meditation og mindfulness

Et nyt studie (2016) i NeuroImage viser, at erfarne meditationsudøveres hjerner fremstår i gennemsnit 7,5 år yngre end hjernerne hos folk, der ikke mediterer.

Forskerne havde tidligere lavet hjernescanninger på hundredevis af mennesker for at danne sig et billede af, hvordan hjerner normalt ser ud på forskellige aldersstadier hvad angår grå materie, hvid materie, og cerebral spinalvæske.

Til dette nye studie blev det samme computerprogram så anvendt til at undersøge forskelle mellem 50 erfarne meditationsudøvere og 50 ikke-mediterende personer ved godt helbred. Begge grupper havde en gennemsnitsalder på 51 år, og meditationsudøverne havde i gennemsnit 20 års meditationserfaring.

Først lavede man en figur, der viste forskellen på den enkelte persons hjernes fysiske fremtoning sammenlignet med dens faktiske alder. Og ved at lave et gennemsnit for disse figurer fandt man altså, at meditationsudøverne i gennemsnit havde hjerner, der fremstod 7,5 år yngre end kontrolgruppens.

En interessant detaljer er, at hvor der ikke var et større udsving mellem fysisk fremtoning og faktisk alder i kontrolgruppen, så havde de ældre meditationsudøvere særligt velbevarede hjerner, hvilket peger på, at meditation kan beskytte mod det tab af hjerneceller, man normalt forbinder med aldring.

Og en anden interessent detalje, at de kvindelige deltagere havde mere ungdommelige hjerner end mændene – 3 år yngre i gennemsnit for de 50-åriges vedkommende.

I BPS Research Digest, hos hvem jeg så studiet omtalt, peger man på forskellige forbehold. Fx er det muligt, at folk, der vælger at meditere, i forvejen er dem med hjerner, der er særligt aldringsresistente. Det er også muligt, at meditationsudøvere laver andre sunde aktiviteter, som ikke-mediterende ikke gør. Og forskerne tjekkede kun de fysiske karakteristika, ikke mentalfunktionen.

Trods alle disse forbehold er det et interessant, omend måske ikke overraskende,  resultat.

I Østen har jeg mødt mange munke og guruer, som var langt oppe i årene, men stadig helt friske åndsmæssigt. Er det så fordi, de er født med en aldringsresistent hjerne eller pga. deres meditationspraksis?

Hvem ved. Men når man tænker på, at meditation beskytter mod stress, og at stress speeder aldring betydeligt op, så ville det være mærkeligt, hvis der ikke var en sammenhæng.

Og hvad så, hvis den yngre hjerne skyldes, at de også gør andre gode ting i deres liv? Ja, så vil jeg mene, at der alligevel er al mulig grund til at begynde eller fortsætte med at meditere.

For vi ved, at når vi forbedrer vores liv på ét område, hvad enten det er at spise sundere, træne, bruge mere tid med familie og venner, eller skabe bedre arbejdsforhold, så er der en “ripple effect” – vi får lyst til også at forbedre de andre livsområder.

Kilder:

BPS Research Digest….

Hvis forskning og meditation interesserer dig så kan indlægget nedenfor være noget for dig:

Sådan virker meditation mod aldring og sygdom….