C.G. Jung

Tilbage til sjælens rejse forside

C.G. Jung
I sin bog ”Minder, drømme og refleksioner”, skriver psykologen Jung: ”Mit liv er en historie om selvrealisering af det ubevidste. Alt i det ubevidste søger en ydre manifestation, og personligheden søger også at udvikle sig ud af sin ubevidste tilstand for at opleve sig selv som hel.” Når Jung talte om det ubevidste, talte ham om det personligt ubevidste og det kollektivt ubevidste.

Det personligt ubevidste

Det personligt ubevidste består af de ting, du har oplevet, som du ikke længere er bevidst om. Det fortrængte indhold i det personligt ubevidste indeholder de elementer, som står i modsætning til dine bevidste værdier. Dette fortrængte psykiske materiale samler sig om den arketype, som Jung kalder skyggen, der er en relativt frasplittet del af dig. Den indeholder tendenser, som står i modsætning til dit bevidste ego.

Skyggen og 90/10-reglen
En af de få måder at lære skyggen at kende er ved at lægge mærke til, hvad der vækker stærke følelser i dig. Er der for eksempel en person eller en gruppe mennesker, som virkeligt kan få dit pis i kog? Hvad er det ved disse mennesker, som vækker dit had, afsky, vrede, frygt?
Disse mennesker bærer din skygge for dig. Du projicerer din ubevidste skygge over på dem. Her gælder 90/10-reglen. Hvis noget eller nogen vækker intense følelser i dig, kan du som udgangspunkt gå ud fra, at 90 % af intensiteten stammer fra skyggen/fortiden, mens 10 % vedrører den situation, du står overfor i nu’et.

90/10-reglen giver ikke nødvendigvis mening, før du er begyndt at forstå det ubevidste i dig selv. Du kan derfor vælge at tage det som en arbejdshypotese og kigge på dine intensive følelser med denne forståelse og se, om du kan begynde at opdage, hvor al intensiteten kommer fra i din egen fortid. Alternativt kan du vende tilbage senere, hvis du igen føler dig motiveret til at undersøge din oplevelse ud fra dette perspektiv.

Det kollektivt ubevidste
Det kollektivt ubevidste er psykens underliggende struktur, som består af det uforanderlige, allestedsnærværende substrat af psyken. Det kan sammenlignes med det menneskelige DNA. Når et menneskes ind foldede DNA udfolder sig, bliver det til et menneske, ikke en ko eller et egern, men netop et menneske. Det sker alle stedet på kloden. Det er et universelt fænomen.

På samme måde findes der arketyper i det kollektivt ubevidste som indeholder generiskepsykologiske blue prints, som indgår i alle menneskers psyke. Arketyperne er som psykens DNA som indeholder alle de mulige psykiske temaer, der kan udfolde sig i et menneskes indre liv. Hvert individs psyke besidder et unikt potentiale, som ønsker at udtrykke sig igennem personen. Hvis personen ikke udtrykker det naturlige potentiale, som presser sig på indefra, så leder det til neuroser og emotionel lidelse. Healing sker ved at leve det liv, du er kommet for at leve. At heale psyken og leve det liv, du er skabt til at leve, kaldte Jung individuation.

 

Individuation
Jungs psykologi er centreret omkring individuationsprocessen. Det er en proces, som handler om, at egoet kommer i bevidst relation til selvet , der står for den spirituelle dimension i Jungs psykologi. Selvet er virkeligheden, som egoet skal møde og stå i forhold til. Når det sker, kommer egoet i relation til noget større end sig selv. En indre virkelighed, som er en vejledende kraft.  Individuationsprocessen er historien om individets rejse til at blive det, han eller hun er bestemt til at blive. Et frø fra et egetræ er bestemt til at blive et egetræ og ikke et grantræ. På samme måde har alle individer en individuel skæbne, som er sand for ham eller hende. Denne skæbne kan blive forhindret på talrige måder igennem en persons liv. Når det sker, oplever personen reaktionen på det u levede potentiale i form af neuroser. Ifølge Jung er formålet med terapi at befri de blokeringer i psyken, som forhindrer individets naturlige udvikling og bringe individet til en bevidst og respektfuld relation med psykens autonome kræfter, hvoraf den vigtigste er selvet.

Før en person kan føle sig hel, må personens bevidste del – egoet,  bringe den ubevidste del̶ – skyggen, ind i bevidsthedens lys. Hvis dette ikke sker, vil personen føle sig halv, mens personens anden halvdel gemmer sig i mørket. Så længe processen med at blive hel ikke er i gang, så søger psyken at hele sig selv. Mørket prøver at komme ind i bevidsthedens lys for at gøre personen hel. På samme måde som en luftboble under vand søger overfladen, er der et konstant pres fra det ubevidste for at komme op til bevidsthedens overflade. Dette indre pres for at blive hel opleves som emotionelle forstyrrelser. Undertrygt fortsætter de svære følelser. Rigtig forstået kan følelserne vise vejen til større indre helhed.

