Blog indlæg af Henning Daverne om spiritualitet og tidløs visdom

Meditation og mindfulness blog artikler på Henning Daverne

Yin og yang – Øst og vest: Uddrag fra bogen meditation og mindfulness

Uddrag fra bogen meditation og mindfulness:

Du bestemmer ikke selv, hvilke situationer du kommer til at møde i den ydre verden, ej heller hvilke følelser, du kommer til at møde i den indre verden. En stor del af din udvikling består derfor af din måde at forholde dig til situationer og følelser samt hvilke handlinger du vælger i forhold til det, du møder i nuet. Når du møder livet, som du plejer – med indgroede reaktioner – bliver du fastholdt i fortiden. Når du møder livet fra det bedste sted i dig selv og handler efter bedste evne i overensstemmelse med universelle værdier, og når du lærer at slappe af med dine svagheder og bevarer kontakten til dit nærvær, selv om livet går dig imod, så kan fortiden ikke længere kontrollere dit liv, og du kommer tættere på helheden i dig selv.
Enten-eller og både-og

Når jeg underviser i meditation og mindfulness på foredrag, kurser og uddannelser, møder jeg ofte enten-eller-tankegangen. Holdningen er, at du enten mediterer, finder indre lykke og søger efter livets mening, eller også stresser du rundt for at tjene penge. Der er en offermentalitet, hvor folk tænker: ”Jamen, jeg kan jo ikke begge dele.”
Verden gennemgår en enorm integration i øjeblikket mellem blandt andet Østen og Vesten. Den ”gamle” spirituelle model går på: Forlad verden og fordyb dig i det spirituelle. Mange yogier i Østen har valgt den vej. Men i den moderne tid, vi lever i, har vi brug for en ”både-og-tan- kegang” i stedet for et ”enten-eller”, når vi taler om materiel og spirituel udvikling.

Min lærer Maharajji valgte for eksempel at gøre forskel i den ydre verden ved dagligt at bespise 200 fattige mennesker. Endvidere tilbød han gratis skole til 45 elever, som boede i hans ashram i op til 15 år, indtil de kunne klare sig selv og flytte væk for at finde arbejde og stifte familie. Sidelø- bende underviste han andre yogier og munke fra hele Indien, hvoraf mange af dem samtidig boede i hans ashram. Alt dette daglige arbejde begyndte i hans tilfælde først, da han havde realiseret det spirituelle. Pointen var: Bevar kontakten til det spirituelle med den ene hånd, og arbejd i verden med den anden. På den måde arbejdede han mere og udrettede mere end de fleste med en materiel synsvinkel.

Dalai Lama gør det på lignende vis.

Utrætteligt rejser han verden rundt, holder foredrag og møder statsledere og presse – en enorm ydre aktivitet uden at miste kontakten til nærværet og den indre ro.
Vi skal hver især finde samme balance, og vi er det sted i udviklingen nu, hvor de spirituelle og materielle verdener integreres.
I disse år er jeg under vejledning af en af min afdøde mentors elever, der lever afsides i en bjerghule i Nordindien. Her fordyber han sig i det spirituelle seks måneder om året. Han bruger ikke meget tid i den ydre verden.

I det halve år, hvor han er ude af sin hule, påvirker han nogle ganske få nøglepersoner, der kan bringe hans tanker videre ud i verden. På den måde har han stadig en indflydelse, selv om han ikke selv agerer i den ydre verden. På den ene side kan vi påstå: ”Det nytter ikke noget at praktisere spiritualitet i en hule i Himalaya.” På den anden side kan de sige: ”Vi påvirker verdensatmosfæren med fred, for vi er de eneste, der praktiserer fred. I kan ikke bidrage til harmonien, hvis I ikke har den i jer.”

I Indien er yogier i årtusinder gået ekstremt dybt og har lært at kende de indre lovmæssigheder omkring meditation, mindfulness og sjæl, mens vi i Vesten er kommet langt i den ydre verden. Vi har udviklet trådløs kommunikation, rumrejser og alverdens tekniske hjælpemidler. Disse to verdener skal forenes i hver enkelt af os, så vi formår at leve et meningsfyldt og aktivt liv med venner, familie, arbejde og forpligtelser i den ydre verden samtidig med, at vi lever vores liv i overensstem-
melse med vores sande værdier og bevarer kontakten til vores naturlige tilstand af frihed, velvære og glæde i den indre verden.

Disse verdener skal mødes gennem dig og mig. Vi skal hver især finde mere harmoniske måder at leve på. Resultatet af Østens tusindårige filosofiske forskning skal hjælpe os med at finde vores indre helhed, mens Vestens enorme evne til at udfolde det menneskelige potentiale i den ydre verden skal give os praktisk tilgang til at udfolde vores indre potentiale i den ydre verden.
Jeg beder dig derfor ikke om at holde op med at arbejde, når du skal finde indre ro og balance i dit liv. Du skal ”bare” lære at finde nye måder at arbejde på og bruge dig selv på og blive bevidst om at leve dit liv i større harmoni med de universelle værdier.

Hent et gratis kapitel mere fra Henning Davernes nye bog her

Maha yogien "Babaji"

Meditation, min rejse til Indien 2012

Meditation og mindfulness, min rejse til Indien 2012 – en personlig beretning Min mentor på livets indre rejse var meditationsguruen Maharajji fra nordindien, efter hans død i oktober 2008 har jeg været travlt beskæftiget med at sætte meditation på landkortet i DK ved at holde foredrag, give interviews, skrive bøger og holde kurser om emnet. […]

Find din gnist

Find din gnist – en guide til meningen med dit liv

Ny bog fra Henning Daverne på vej

Find din gnist – en guide til meningen med dit liv

Uddrag fra bogen:

Når du er i kontakt med din gnist, sker der noget ejendommeligt. Den påvirker din oplevelse på en særlig måde. Du er hel inden i. Din indre dialog forstummer Du holder op med at være selvreflekterende. Du føler dig glad. Du føler dig opløftet. Du føler dig inspireret.

Du føler dig så inspireret, at du vågner med et smil om morgenen. Det kan være, at du har været i en speciel periode i dit liv, så hver gang du vågner, har du fornemmelsen af, at det er det mest spændende, du skal i gang med. Du smiler – gnisten er tændt i dig. Når du er i kontakt med den, får du lyst at smile. Du føler dig enormt inspireret, og inspirationen gør, at når andre ser dig, har de lyst til at være tæt på dig.

Det er i de situationer, hvor du føler, at alle kan lide at være tæt på dig. Du er dit bedste selv. Her kan intet gå galt for dig. Det er din naturlige tilstand. Gnisten giver dig en følelse af lykke koblet med mening

Hverdagsdilemmaer:

Du klarer dig måske godt, har succes og gør det rigtige, har det rigtige job, den rette titel og den fornuftige løn, så det går godt, men er det meningen med dit liv?

Måske oplever du at du trods det ”gode” liv er så fokuseret på at arbejde, at du driver rovdrift på din energi så du ikke har tilstrækkelig tid til dit helbred og din familie.

Vi kender alle til venner og bekendt som udelukkende går på arbejde for at tjene penge, så de kan klare de daglige udgifter. Samtidig fortæller de os, at de har et uudnyttet potentiale.

Det er helt naturligt, at vi ønsker at opleve, at livet ikke er spildt. At det nytter noget. At vi kan flytte os dagligt. Overvejelser som disse kan få dig til at stille en række spørgsmål:

  • Arbejder jeg for at få løn, eller har jeg en livsmission?
  • Er mit liv meningsfyldt nok, når jeg bruger så mange timer på mit arbejde?
  • Er det godt at være der, hvor jeg er nu?
  • Følger jeg mit hjerte og lever min drøm eller lever jeg op til andres forventninger?
  • Bliver jeg hel af at være der?
  • Giver det mig personlig vækst, eller er det adskilt fra mit personlige liv?
  • Hvis dette fortsætter, er det så det, livet går ud på?

Du føler måske, at der mangler noget, men du ved ikke, hvad det er. Måske lidt ligesom de mennesker, der har mistet en del af fingeren og oplever, at de har fantomsmerter i den manglende del.

