Opsamling modul 1

OPSAMLING MODUL 1, SJÆLENS REJSE

Nedenfor følger en opsamling af de centrale pointer du har været igennem på modul 1 af sjælens rejse, lad dig ikke friste til at skimme teksten, men læs denne opsamling, den skal hjælpe dig med at forstå hvad du skal fokuserer på i det lærte

Dag 1: Happiness set point

1) Arv 50 % Halvdelen af dit lykke-udgangspunkt har du arvet fra dine biologiske forældre. Disse 50 % kan du ifølge psykologien ikke ændre på.

2) Livsomstændigheder 10 % Dine livsomstændigheder er ansvarlige for 10 % af din lykke. Om du er single eller i et forhold, om du er arbejdsløs eller i arbejde, om du er mere eller mindre sund, om du er attraktiv eller almindelig af udseende, om du kører i egen bil eller tager toget, om du har sixpack eller buttede kærlighedshåndtag. Alle disse eksempler hører ind under kategorien ”livsomstændigheder”, som står for 10 % af din glæde. Det bør komme som en overraskelse, ellers har du enten hørt det før, eller måske ikke helt forstået det. Det siger jeg, fordi de fleste af os bruger rigtig meget af vores tid og energi på netop at forsøge at ændre vores livsomstændigheder med en forventning om, at vi vil blive glade, når vi når vores mål. Hvis vi virkelig forstod, at glæden ikke kommer til os ad denne vej, ville vi naturligvis prioritere anderledes.

3) 40 % Dine formålsrettede tanker og handlinger er ansvarlige for 40 % af din glæde. Det betyder, at det er her, du skal investere din tid og energi, hvis du vil have mest mulig glæde ud af din indsats. Dine tanker og handlinger inkluderer dine overbevisninger og den viden, du har om livet

Konklusion: Dine bevidste tanker og handlinger er meget vigtigere end dine livsomstændigheder for din oplevelse af lykke

Dag: 2 Livets fire universelle mål-purushartha 

 1. Følelsen af tryghed-artha
 2. Nydelse-kama
 3. Spiritualitet – bidrag til helhedens harmoni-dharma

Begræsningen ved succes – dosha darshanam
De tre første universelle mål regnes som lavere mål, fordi det er forbundet med stress og anstrengelse at opnå disse mål. Det er forbundet med smerte og anstrengelse at vedligeholde det, du har opnået, og det er forbundet med sorg og smerte, når du bliver adskilt fra det, du har opnået. Her peger visdommen på noget, du godt ved, men sjældent tænker over: det, du ønsker dig, når du knokler på arbejdet, er ikke stress, men derimod indre ro. Det, du ønsker dig, når du skændes med din kæreste, er ikke skænderi, men kærlighed.

Visdommen forklarer, at hvis indre ro er målet, er stress ikke vejen til målet. Hvis kærlighed er målet, er det en omvej at gå igennem skænderi for at nå frem. Der er altså tale om, at du ofte modarbejder dit egentlige mål, fordi du vælger den forkerte vej til målet. Hvorfor gør du det?
Visdommen er direkte i sit svar. Den siger, at du går imod dit egentlige mål på grund af uvidenhed om, hvad dit dybeste mål er.

4. Frihed-moksha

Den tidløse visdom forklarer, at livets højeste mål er frihed-moksha. Denne frihed opstår, når du opnår en følelsesmæssig modenhed, som giver dig en følelse af indre ro, helhed og tilfredshed, der er uafhængig af ydre ting og omstændigheder. Den tidløse visdom kalder også denne frihed for ”den evige lyksalighed” (sanskrit: nityananda). Visdomsordene pointerer, at den person, der ser mange forskellige mål i livet, endnu ikke har reflekteret dybt nok over livets formål.

Hvordan skal det forstås? Frihed-moksha betyder frihed fra noget, du ikke synes om, når du finder tryghed og nydelse i objekter udenfor dig selv. Så er det givet, at du er utryg og mangler trygheden og nydelsen i dig selv. Du skal derfor forbinde dig med noget udenfor dig selv, som kan give dig tryghed og nydelse. Når du søger trygheden og nydelsen i objekter udenfor dig selv, er dit udgangspunkt, at du ikke er tilfreds med dig selv i nuet. Hvis du allerede var tryg i dig selv, ville du ikke søge trygheden ved at forbinde dig med noget udenfor dig selv.

Det er logisk, når du læser det, men når du kigger på din egen hverdag, er det en anden snak. Mange ydre faktorer som penge, hus, job og partner føles afgørende for din følelse af tryghed. Ifølge visdommen bygger det på uvidenhed om, hvordan livet kunne se ud, hvis du følte trygheden i dig selv uafhængig af ydre omstændigheder. Fordi du selv har svært ved at finde vejen til den permanente indre ro, og fordi du sjældent eller aldrig har mødt personer, som uanset de ydre omstændigheder besidder tryghed, tilfredshed og indre ro konkluderer du, at dette ikke er realistisk. Visdommen holder imidlertid fast i, at det er et symptom på uvidenhed om selvet-atman, at du søger trygheden udenfor dig selv.
Når du kigger på tryghed, nydelse og spiritualitet som mål, kan du konstatere, at det, du faktisk søger, er at være fri for følelsen af utryghed. Når du efterstræber tryghed, nydelse og spiritualitet, søger du dybest set frihed fra at være en mangelfuld person.

Ønsket bag alle ønsker
Den tidløse visdom peger på, at du har mange ønsker, men at du er ubevidst om, at der altid befinder sig et indre underliggende ønske bag alle dine ydre ønsker; nemlig ønsket om permanent glæde. I den endelige analyse er slutmålet for alle mål derfor frihed-moksha. Den tidløse visdom sidestiller denne frihed med permanent lykke-nityananda. På den måde reducerer den tidløse visdom de fire universelle mål til ét mål.

Konklusion: Livets højeste formål er et opnå frihed-moksha. Frihed-moksha betyder permanent lykke og frihed for at føle sig mangelful

Tre forhindringer på Sjælens Rejse til indre frihed
Den tidløse visdom forklarer, at der findes tre skridt på Sjælens Rejse til indre frihed. Disse skridt består af metoder, der fjerner de slør, som tilsyneladende har skjult den indre kilde til lykke, som altid findes inden i os, de tre slør som skygger for din iboende glæde er:

1) Emotionelle forstyrrelser-mala
Det yderste slør, som dækker for vores indre lys og iboende lykke, hedder ”mala” i yogisk parlør. Dette slør består af emotionelle forstyrrelser.

2) En uroligt sind-vikshepa
Det andet slør, som skygger for den iboende lykke, kaldes ”vikshepa”. Et distraheret sind vandrer konstant og er ude af stand til at koncentrere sig om et emne i længere tid

3) Uvidenhed-avidya
Det sidste slør som skygger for din iboende lykke hedder ”avidya”: uvidenhed. Du er, som manden i historien om den skjulte skat, uvidende om, at du ejer den største rigdom. Ifølge den tidløse visdom er den eneste afstand imellem dig og den indre frihed, uvidenhed

Konklusion: For at opnå frihed-moksha må vi transformerer de tre slør der skygger for selvets iboende frihed og glæde

Dag 3: Psykologien betydning på sjælens rejse
Psykologien rejse handler om at gøre det ubevidste bevidst. Den tidløse visdom beskrev emotionelle forstyrrelser, som det første slør, der skygger for din iboende frihed-moksha. Lad os igen høre, hvad William Reichs elev Alexander Lowen har at sige, denne gang om emotionelle forstyrrelser: ”Alle mennesker lider af emotionelle forstyrrelser, og alle emotionelle forstyrrelser stammer fra udviklingsforstyrrelser i perioden ca. 3-6 års-alderen. Alle mennesker har en splittelse i deres personlighed, og den ligger til grund for alle vores emotionelle problemer. Splittelsen er imellem kroppen, menneskets dyriske natur og sindets idealer.

