Meditation og mindfulness i uddannelsesmæssige sammenhænge

Det er min ambition at være med til at sætte meditation, mindfulness og gnist-arbejdet seriøst på landkortet til mange forskellige målgrupper i Danmark: Skolebørn, unge, virksomheder, ledige osv. Listen af målgrupper, der kan få noget positivt ud af disse tidløse værktøjer, er for så vidt uendelig, fordi meditation, mindfulness og gnist-processen i min optik er værktøjer, der styrker individets positive potentiale i alle de sammenhænge vi indgår i.

Forskellige målgruppers udbytte af meditation og mindfulness
I tidligere indlæg har kunne du læse hvordan bl.a. ledige har draget nytte at værktøjerne (i forhold til bl.a. øget selvtillid i forbindelse med jobsøgning og jobsamtaler), hvordan virksomheder benytter sig af værktøjerne (læs både om “Nærvær i livet”-forløbet på Vejle Sygehus, samt mere generelt om erhvervsmeditation i dette indlæg: Hvad er erhvervsmeditation – og er det noget for os? – se evt. også hele “Nærvær i livet’ rapporten hér), og i dette indlæg kan du læse om, hvad skolebørn syntes om meditation. Undersøgelser i udlandet har vist at meditation også har en særdeles positiv effekt på studerendes evne til at koncentrere sig, og at studerende, der mediterer jævnligt også forbedrer deres faglige resultater.

henning daverne meditation undersoegelse uddannelsesmaessig sammenhaeng

Meditation og mindfulness i uddannelsesmæssige sammenhænge
Efter sommerferien 2014 går vi derfor igang med at teste effekten af meditation og mindfulness i uddannelsesmæssige sammenhænge. Ideen til denne test er opstået i kølvandet på en workshop, som lærergruppen på CPH WEST gennemgik i 2013. Efter workshoppen var der blandt lærerne bred enighed om, at de gerne ville fortsætte med regelmæssig meditation i deres hverdag, ligesom de ønskede at introducere mindfulness for deres elever. Som opfølgning på lærernes ønske om at fortsætte med meditation, har to af de instruktører, som har gennemgået del1  af instruktøruddannelsen,  i efteråret 2013 undervist henholdvis lærergruppen samt en gruppe elever. Både lærere og elever på CPH WEST har været ovenud tilfredse med forløbet i 2013

Om undersøgelsen
Den planlagte undersøgelse i efteråret 2014 bliver et samarbejde mellem CPH WEST handelskole i Ballerup, hjerneforsker Troels W. Kjær (medforfatter til bogen “12 minutter til succes”) samt Henning Daverne. Handelsskolen CPH WEST har 450 elever på 16-20 år, fordelt på 60% piger og 40% drenge. Skolen har pt. 35% elever med en anden etnisk baggrund end dansk. Skoleforløbet (HG) består af 2 års skoleundervisning, efterfulgt af 2 års praktik  indenfor detail, handel, kontor og event (der er dog korte skoleperioder i praktikperioden også). Undersøgelsen på CPH WEST er udformet som en crossover forløb. Dette betyder at de unge, der er med i undersøgelsen, fordeles i to grupper, hvor den ene gruppe mediterer i 12-15 minutter, mens den anden gruppe holder fri – og efter 1 måned bytter grupperne rolle, således at den første gruppe nu holder fri i 12-15 minutter, og den anden gruppe mediterer. Begge grupper testes før og efter hver periode.

Vores mål for undersøgelsen er følgende
At indhente belæg for, om meditation og mindfulness har en positiv effekt på elevens trivsel og læring.

Metode: Måling/spørgeskemaundersøgelse
En systematisk indsamling af information og data, der giver dokumentation for effekten af mindfulness i en uddannelsesmæssig sammenhæng.

Inspiration til undersøgelsen:
Spørgeskemaundersøgelse v. Henning Daverne (som bl.a. tester lykke, mentalkapacitet, stress og sundhed), og eksisterende undersøgelser i uddannelsessektoren (jf. benchmarking).

Områder, hvor der ønskes forbedringer:

 • Umotiverede elever
 • Elever uden mål med uddannelsen
 • Skoletrætte elever
 • Ukoncentrerede elever
 • Personlige udfordringer
 • Diagnoser
 • Frafald

Mål for elever i mindfulnessforløb:

 • Flere der finder indre ro
 • Flere der finder fysisk ro
 • Større læringsparathed
 • Større/bedre læringsudbytte
 • Større personlig balance
 • Færre der falder fra

Mål for skolen:

 • Fagligt stærkere elever
 • Højere niveauer
 • Fag på gymnasieniveau
 • Bedre ungdomsuddannelsesmiljø
 • Bedre trivsel
 • 45 min. motion/bevægelse om dagen

Opsummering:
Udfra de eksisterende resultater fra skolebørn, arbejdssøgende, og virksomheder, er vores hypotese, at disse mål vil være realistiske at nå i forløbet med eleverne på CPH WEST. Altså at meditation og mindfulness vil være værktøjer, der i uddannelsesmæssig sammenhæng, kan bruges til at højne elevernes trivsel, læringsparathed og faglige niveau, samt at eleverne på det personlige plan vil kunne bruge meditation til at finde øget ro (både fysisk og indre ro), en større personlig balance, øget selvsikkerhed, og at de derudover vil være mere læringsparate i skoleperioderne.