På samme måde har du måske fantomsmerter i din tilværelse. Du har en tanke om, at livet må byde på ”mere”. Du tænker også på, at når du tilbringer så mange timer på at arbejde, så er det væsentligt, at du laver noget meningsfyldt der er i overensstemmelse med dine værdier og giver dig mulighed for at bruge dig selv på en meningsfuld måde

De fleste af os har ikke tid til at stoppe op og finde svar på spørgsmålene, som derfor tumler ubesvarede rundt i hovedet, mens vi haster på arbejde; henter børnene, sender dem til fritidssysler, når at løbe en tur inden aftensmaden skal på bordet, ungerne skal i seng og vi skal lige tjekke de sidste mails inden vi udmattede hopper i kanen. Vi bliver ført rundt af hverdagens rutiner. Den travle hverdag køres med automatgear.

Uanset om motoren bryder sammen eller fortsætter med at brænde benzin af, kan der opstå en følelse af, at du ønsker at komme ud af den trummerum, så livet ikke bare føles som leverpostej.

Det menneskelige sind har det besynderlige særpræg, at jo mere vi farer vild, desto hurtigere løber vi. I vores kultur løber alle meget stærkt. Jeg ser det som et tegn på, at vores kultur er kommet på afveje. Vi navigerer efter en GPS som trænger til at få opdateret sin software

Psyken som vejleder til det spirituelle

Bag dine tanker, handlinger og følelser gemmes et ønske om at ”røre” noget, som du savner inde i dig selv. Bag ethvert formål er der skjult en længsel om at komme ind i en indre tilstand. Et illustrativt eksempel oplevede jeg under en samtale med en klient, der var meget bevidst om både meditation og sine ønsker, men alligevel manglede ”et eller andet”. Jeg forsøgte af den grund at få vedkommende at nå frem til: ”Det er noget, jeg gerne vil opleve inde i mig selv.” Derfor spurgte jeg: ”Det er så stor en mission, at det vil kræve mange års hårdt arbejde at fuldfører denne mission”. Men hvad ville der ske, hvis vi et øjeblik bare forestiller os at det lykkedes ? Hvad ville du opleve?”

”Fred!”

Hvilken slags fred?

”Jeg vil være helt afslappet og være fri for spændinger.”

Hvor ville du kunne mærke det i din krop?

”I maven, solar plexus.”

Kan du mærke det nu?

”Ja, det kan jeg.”

Her er det naturligvis skrevet i en forkortet version processen tog 1 time men var i hovedtræk som beskrevet.

Det var længslen efter en spirituel tilstand der gemte sig bagved den materielle mission, en længsel som vi identificerede som en specifik nærværs kvalitet vi kunne kalde ”indre støtte” denne spirituelle nærværs kvalitet opleves som en helt uanstrengt og fuldstændig afslappet følelse af indre ro og varme, som fylder solar plexus ud på en måde, der fjerner al uro og spænding fra dette område af kroppen.

Processen illustrer meget fint hvordan der altid gemmer sig et ønske om en følt oplevelse af en indre nærværs kvalitet bag alle vores ydre mål. Hvis vi venter med at få den indre oplevelse indtil vi når vores ydre mål bliver vores indre liv fattigt og tørt, fordi vi mister kontakten til vores dybere spirituelle dimension når vi på den måde bliver fanget i vores egen overflade.

Ønsket om en indre tilstand bag det ydre mål

Hver gang vi forfølger en drøm, har vi en ubevidst tanke om, at når vi når målet, så vil vi føle lykke, varme, glæde, overskud, glæde og meningsfylde. Og vi har alle vores egne drømme eller mål, som vi forfølger. Om det er professor, sportsstjerne, direktør, murer, skuespiller, afdelingsleder eller buschauffør. Alle har vi vores egne drømme og ønsker. Dybest set motiveres vi af, at hvis vi når målet, vil der ske noget. Det er en del af vores drømmes indhold: ”Når jeg når målet, så vil jeg føle lykke, varme, frihed, glæde og tilfredshed. Jeg vil have et smil på læben.”

Vi tror på illusionen, og først når vi når vores mål, finder vi ud af, at alene det at de ydre rammer blev som vi forestillede os, ikke i sig selv gør at vores indre tilstand forbedres. På den måde kan vi sige, at alle drømmene symboliserer noget, som vi leder efter. Det ”noget” er noget som føles inden i.

“Der er en evolution i naturen som går fra stenen til planten, fra planten til dyret, fra dyr til mennesker. Fordi mennesket i sin nuværende form er det sidste trin på toppen af denne evolution, betragter han sig selv som den sidste etape i udviklingen, men her tager han fejl. I sin fysiske natur, han er endnu næsten fuldstændigt et dyr, et dyr der tænker og taler nuvel, men dog stadig som et dyr i hans materielle vaner og instinkter. Utvivlsomt, kan naturen ikke være tilfreds med sådan et ufuldkommen resultat, hun forsøger at frembringe et væsen, der i forhold til mennesket, vil være hvad mennesket er i forhold til dyret, et væsen, der fortsat vil være menneske i sin ydre form men hvis bevidsthed vil stige langt over det mentale og dens slaveri til uvidenhed”
Sri Aurobindo
Dette “noget”, som vi savner at mærke indeni, er den spirituelle dimension. Det spirituelle er din naturlige tilstand. Din fundamentale væren, hver gang du er i bevidst kontakt med denne del af dig selv vil du føle at du er i din naturlige tilstand, denne tilstand er karakteriseret ved en følelse af nærvær og lykke koblet med mening
ifølge yogi filosoffen Sri Aurobindo er det der vi er på vej hen som mennesker – som art. Det er her den spirituelle dimension kommer ind i billedet. I denne bog peger jeg på, hvordan du kan være en bevidst medhjælper i denne bevægelse, så du kan finde frem til at leve i harmoni med det, der sker i dine dybere lag.

Den spirituelle dimension

Den spirituelle dimension er karakteriseret ved, at den består af det fundamentale nærvær, som forbinder alt levende. Spirituel udvikling handler om at integrere det fundamentale nærvær i vores selvoplevelse – identitet med nærvær – i hverdagen. I den ydre verden er du tæt på andre mennesker – i den indre verden er du tæt på dit fundamentale nærvær, din naturlige tilstand.

Vores største udfordringer stammer fundamentalt set ikke af at være i det forkerte parforhold, eller fordi vi ikke har nok penge. Ej heller fordi vores udseende ikke er godt nok. Vores indre ”lidelse” opstår, fordi vi ikke er i kontakt med vores naturlige tilstand som opstår i kontakten med vores indre spirituelle nærvær. Jo mere vi mærker vores fundamentale nærvær, desto mere bliver vi ”fyldt” op indeni. Vi føler os bedre tilpas, vores liv synes mere meningsfyldt og godt, uafhængigt at hvilke ydre omstændigheder vi befinder os i.
I det følgende vil jeg give et bud på hvordan du bruger gnisten som ledestjernen, for jeg er overbevist om, at vi i vores nuværende udviklingsfase savner kontakten til de meningsfyldte og spirituelle dimensioner . Vi har mistet kontakten til disse dele af livet i Vesten, i den rasende udvikling som vi er gået igennem i vores del af verden.

bogen forventes i handlen dec.2012

tilmeld dig nyhedsbrevet for at modtage løbende informationer om meditation og selvudvikling

Næste meditationskursus her.. 

12 Minutter til Succes Meditation bog af Henning Daverne

Tidløs visdom – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig

Mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig

I min bog “12 minutter til succes-mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig”
beskriver jeg, i samarbejde med hjerneforsker Troels W. Kjær, hvordan meditation påvirker vores hjerne, udfra et videnskabeligt synspunkt. Men en anden vinkel på meditation findes i verdens forskellige visdomstraditioner, jeg kalder denne vinkel, tidløs visdom, her følger en tekst fra bogen som netop omhandler denne måde at anskue meditation på

Tidløs visdom og meditation

Vi har svært ved at fatte, hvor forbundne vi er med andre mennesker, og hvor levende og foranderlig vores krop egentlig er. Men forandringen er ikke kun fysisk. Det er ikke kun håret, der vokser ud, og hudcellerne, der fornyer sig. Også bevidstheden og sindet ændrer sig hele tiden. Da vi var teenagere, var det måske fest og dans, der tiltrak os. Senere forandrede vores værdier sig, så det måske for den voksne føles mere givende at bruge tiden i meningsfuld samtale med gode venner eller alene med en god bog.