Hvad kan du lære af Jung?
  Helheden, arketyper, selvet, gud og det ubevidste. Kært barn har mange navne. Det er nødvendigt  for din psykiske sundhed, at du lærer at forholde dig bevidst til den helhed du udspringer fra og indgår i.

  • Skyggen indeholder de sider af dig selv som du ikke vil kendes ved. Vejen til indre helhed kræver, at du lærer at bringe bevidsthedens lys ind i skyggens ubevidste mørke for på den måde at integrere lyset og mørket i dig selv.
  • Individuation er et at livet fornemmeste formål. Individuation handler om at blive hel, om at du aktualiserer dit potentiale igennem en proces, som integrerer det ubevidste og det bevidste.

Hvad skal du bruge Jung til på Sjælens Rejse?
Jungs arbejde skal hjælpe dig til at forstå, at du er mere end dit ego (den du kender dig selv som). Der befinder sig en intelligent helhed udenfor din dagsbevidsthed, som sender dig impulser og vejledning, der rigtigt forstået kan vejlede og hjælpe dig til at heale fortidens følelsesmæssige sår og leve det liv, du er skabt til at leve. Uden denne forståelse bliver du fanget i din egen overflade. Et overfladisk liv betyder, at du lever et liv, som er baseret på de værdier, omgivelserne har indpodet i dig. Resultatet er, at du forsøger at opnå følelsen af at være hel ved at leve op til andres forventninger.

Følelsen af helhed findes i helheden, og den findes i dig, og du forbinder dig med den ved at forbinde dig med hele dig og ved ikke kun at leve i den overfladiske del af dig selv. Ethvert ego bærer i sig en længsel efter at føle en afslappet glæde og selvtillid. Det er en længsel efter følelsen af at være hel. Af at føle sig naturlig tilpas og være sig selv. Dette er en dyb længsel efter at leve i den naturlige tilstand. Egoets problem er, at det er udstyret med to styresystemer. Ét styresystem som kommer udefra. Dette styresystem stammer fra de input, egoet har optaget fra sine primære omsorgspersoner og værdierne i det omgivende samfund. Og et andet styresystem som stammer indefra. Det består af dine indre drømme, længsler og intuitioner. Det ubevidste sender et krypteret signal til din dagsbevidsthed. Er det krypterede signal rigtigt afkodet, kan det vise dig vejen til din indre helhed.

Uden en forståelsesramme ̶ en såkaldt ”containing myth”, der kan forklare et individ, hvad grunden til personens indre kvaler er ̶ vil svære følelser ikke give mening for en person, som ikke kender til psykologiens lovmæssigheder som for eksempel 90/10-reglen. Følelsesmæssige forstyrrelser betragtet ud fra psykologiens perspektiv, er dybest set et forsøg fra psykens side på heale sig selv.

På den måde er svære følelser ligesom et krypteret signal fra det ubevidste. Indtil du lærer at dekryptere signalet, giver det ingen mening. Når du først lærer dekrypteringskoden at kende, så kan du finde vejen til din egen indre healing. Jungs individuationsproces er netop en sådan ”containing myth”. En forståelsesramme som forklarer, hvordan mennesket lider når det er splittet  imellem egoet og skyggen, Jungs psykologi forklarer, at vejen til helhed går via integration mellem egoet og skyggen.

Prøv det nu – en bevidsthedsøvelse
Tænk på en person du ikke bryder dig om. Hvad er det ved personen, du ikke kan lide? Prøv at starte en dialog i dine tanker med personen. Fortæl personen, hvad du ikke bryder dig om ved vedkommende. Spørg, hvad det er, personen prøver at lære dig igennem sin opførsel! Når du er færdig med at tale med personen, så prøv at blive denne person ved at træde ind i personen og mærke de sider ved personen, du ikke bryder dig om. Når du mærker de følelser i din egen krop, som du fordømmer i den anden person, så har du taget et skridt på vejen til at blive mere hel ved at blive bevidst om og begynde at eje din egen skygge.

Hvordan du selv kan lære at dekryptere signalerne fra dit personlige ubevidste, skal vi kigge nærmere på senere. Først må vi have vores ”containing myth” (en komplet forståelsesramme) på plads. En forståelsesramme som kan sætte din egen indre oplevelse i det rette perspektiv. Vi er ved at etablere denne forståelsesramme. Den næste, der skal hjælpe os med dette, er en anden af Sigmund Freuds elever, nemlig William Reich.


0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *