Tekst: Hvad er meditation? Yoga filosofiens svar

Emne fremskridt:

HVAD ER MEDITATION? YOGA FILOSOFIENS PERSPEKTIV

Meditation (sanskrit “dhyan”) og yoga er to indiske ord som dækker over samme betydning, men hvad betyder ordet ”yoga” egentlig?

Når vi i Vesten hører ordet yoga, så tænker vi umiddelbart på forskellige fysiske strækøvelser kombineret med åndedræts- og koncentrationsøvelser. Men ordet yoga er et tekniskord, som har sin rod i sanskrit ordet ”yuj”. Ordet yuj får tre forskellige betydninger afhængig af i hvilken sammenhæng, det indgår.

Yuj samadhau. Koncentration. Denne betydning finder vi beskrevet i kildeskriftet Patanjali yoga Sutra, som er kildeskriftet der beskriver yogafilosofien, skrevet af vismanden Patanjali. Han skriver: ”Når tanker og følelser falder til ro, bliver sindet koncentreret.” (yogas chitta vritti nirodha) ordet yoga bruges her i betydningen meditation eller et koncentreret sind.

Yuja samyame. Opløsning af adskillelse. Dette udtryk finder vi i det berømte yogakildeskrift Bhagavad Ghita. Når tanker og følelser falder til ro, kan der opstå en opløsning af opdelingen imellem opleveren og det oplevede. Denne forening af opleveren med det oplevede kaldes yoga. Ordet yoga bruges også i Bhagavad Ghita i en generel betydning som disciplin.

Yujir yoge. Forening i betydningen: en søgende person bliver forenet med sit mål. Når eftersøgningen ophører, kaldes det yoga. En metode, der forbinder en søgende med sit mål, kaldes yoga (disse tre elementer; a) den søgende, b)målet, og c) metoden til at nå målet, er indeholdt i betydningen yoga). I Sjælens Rejse møder du karma yoga-handlingens vej, upassana yoga-meditationens vej, jnana yoga-visdommens vej.

Patanjali you sutra
Patanjali bruger begrebet meditation på samme måde som yoga. Historisk set levede Patanjali for 2.500 år siden. Hans viden om yoga er blevet overleveret fra lærer til elev i Indien lige siden. Sutra betyder vers, og Yoga sutra er således et yogisk skrift skrevet i verse fod. Det består af fire kapitler, som beskæftiger sig med forskellige elementer af yogafilosofien. Meget af det, man ved om Patanjali, bygger på legender, men hans 196 vers i Yoga sutra dækker alle aspekter af livet, fra hvordan man bør opføre sig etisk til selvaktualisering og den fulde forståelse af menneskets højeste potentiale. Patanjalis lære om yoga er derfor også blevet kaldt et blik ind i sjælen eller sjælens spejl.

Hvor Einstein er berømt for sin ligning e=mc², der er en meget kort ligning pakket med mening og anvendelsesmuligheder for den, der forstår og tolker den korrekt, er Patanjalis sanskritvers på samme måde pakket med betydning. Især er de tre første vers i Yoga sutra essentielle for forståelsen af meditation, og derfor følger her en kort sanskritlektion.Det første vers lyder:
Ata yoga anausha shanam
Oversat til dansk betyder ordene, ”nu begynder læren om yoga”. Ved første øjekast er det let at springe dette vers over og tænke, at det svarer til sætningen ”der var engang” som indleder ethvert eventyr. Men i yogatraditionen forklares det, at versene er bygget op, så hvert et ord har sin specifikke betydning. Hvis du forstår det første ord af den første sætning i Yoga sutra, så har du har forstået essensen af hele værket, og der er ingen grund til at studere videre – så ved du, hvad meditation er. Det første ord er Ata, som betyder ”nu”. At være i nuet er lig yoga, og hvis du har evnen at være fuldt til stede i nuet, er du i meditationstilstanden. Det andet vers er beskrevet ovenfor og lyder:
Yogas chitta vritti nirodha
Oversat til dansk betyder det “yoga opstår når tanker og følelser falder til ro”. “Yoga” betyder forenet, når krop sind og ånd er forenet så er du i meditationstilstanden. “Chitta” betyder bevidsthed, “Vritti” betyder tanker og følelser der optræder som bølger i sindet.

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *