En uvildig rapport om effekten af meditation og mindfulness i en virksomhed

Jeg har været med til at afholde meditationsforløb på mange forskellige – og forskelligartede – arbejdspladser efterhånden, bl.a. skoler, handelsskoler, medicinalvirksomheder, hospitaler, kommuner, medicinal virksomheder, IT virksomheder, reklamebureauer, teleselskaber, banker, mejeriselskaber, storkøkkener m.fl. Steder med mange forskellige jobtyper, og mange forskellige mennesker. Fælles for alle arbejdspladser har været en prioritering fra ledelsens side af, at medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel er vigtige, og at det er vigtigt at give dem redskaber til at håndtere arbejdet og arbejdsdagen på bedste vis. Samt gerne at opnå en bedre work-life-balance.

Medarbejdernes evne til at håndtere pressede situationer på arbejdet steg fra 19% til 42%

Et praktisk eksempel i et længerevarende projekt (9 mdr) med meditation og mindfulness på Centralkøkkenet på Vejle Sygehus

Medarbejdere fra én afdeling på Vejle Sygehus har deltaget i et forløb over 9 måneder. Den hyppigst angivne årsag til stress er i DK manglende balance mellem arbejde og privatliv. Den viden fik Region Syd til at køre et projekt med meditation og mindfulness for medarbejdere af afdelingerne på Vejle Sygehus. Projektet havde til formål at:
“Introducere forskellige redskaber, til fri afbenyttelse af medarbejderne, der kunne hjælpe dem til en følelse af bedre at kunne håndtere pressede situationer og give slip på arbejdslivet privat og omvendt. Desuden at hjælpe dem til at opnå en følelse af overskud, og af at være nærværende og holde fokus, både på arbejdspladsen og privat. Og til sidst en generel oplevelse af forbedret balance imellem arbejdsliv og privatliv, ved anvendelse af redskaberne.” (Uddrag fra rapporten ‘Nærvær i Livet – Et balanceprojekt fra Centralkøkkenet på Vejle Sygehus)

Erfaringerne fra denne arbejdsplads var, at 66% af deltagerne anvendte redskabet erhvervsmeditation ofte (flere gange om dagen til flere gange ugentligt, og primært på arbejdspladsen). Tilbagemeldingerne fra de ansatte viste meget tydeligt, at de, der hævdede at bruge værktøjet meget, også var dem, der rapporterede størst effekt af det.

Konklusion / udbyttebeskrivelse

Generelt var det muligt, trods gode startværdier blandt projektdeltagerne, at påvise en ændring i fordelingen af besvarelserne på før/efter-målingerne fra ‘enig’ imod ‘meget enig’ i de udsagn, der angik forhøjet følelse/oplevelse af:

 • øget overskud på arbejdspladsen øget evne til at holde fokus, både hjemme og på arbejdet
 • øget evne til at være nærværende, både hjemme og på arbejdet
 • øget evne til at slippe det derhjemme, mens man er på arbejde
 • øget evne til at slippe arbejdet, mens man er derhjemme
 • øget evne til at håndtere pressede situationer, både hjemme og på arbejdspladsen

Fra projektledelsens side var desuden tilbagemelding, at den allerstørste force ved deres projekt var, at der med meget, meget lille tidsforbrug kunne skabes en meget, meget stor effekt for deres medarbejdere.

Nogle af de vigtigste fordele ved at meditere er:

 • Man bliver lykkeligere og generelt gladere
 • Man bliver skarpere og forbedrer koncentrationsevnen
 • Man kommer i kontakt med sin indre gnist
 • Man oplever en følelse af flow og mening
 • Man får lettere til nærvær og empati (kan lettere sætte sig ind i andres perspektiv)
 • Meditation skaber større tillid imellem kollegaer
 • Man afhjælper og forebygger stress

Hvordan indfører du mindfulnessorienteret værktøjer i din virksomhed?

Generelt falder de virksomheder der ønsker at arbejde med en mindfulness orienteret tilgang til udvikling af ledere og medarbejdere i tre kategorier:

Udviklingsforløb for direktion og ledere

– Ledelsesudviklingsforløb er af længere varighed og skræddersyes hver gang. Kontakt mig via kontaktformularen for at høre mere om hvordan vi har løst sådanne opgaver for andre virksomheder. Varighed 6-18 mrd.

Interne kursusforløb for ledere og medarbejdere

– Interne kurser planlægges ud fra din virksomheds konkrete behov. Varighed ca. 15 timer

Inspirationsforedrag

– Jeg har god erfaring med at give folk konkrete værktøjer til øget indre ro og mindre stress igennem inspirationsforedrag. Varighed typisk 1.5 time

Feedback fra deltagere på forløbet

”Jeg har været så glad for at være med i projektet. Mit fokus har flyttet sig til noget
væsentligt, frem for at dyrke det der har stresset mig. Jeg vil bruge det jeg har lært
hver dag og dyrke det der glæder mig.”

” Jeg har haft svært ved at slappe af i min dagligdag, men ved at bruge de teknikker vi
har lært og lytte til mine lydfiler med Henning Daverne, kan jeg flytte mit fokus og
finde en indre ro. Det har hjulpet mig rigtigt meget i min hverdag”

Desuden at hjælpe dem til at opnå en følelse af overskud, og af at være nærværende og holde fokus, både på arbejdspladsen og privat. Og til sidst en generel oplevelse af forbedret balance imellem arbejdsliv og privatliv, ved anvendelse af redskaberne.”