Det er ikke din ydre verden, der gør dig utilfreds…

Når vi føler os utilfredse, er vi hurtige til at skyde skylden på vores forskellige livsomstændigheder: Jeg er for tyk; jeg har ikke nok penge; jeg er ikke smuk nok; jeg er ikke stærk nok; min kæreste forstår mig ikke; jeg føler mig svigtet og afvist; jeg savner anerkendelse; mit helbred svigter; en nærtstående person er gået bort; jeg savner min frihed; jeg trænger til en lang ferie.
Listen over ting, som giver os grund til at være utilfredse er uendelig lang.

Visdommen ønsker at lære os, at vi ikke behøver nogen grund for at være utilfredse. Hvis du sidder i dit hjem helt alene med dig selv, kan du opdage, om du er tilfreds med dig selv. De fleste vil opdage, at de ikke behøver en hel verden for at være utilfreds. Det eneste, der er brug for, er dig selv og dine vanemæssige tanker og følelser.

At være utilfreds kræver altså kun dig selv. Det er ikke verden, der gør dig utilfreds. 

Den gode nyhed er, at du muligheden for at ændre din utilfredshed til tilfredshed, ligger i dine hænder…

Hvis konklusionen er at ”jeg er utilfreds med mig selv”, så vil ingen udefrakommende nydelse kunne ændre ved denne grundlæggende konklusion. Hvis du føler dig utryg i dig selv, så vil ingen ydre objekter kunne skænke en dybtfølt tryghedsfølelse.

Du er selv både problemet og løsningen
Konklusionen på ovenstående er, at vores problem ikke er hvad vi mangler, men at vi oplever os selv som mangelfulde personer. Derfor er menneskets fundamentale problem, at vi ikke kan acceptere os selv, fordi vi føler os mangelfulde.

Den tidløse visdom forklarer, at problemet ikke er, at du mangler noget udenfor dig selv, men at du føler dig som en mangelfuld person.

Når vi opfylder et ønske, oplever vi en umiddelbar tilfredshed som snart afløses af et nyt ønske. Fællesnævneren for alle vores ønsker er den kontinuerlige tanke: ”Jeg ønsker mig – jeg ønsker mig” og indbygget i alle vores ønsker findes håbet om at forbinde os med en person, et objekt eller en situation, som kan frigøre os for følelsen af mangelfuldhed.

At vores sind er fyldt med en konstant strøm af ønsker, bliver tydeligt, idet ingen af os nogensinde konkluderer ”nu er jeg, hvad jeg gerne vil være, intet yderligere fattes jeg og er fuldstændig tilfreds”.

Følelsen af at være mangelfuld gør os til slaver af anstrengelserne for at blive en hel person og blive fri for at være mangelfulde.

Det grundlæggende ønske indeholdt i alle vores ønsker, er ønsket om at blive fri for at være mangelfuld. Vi ønsker at være en fuldstændig acceptabel person for os selv.

Hvis det er et faktum, at du dybest set allerede er en fuldstændig acceptabel og totalt fri person, hvorfor føler du dig så mangelfuld og fanget i hverdagens stress?

Det korte svar er, at du har identificeret dig med den personlighed, som er opstået i samspillet med dine primære omsorgspersoner. Denne personlighed er tillært og essentielt set ikke dig selv.

På rejsen til frihed skal vi se på, hvordan denne fejlidentifikation er opstået, samt på hvordan du kan opløse denne fejlidentifikation ved at erkende dit essentielle selv.

Se videoen “Hvad betyder spiritualitet?” nedenfor, hvor jeg taler om “iboende perfektion” og forskellen på det tænkende selv og det observerende selv…

Føler du dig inspireret til at deltage på Sjælens Rejse?
For at få plads på holdet er det et krav, at du har kendskab til personlig udvikling og er klar til at comitte dig til et forløb, hvor du over 3 år vil fordybe dig mere, end du før har gjort.

Du træner intensivt i 3 år, men får glæde af det lærte resten af livet. På 3 år kan du nå at integrere de vigtigste spirituelle selvudviklings værktøjer i din hverdag, så du er klædt på til sjælens rejse, som er en livslang proces.
Det, du kan lære på et kort selvudviklingskursus, vil du som oftest miste lige så hurtigt igen. For at bære frugt behøver sjælens rejse dit commitment over lang tid…

Læs mere på bloggen