Alt handler om at være til stede i nuet
Din karaktertype er opstået i fortiden som et resultat af en konflikt imellem kroppens instinktive behov og den ydre verden, som frustrerede disse behov i fortiden. Men karakteren opretholdes idag og får sin energi fra nuværende konflikter i dit liv imellem din krops behov og instingter instinkter og dit sinds idealer samt reaktionen fra din ydre verden på dine behov. Alle dine nuværende emotionelle problemer udspringer ifølge psykologien af psykologiske forholdemåder og blokerede følelser, der er opstået i alderen 3-6 år. I det omfang du ikke evner at hvile i nuet, i samme omfang findes der uløste emotionelle konflikter fra fortiden, som blokerer for nuets himmel. Den grundliggende kilde til alle emotionelle konflikter er konflikten imellem kroppens instinktive behov og sindets idealer og moral.

Healing af de emotionelle forstyrrelser kræver, at du starter med at blive bevidst om, hvilke emotionelle konflikter du oplever i dit nuværende liv og at opdage, hvordan de får deres energi fra en konflikt imellem din krops behov og dit sinds idealer. Dernæst må du opdage, hvordan de følelser, du oplever i din nuværende konflikt, er følelser, du har oplevet igen og igen i dit liv. Helt tilbage til din barndom. Det er nødvendigt at opdage, hvor i kroppen du mærker dine følelser og at tillade dig selv at mærke din krop og dine følelser uden at forsøge at lave om på dem. Husk kropspanseret består af frosne følelser. At løsne kropspanseret betyder, at de frosne følelser dukker op til bevidsthedens overflade, hvor de med din tilladelse kan få lov at cirkulere igen. Husk: følelse er liv og bevægelse, kropspanser er dødt og fikseret. At tillade de frosne følelser at smelte er en del af din healing. Så handler det om at blive bevidst om, hvilke af kroppens behov, der er blevet afvist, og at finde nye måder at opfylde disse behov. På disse og andre måder lærer du over tid at opløse blokeringerne i dit kropspanser og genskabe det frie flow af livsenergi i din krop.

3 skridt på vejen til emotionel modenhed
En vis forståelse af psykologien generelt og kropsterapien specifikt kan hjælpe os på vejen til den naturlige tilstand. Det er naturligt, at vi ønsker at opnå glæde og undgå smerte, men når vi begynder at forstå, hvordan vores karaktertype er opstået, kan vi samtidig begynde at forstå, at vejen tilbage til vores naturlige tilstand kræver, at vi lærer at acceptere svære følelser uden at flygte fra dem. Det kræver, at vi kan indeholde intensive følelser uden at handle på dem ved at gøre på skade andre eller os selv. Rejsen til den naturlige tilstand er en rejse, der handler om at gøre det ubevidste bevidst ved at integrere din skygge. Dette er individuations rejsen, som Jung talte om.

Trin 1  Bliv bevidst om masken – dit sociale selv
Masken er en mest overfladiske del af dig. Den er en del af dig selv, som du viser omverdenen: den seje, kloge, sjove, rolige, ansvarlige og så videre. Masken er ikke dit autentisk selv

Trin 2 Bliv bevidst om din skygge
Mens masken er livløs og energiforladt, så er skyggen fyldt med livskraft, men den livskraft, som er fanget i skyggen, servicerer vores adskillelse fra helheden og andre mennesker. Skyggen er ikke følelser som had og vrede, men skyggen er vores livsenergi, som er investeret i at være noget speciel (narcissisme) og adskilt fra andre. Vi investerer vores livsenergi i at holde vores hjerte lukket, fordi vi er blevet sårede.  Vores følelser som vrede og had er et forsvar imod at føle indre sårbarhed, ensomhed og tomhed. For at undgå smerten skaber vi lag af følelsesløshed. Vi afskærer os for den følte kontakt til de steder i vores krop, der smerter, og i processen bliver vi følelsesløse overfor disse områder i vores krop, men samtidig bliver vi også følelsesløse overfor andre mennesker og vores egen inderste kerne af nærvær og healing

Trin 3  Lær at leve fra din naturlige tilstand – psykologien møder spiritualiteten
Den psykologiske rejse handler om at gøre det ubevidste bevidst. Formålet med den er at heale dine emotionelle forstyrrelser og klæde dig på med den nødvendige emotionelle modenhed, som kvalificerer dig til at betræde visdommen vej-jnana yoga.

