Emotionel modenhed – det første trin på sjælens rejse

Som menneske besidder du en unik kvalitet kaldet fri vilje, og den kan du bruge til at udvikle dig. Ligesom et menneske har et dyr naturlige behov for mad, overlevelse og for at formere sig. Hvis et dyr overlever længe nok til at blive voksen, er den automatisk et modent medlem af sin art. Som menneske kan vi også blive voksne fysisk. Det eneste, det kræver, er, at vi overlever længe nok. Det kræver ingen særlig indsats derudover. Det er en proces, som naturen ordner for os automatisk. Til forskel fra fysisk modenhed er følelsesmæssig modenhed ikke noget, der foregår automatisk.

At opnå følelsesmæssig modenhed er helt op til dig. Til forskel fra et dyr er et menneske ikke et modent medlem af sin art, bare fordi personen har en fysisk voksen krop. For at opnå indre frihed kræves det, at du bevidst vælger at udvikle din følelsesmæssig modenhed. For at opnå følelsesmæssig modenhed og indre frihed må du tage på en personlig udviklingsrejse. Denne rejse kaldes “Sjælens Rejse”

Målet med rejsen er at opnå indre frihed-moksha. På rejsen vil du lære at kende forskel på materiel lykke og spirituel lykke. Du vil lære hvilken del af dig, der er den spirituelle del, og hvilken del, der er den materielle. Det er som Solen, der altid skinner på himlen. Vi mærker ikke varmen og ser ikke lyset fra den hvis himlen er overskyet, men Solen skinner altid, hvad enten vi mærker dens varme eller ej.

På samme måde er selvet-atman, ligesom en indre sol i vores bryst der altid skinner og spreder gratis glæde, giver indre ro og velvære i hele vores krop, men vi overser den kilde til glæde indeni, fordi konstante tanker, følelser og kropspændinger skygger for den iboende glæde. Den frihed og glæde, der altid findes naturligt indeni vores hjerte, overskygges af tre slør

  1. Emotionelle forstyrrelser
  2. Mental uro og
  3. Intellektuelle fejlfortolkninger. 

Østens tidløse visdom forklarer os, at glæde er vores naturlige tilstand, men vi oplever ikke denne glæde, fordi den er gemt bag disse tre slør, som skygger for vores naturlige tilstand.

Tre skridt på Sjælens Rejse til indre frihed

Den tidløse visdom forklarer, at der findes tre skridt på Sjælens Rejse til indre frihed. Disse skridt består af metoder, der fjerner de tre slør, som tilsyneladende har skjult den indre kilde til lykke, som altid findes inden i os.

1) Emotionelle forstyrrelser-mala
Det yderste slør, som dækker for vores indre lys og iboende lykke, hedder ”mala” i yogisk parlør. Dette slør består af emotionelle forstyrrelser. Sløret udspringer af en fastlåst psykologisk agenda, som fokuserer på at opnå behagelige og samtidig undgå ubehagelige følelser, uanset om det er hensigtsmæssigt på lang sigt, eller om det forstyrrer helhedens harmoni. Nogle gange er det, der er godt for os, ikke behageligt. Andre gange er det, der er behageligt for os, ikke godt for os. For eksempel ved vi, at det er sundt at motionere, selvom det ikke altid er behageligt (før man kommer i gang). Du ved, du vil være glad, hvis du får ordnet dit buget, men det kræver du tager dig sammen.

Du kan genkende det, der er godt, selvom det ikke altid er behageligt. Selvom det nogle gange er svært at komme i gang, er du glad, når du får det gennemført. På samme måde kan du genkende det, der er behageligt, selvom det ikke er godt for dig, ved, at du ærgrer dig bagefter. Du ærgrer dig enten over noget, du undlod eller tillod. ”Mala”, de emotionelle forstyrrelser, er den hverdagsagtige emotionelle umodenhed, som vi alle besidder. Det er som en ninja (usynlig skyggekriger) der styrer vores indre følelsesliv fra kontroltårnet i det ubevidste. Emotionelle forstyrrelser er det første slør som skygger for vores indre frihed-moksha.

Karma yoga-handlingens vej
Emotionelle forstyrrelser opløses af de specielle teknikker og indstillinger, som udgør handlingens vej-karma yoga. Første skridt hjem på Sjælens Rejse er derfor karma yoga. Ifølge teorien om karma, giver karma yoga to slags udbytte. Et ”synligt” og et ”usynligt”. Det ”synlige udbytte”  af karma-yoga er, at dit sind bliver ”renset” (antakarana shuddhi) igennem de mentale indstillinger og yogiske metoder, som udgør handlingens vej.

Et ”renset sind” betyder, at du har opnået følelsesmæssig modenhed og psykisk balance. Karma yoga reducerer egobaserede følelser som grådighed, misundelse og hovmod, men udvikler til gengæld din personlige karakter og dine ”dyder” som tålmodighed, velvilje og ydmyghed. Traditionelt set er karma yoga-handlingens vej den metode, der opløser emotionelle forstyrrelser, men hvis vi husker på at formålet med det første trin på sjælens rejse ikke er karma-yoga, formålet er at blive fri for emotionelle forstyrrelser, så kan vi forstå, at alle metoder som formår at heale emotionelle forstyrrelser, hører ind under første trin på Sjælens Rejse. Psykologi er en af de moderne metoder som besidder potentialet til at heale emotionelle forstyrrelser.

Emotionel modenhed er dit fundament på sjælens rejse
Det første trin på Sjælens Rejse er dit fundament. Uden et stærkt fundament kan du ikke opføre en stabil bygning. Uden at heale emotionelle forstyrrelser kan du ikke nå friheden. Dette trin er ofte det mest oversete i den vestlige opfattelse af Østens meditative praksisser. I Vesten finder man ofte ideen om meditation, yoga og mindfulness som en praksis i sig selv. For de seriøse udøvere af meditation opstår måske endda ideen om at opnå frihed-moksha eller nirvana.

Ordet ”moksha” – frihed – anvendes mest i filosofierne “yoga” og “vedanta”, mens ordet ”nirvana” anvendes mest i buddhismen. Betydningen af begge ord er egentlig det samme. Nogle lærde analyserer sig dog frem til forskelle i ordenes betydning. En sådan analyse kan have sin værdi på et senere tidspunkt på Sjælens Rejse. Her er pointen, at alle østens spirituelle retninger er enige om, at du skal bygge det rette fundament for Sjælens Rejse, hvis du efterstræber indre frihed-moksha. Og alle de forskellige traditioner er enige om, at vi bygger det rette fundament ved at rense vores sind, hvilket betyder, at vi reducerer egobaserede følelser og udvikler vores iboende dyder.

Det synlige udbytte af handlingens vej-karma yoga er altså følelsesmæssig modenhed. Der findes også et såkaldt ”usynlige udbytte” af karma yoga som  umiddelbart er uforklarligt set ud fra normal tænkning (se Jungs teori om synkronicitet). Det usynlige udbytte er, at du bliver interesseret i indre frihed-moksha, og at du ad spontan vej møder en lærer, som kan vise dig det næste trin på Sjælens Rejse. Deraf kommer det berømte udsagn, ”når aspiranten er rede, dukker læreren op”.

Karma yoga praktiseret i Vesten bør – i min optik – altid inkludere en vis forståelse af psykologi/terapi. Et af psykologiens vigtigste bidrag i processen mod indre frihed er psykologiens viden om det ubevidste. Denne viden resulterer i en af psykologiens centrale formål: ”At gøre det ubevidste bevidst.” Mere om det senere.

Texten stammer fra bogen “Sjælens rejse – din guide til frihed” af Hening Daverne