad, tyngdekraften er en “højere” lov end din personlige vilje, ideen i karma yoga er at hvert menneske er forbundet med helheden via universelle love, karmaloven regnes for sådan en universel lov som gælder for helheden.

Hvis du arbejder sammen med disse love vil du leve i harmoni med helheden og som resultat vil du føle helheden inden i dig selv, dvs at du føler dig hel, naturlig, afslappet og tilfreds indeni, mens hvis du modarbejder helheden vil du modsat føle tomhed, anspændhed, stress, ensomhed og adskillelse indeni.

Karmaens usynlige frugt
Eftersom yogier tænker på livet som ordnet og intelligent, kan der ikke opstå fejl. Det betyder, at du ikke kan knokle løs og få et magert resultat, uden at der er en årsag til det. Og resultatet, det beror på din karma. Når du udfører en handling, skaber den enten positiv karma (“punya”, positiv fortjeneste) eller negativ karma (“papa”, negativ fortjeneste). Alle dine handlinger er som frø, der vokser og bærer frugt (For yoganørder: sanskrit ordet “karma phala”, betyder “frugten af dine handlinger”) Alle dine handliner skaber både usynlig/indirekte frugt (adrista phala) og synlig/direkte frugt (drista phala).

Den synlige konsekvens af vores handlinger kender vi til, mens den usynlige frugt er os ubevidst. I vesten kender vi karme under udtryk som: “nemesis”, i folkemunde; “what goes around comes around”, bibelsk; ” as you sow so shall you reap”. Hvis du fx. hjælper en anden person, så kan den synlige frugt af din handling være at personen takker dig og bliver glad, og at du selv føler glæden var at hjælpe et anden menneske, dette er den “synlige frugt” af din handling, den usynlige frugt kan komme tilbage til dig selv senere som et held, du møder “tilfældigt” en person som kan hjælpe dig med at få et projekt ud i verden. At frugten er “usynlig” betyder at der tilsyneladende ingen sammenhæng findes imellem den person du hjalp og den anden person som hjælper dig, netop denne usynlige del af karmaens frugt er det vi normalt tænker på når vi taler om “karma”. Karma is a bich – only if you are

Bevidste handlinger
På den måde er enhver handling som et brev du sender til dig selv, hvis du husker på at du selv har skrevet indholdet i brevet og selv frankeret brevet og selv sendt det til dig selv. Så kan du tage ansvaret for dit eget liv. Hvis vi var bevidste om at alle vores handlinger kom tilbage til os selv, så ville vi naturligvis ikke skabe lideslse for os selv i fremtiden, ved at gå imod karma loven idag. Vi ville derimod være meget bevidste om at skabe bevidste handliner idag som kunne bære positiv frugt i fremtiden og undgå smerte, og det er netop formålet med karma yoga, en yoga metode som lærer dig at gøre bevidste handlinger som neutraliserer gammel negativ karma og hjælper dig til at skabe ny positiv karma.

Hvis du udfører handlinger som skaber positiv karma (punya) så resulterer det i, at du kommer tættere på din naturlige tilstand, en tilstand af afslappet inde frihed, mens handlinger, der betegnes som negativ karma (papa), skaber umiddelbar indre anspændelse, blokerer for kontakten til den naturlige tilstand, og disse handlinger vender ovenikøbet tilbage til dig senere som ubehagelige oplevelser. Hver gang du møder den negative karma, dvs hver gang du har en dårlig oplevelse i din hverdag, så har du mulighed for at udvikle din mentale styrke og din forståelse af yogaens love.

Når du forstår, at ingen mennesker, der nogensinde har levet på Jorden, har fået opfyldt alle deres ønsker, og at alle uden undtagelse møder svære og ubehagelige oplevelser i deres liv, kan du pludselig se værdien af at bruge livets modgang til noget positivt, nemlig til at udvikle din mentale styrke og visdom ved at arbejde med din indstilling til sådanne svære situationer. Kender du nogle mennesker som ikke har mødt svære situationer i deres liv? Nej vel, det er universelt, og det var vel det Buddha mente da han sagde at lidelse er en del af livet

En historie fra Buddhas liv illustrer denne pointe, historien fortæller at en dag kom en grædende kvinde, der netop havde mistet sit 1 årige barn til døden, foran Buddha med sit døde barn i sine arme Hun var fuld af sorg og ærgelse og spurgte Buddha om han dog ikke ville afhjælpe hendes sorg ved at bringe kvindens barn tilbage fra døden? Buddha svarede ok på en betingelse, bring mig fire sennepsfrø fra en familie i landsbyen som aldrig har mistet et medlem til døden, fuld af håb skyndte kvinde sig at besøge alle huse i landsbyen, men hun fandt ikke en familie som aldrig havde misten en slægtning til døden, langsomt gik det op for kvinden hvad Buddha ønskede hun skulle opdage, nemlig at lidelse er en del af livet og alle der lever en dag skal dø. Da det gik op for hende, så lærte hun at accepterer at hendes eget barn var dødt, hun begravede sig barn og vende senere tilbage og blev elev af Buddha.

Når du accepterer at svære situationer er en del af livet, forstår de at din opgave i livet ikke er at undgå de svære situationer, ej heller at få alle dine ønsker til at gå i opfyldelse. Men formålet med modgangen er at lære at forstå livets love ved at lære fra fortidens fejl, brugt rigtigt kan modstand hjælpe dig til at opbygge mental robusthed og følelsesmæssig styrke ved at accepterer livets udfordringer. Livets udfordringer er set fra denne vinkel en slags styrketræning for dit sind, jo større vægte du kan løfte, jo stærkere bliver dine muskler (undgå overtræning og skader 🙂 Med denne indstilling hænger du ikke fast i ærgrelsen og nederlagsfølelsen, men fokuserer på at acceptere nuet, som det er, og på at træffe valg og udføre handlinger, der skaber positiv karma og neutraliserer negativ karma i fremtiden.

Nirvana og Samsara
Hvis du bruger din vilje imod virkeligheden, vil du tabe. Den bedste måde at bruge din vilje på, er ved at overgive den til nærværets umådelige intelligens. Din nærværsidentitet – gnisten – inspirerer dig på måder, der bringer dig tættere på nærværet og helheden, gnisten inspirerer dig ved at give dig en indre følelse af indspiration, enthusiasme og opløftethed når du er på rette vej, på gnistens vej møder du synkroniciteten (meningsfulde sammentræf) og det bliver en glæde at være kreativ og at skabe gevinst og velstand i dit liv. Mens egoet er impulsivt og presser dig på måder, der fastholder dig i fortidens reaktionsmønstre og gør dig tung og træt, egoets drivkræft er burde og skulle, du kan nå dine mål ad egoet vej, men det er slidsomt og op ad bakke, der er ingen lethed på denne vej.

Der findes handlinger og forholdemåder, der bringer dig i kontakt med dit indre nærvær og giver dig følelsen af afslappet seltillid, indre ro og tilfredshed, disse specille handlinger og indstillinger kaldes karma yogaens vej som leder til “nirvana” (frihed fra lidelse). Ligesom der findes handlinger og forholdemåder, der adskiller dig fra kontakten til dit eget indre nærvær og leder til indre anspændelse, stress, sorg, ærgelse og sårbarhed, dette kaldes “samsara” (lidelsernes hjul)

På din egen personlige udviklingsrejse lærer du gradvist at skelne mellem din ægte nærværsidentitet og dit mentale ego, og du lærer at vælge den vej, som bringer dig tættere på den naturlige tilstand, der som bekendt er målet for yoga. Det modsatte af dette mål er et liv i samsara, lidelsernes hjul. Samsara betyder ”ufrivillig oplevelse af skiftevis behag og ubehag”. Og sådan er livet jo for de fleste i den moderne verden!

Samsara er synonymt med vores overbevisninger i sindet. Jo mere du tænker på verden som en bevidstløs skueplads for fortid og fremtid fyldt med tilfældige og skiftende oplevelser af behag og ubehag, frygt, bekymringer og usikkerhed, desto mere bliver du fastholdt i samsara. Men jo mere du ser på verden som en ordnet, intelligent væren og bevidsthed, desto større balance opstår i dit sind. Ved at se orden i alle livets tildragelser, vokser din kontakt til de dybeste dimensioner i dig selv, altså helhed, nærvær og bevidsthed.

Du kan læse mere om Karmayoga i min bog “Meditation og mindfulness”