De fire trin fra afhængig til uafhængig 
Evnen til at regulere organismen således, at den oplever velværet går igennem 4 forskellige udviklingstrin:

 1. Barnet er afhængig af sin mor for at regulere sin organisme
 2. Udvikling af egoet gør det muligt for en person at selvregulere sin organisme ved at skabe og opsøge livsomstændigheder der kan regulere organismen
 3. En person som kender de essentielle nærværskvaliteter, som befinder sig i kernen, kan selvregulere sin organisme ved hjælp af de essentielle kvaliteter – denne person har opnået autonom selvregulering
 4. En person, som har opnået frihed-moksha, kender sig selv som kilden til alle essenskvaliteterne

Menneskelig udvikling går altså fra fuldstændig afhængighed af forældrene til større uafhængighed, der indebærer, at personen selv har stor indflydelse på at regulere sin organisme. Personen er dog stadig afhængig af sine livsomstændigheder for at regulere sin organisme. Hvis en person befrier sig fra sit kropspanser og lærer sin essentielle kerne at kende, så vil personen træde ind i det spirituelle domæne, som er kendetegnet ved, at personen føler sig forbundet med helheden. Personen oplever, at det liv, som cirkulerer i kroppen, er det samme liv, som gennemtrænger hele Universet. I denne tilstand bliver det gradvist muligt for vedkommende at regulere sin organisme uafhængigt af omgivelserne.

Konklusion: Den vigtigste læring er, at vi alle er hverdagsnarcisister lige så længe, vi ikke har opnået frihed-moksha. Alle emotionelle forstyrrelser stammer fra alderen 3-6 år og skyldes den såkaldte ødipale periode. Rejsen til healing af emotionelle forstyrrelser går igennem:

 1. Masken
 2. Muskelpanser armering
 3. Skyggen/det indre sår
 4. Kernen

Dag 4: De fem dimensioner-pancha kosha viveka
De fem ”koshas”. Kosha betyder ”dække” eller ”hylster” og anvendes i betydningen: fejlidentifikation. ”Pancha” betyder ”fem”, de fem koshas er steder, hvor der opstår fejlidentifikation. Første sted er annamaya kosha-den anatomiske krop, som består af modificeret føde. Det andet sted er pranamaya kosha-den fysiologiske krop, som består af livskraft-prana. Det tredje sted er manomaya kosha-det emotionelle sind, som består af refleksion og overvejelse. Det fjerde sted er vijnanamaya kosha-det intellektuelle sind, som består af viden og beslutningsevnen. Det femte sted er ananda maya kosha-lyksalighedslegemet, som består af nærvær og glæde. Viveka betyder skelneevne, her skal du lære at skelne hvor du identificerer dig med noget som ikke er dit essentielle selv.

Eftersom vi befinder os på starten af sjælens rejse må vi fokuserer på det først trin som handler om at transformerer emotionelle forstyrrelser, i de fem dimensioner skal vi derfor fokuserer på sindet- manomaya kosha.

Refleksion og overvejelse
En af sindets funktioner er refleksion og overvejelse. Hvis vi iagttager vores sind og oplever, at det er i gang med at reflektere og overveje, så kan vi bemærke, at hver gang refleksions- og overvejelses- funktionen er aktiv i vores sind, så vil vi altid kunne identificere to ting i forbindelse med denne funktion:

 1. Opnå: indeholdt i denne refleksion er der et eller andet, jeg forsøger at opnå,
 2. Undgå: indeholdt i mine overvejelser, er der et eller andet, jeg gerne vil undgå.

Denne viden om sindet er utrolig præcis. Hvor præcis den er, vil ofte først gå op for os, når vi har vænnet os til at bruge den tidløse visdoms anskuelsesvinkel til at forstå vores eget sind. Men her kan vi allerede begynde at bruge denne viden til at blive mere bevidste om og objektive overfor indholdet i vores eget sind.

Ego ideal–indre sår
Når du begynder at forstå dit sind dybere vil du opdage at indeholdt i sindets refleksion og overveje funktion er den evige opnå-undgå agenda som på identitets niveau drejer sig om at dit sind altid forsøger at opnå at være dit ego ideal, fx altid, stærk el. altid rolig, kærlig, intelligent, hjælpsom, modig, succesfuld, eller lignende. Mens sindet modsat altid forsøger at undgå at mærke dit indre sår (skyggen), det vil undgå at du føler dig sårbar, nederlag, lille, svag, fortabt, ensom, uintelligent, ingen elsker mig, jeg vil aldrig lykkedes, jeg har fejlet o.lign. Rejsen i at gøre det ubevidste bevidst, handler langt hen ad vejen om at du bliver bevidst om to sider af dit sind:

 1. Hvad dit ego ideal er, derigennem kan du opdage hvordan dit superego dagligt kritiserer dig fordi du misser dit ideal. På sjælens rejse må du lære at forsvare dig imod superegoets urealistiske agenda, ikke ved at forklarer dig, men ved at afvise superegoet agenda fuldstændigt.
 2. På den anden side handler det om at opdage hvad du forsøger at undgå at mærke indeni, det er dybest set det indre narcissistiske sår som egoet er sat op til at undgå. Her drejer det sig om at opdage hvad der sker, og langsom at begynde at have nærvær og medfølelser med dig selv, således at såret overtid kan blive bevidst og healet igennem kærlig omsorg fra din egen bevidsthed. Denne del af rejse tager tid, og det kræver at du får hjælp fra mindst en person som har gennemfør denne rejse, som kan vejlede dig igennem dette svære territorium. Optimalt har du en gruppe mennesker i dit liv som fortolker livet udfra samme synsvinkel som dig

Pratipaksha bhavana-bliv opmærksom på det modsatte
Yoga filosofien benytter en powerfuld bevidsthedsudvidende teknik som hedder ”pratipaksha bhavana-det modsatte”. Teknikken går ud på at du identificerer indholdet i dit sind og i stedet for at blive fanget i din identifikation med indholdet i dine tanker og følelser, så udvider du din bevidsthed ved at inkluderer ”det modsatte”. Hvordan? Ved at identificerer indholdet i sindet og derefter holde både indholdet og dets modsætning i din opmærksomhed samtidig, vær vidne til begge uden nogen aganda som handler om at det skal ændre sig. Via denne teknik kan det ske at begge opløses og du bliver befriet for fastlåsheden indeni. Du kan bruge teknikken let; Hvis du er ked af det så husk det modsatte, glæde. Hvis du føler dig svag så husk det modsatte, styrke. Hvis du føler dig livsløs, så husk det modsatte livskraft. Ordet ”husk” betyder her, bring minder, billeder og følelsen af det modsatte ind i dine tanker og følelser efter bedste evne. Denne teknik renser dit sind, og gør dig over tid fri for at være låst fast i en følelse. Rejsen med at gøre det ubevidste bevidst, starter med at du bliver bevidst om både et negative selvbillede og et positive selvbillede, samtidig. Dette hjælper dig til at forså hvordan dit sind fungerer og hvad dit sind forsøger at opnå og undgå. Denne del af rejsen kulminerer når du på den ene side bliver bevidst om dit højeste positive selvbillede; dit ego ideal og på den anden side bliver bevidst om det mest negative selvbillede, den indre tomhed som gemmer sig under det narcissistiske sår. Når du kender disse to ender af dit sind så kender du dit egos agenda meget dybt, nu er du klar til at gå fra den psykologiske rejse til den spirituelle rejse. På den spirituelle rejse drejer det sig om at finde de essentielle nærværs aspekter som dit ego forsøger at efterligne. Hvis et positivt selvbillede var at være en glad person og kærlig person så kan du forestille dig at du møder en god ven, her opstår der spontant en følelse af glæde og kærlighed indeni, denne spontane oplevelse af glæde er dit ægte indre nærvær som flyder fra din kerne.

Integrer nærværet med din hverdag
Når du har vænnet dig til denne nye måde at fortolke livets input på, kan du begynde at integrere visdommens fortolkning i din hverdag. Når du kigger på verdenen, så bringer dine sanser dig sine indtryk, som nu optræder i din bevidsthed. Dit eget sind tager form, som de sanseindtryk sanserne bringer til din bevidsthed. Det, du oplever, når du oplever verden, er altså ikke verden udenfor, men forskellige sindsbølger i dit eget sind. Når du integrerer visdommens perspektiv i din hverdag, kan du have noget af din opmærksomhed inde i kroppen, mens du går igennem din hverdag. Du kan starte med at være opmærksom på at sanse dine arme og ben. En del af din opmærksomhed sanser dine arme og ben, og en anden del af din opmærksomhed interagerer med din omverden. Dette en livslang praksis som over tid healer splittelsen imellem krop og sind og giver dig evnen til at bevare et øget nærvær i alle livets sammenhænge.

Dag 5: Din spirituelle udvikling afhænger af dine valg og af din fortokning i nuet
De indput livet bringer dig udefra og indefra, kan være bedre eller dårligere, end du forventer eller planlægger, men det er ufrivilligt for dig, om det er det ene eller det andet. Din selvudvikling  afhænger af, hvordan du reagere på input fra disse to kilder: den indre og ydre verden. Din spirituelle udvikling kommer af de valg, du træffer i nuet i respons på de imput du møder. Hvis du træffer de samme valg som før, vil du blive fastholdt i fortidens mønster. Når du begynder at træffe nye valg i nuet fra det bedste sted i dig selv, kan du begynde at udvikle dig hen imod dit bedste selv.

De 3 trin i udviklingen af emotionel modenhed
Trin 1: Det anklagden selv – vi skyder skylden for vores indre sår  over på andre
Trin 2: Vi skyder skylden for vores indre sår på og selv
Trin 3: Vi facer vores indre sår med modig indre ro

Hvor er jeg lige nu?
Hvis du ikke er i den naturlige tilstand, er du identificeret med et indre selvbillede fra fortiden. Kan du finde ud af, hvad du er i kontakt med?

Hvad findes i den anden ende af denne følelse?
Her låser du dig ud af det selvbillede, du er fanget i, ved at udvide din bevidsthed og søge kontakt til ”det modsatte”. Du opdager måske, at du føler dig svag og lille, og at du projicerer din kraft over på verden, som virker overvældende og nådesløs. Eller måske føler du dig værdiløs og opdager, at din værdi er projekteret over på ydre ting eller andre mennesker. Ved at finde den anden ende af din følelse, kan du efterhånden hente det nærvær, som dit ego har splittet fra og i din psyke projekteret over i ”den anden ende” af følelsen.

Konklusion: Når vi skal sætte os ind i emnerne på sjælens rejse, kan det virke uoverskueligt ud med alle de nye fremmedeord. Men når vi begynder at opleve nuet igennem visdommen øjne så ser vi at det eneste vi i virkeligheden skal lære er at forstå vores nuværende oplevelse på en ny måde. På trin 1 af sjælens rejse er din fornemste opgave at lære dit sind at kende, at blive bevidst om hvad der sker i din krop og begynde at opdage dine selvbilleder. De negative selvbilleder som du forsøger at undgå, og de positive selvbillede som du forsøger at være/opnå. I takt med at du lære disse to ender af din psyke bedre at kende kan du begynde at være bevidst om begge to samtidig, for på denne måde at opdage at al aktivitet i sindet drejer sig om bevægelsen imellem diise to yderpunkter i sindet. Denne øgede bevidsthed befrier dig langsomt for at være fuldt identificeret med sindet og det gør din opmærksomhed fri til at lære vidnet bedre at kende.

Det får du med fra sjælens rejse modul 1:
Øvelser

 • Meditation
 • Qi kung – Ba Duan Jin
 • Selvudvikoingsdagbog til selvrefleksion og gnist øvelser

Viden 

 • Viden fra positiv psykologi om hvad der gør mennesker lykkelig
 • Viden fra psykologi om at gøre det ubevidste bevidst (egoet lærer skyggen at kende)
 • Viden fra vedanta om livets formål og de fem dimensioner

Selverkendelse
Lær dit sinds opnå, undgå agenda at kende, (manomaya kosha) og forstå sindets aktivitet set udfra visdommen perspektiv. Lær at kende forskel på tanker, følelser og kropsfornemmelser