Med dette vil jeg gerne spore dig ind på, at alt i vores liv er i konstant forandring, og at et godt liv er karakteriseret ved positiv vækst og udvikling. Når vi slider os selv, bliver vi syge, stressede og udbrændte. Her er tale om forandring i en negativ form.

Den positive forandring er den, som gør os gladere, raskere og sundere. Det er den, der sætter os i bedre kontakt med os selv og vore værdier. Al udvikling har mere eller mindre bundne skridt, hvor det ene trin bygger på det forrige. Det gælder også det, som jeg kalder den indre rejse.

Den indre rejse er en voksende indsigt i, at vi er forbundne med andre mennesker og i konstant udveksling med vores omgivelser og altså ikke bare afgrænsede individer med veldefinerede personligheder og liv.

I visdomstraditionerne beskriver man denne udvikling som, at nærværet eller kontakten med sjælen vokser. Vi fødes med en naturlig om end ubevidst kontakt med sjælen, men langt de fleste af os mister den undervejs gennem opdragelsen. Det sker, mens vi bliver mere og mere optaget af sindets aktiviteter og af alt det, som afgrænser og definerer os og skaber trygge, men låste billeder af os selv.

Kontakten med sjælen

1. Ubevidst kontakt til sjælen
Når vi fødes, er vi ofte i kontakt med sjælen, og det fortsætter vi med at være gennem dele af barndommen. Kontakten er ubevidst og giver barnet en evne til at smelte sammen med omgivelserne, som det blandt andet udfolder i leg. Barnet går ud og ind af kontakten med sin frie bevidsthed.

2. Udvikling af sindet
Gennem opvækst og opdragelse udvikler vi sindet. Vi tilegner os en masse viden og lærer at følge sociale spilleregler, hvilket naturligvis er positivt og nødvendigt. Børn har brug for at lære at sætte sig selv til side og for at vide, hvad der er rigtigt og forkert.

Omvendt lærer vi intet om at holde kontakt til sjælen eller nærværet, og langsomt opstår der det, vi kan kalde en identifikation med sindet. Vi får et indre selvbillede. Et mentalt id-kort. Det vil sige, at sindet til sidst fylder hele vores indre billede af os selv og så at sige skygger for kontakten til vores sjæl.

Vi ser nu i højere grad os selv udefra i stedet for at opleve os selv indefra. Vi definerer os selv og vurderer os som stærke eller svage, kloge eller dumme, modige eller generte alt efter, hvilken respons vi får fra omgivelserne.

Vores bevidsthed om os selv får en form, som låser os fast og gør os mindre frie. Sjælen tager farve af omgivelserne og af de billeder af os selv, vi møder. Vi tror nu, at vore tanker og forestillinger om os selv og de andre er den eneste form for bevidsthed.

3. Bevidst sjælelig kontakt
Når vi kontakter sjælen igen, sker det på en bevidst måde. Hvor barnets kontakt er ubevidst, mærker vi som voksne tydeligt den store forandring, som en genoptaget kontakt med sjælen fører med sig. Denne opvågning kan ske gennem meditation. Sommetider sker den helt af sig selv.

Jo mere vi får kontakt med det sjælelige nærvær i os selv, jo lettere får vi ved at agere naturligt ud fra en indre sandhed. Men til forskel fra små børn, kender vi som voksne til sociale konventioner. Vi har nu to former for vågen bevidsthed, som vi kan gå ud og ind ad. Sindet og sjælen.

Vi ønsker altså ikke gennem meditation at blive som børn igen. Vi ønsker at kunne kontakte den frie og naturlige bevidsthed, som får os til at mærke vores egen essens og gør os i stand til at være fuldt til stede i os selv og i forhold til andre. At være i vores “naturlige tilstand” med en bevidsthed om at tilstanden er din egen inderste essens er meditation, for ordet”meditation” henviser til en tilstand først og fremmest og en metode til at nå denne tilstand, sekundært.

Downloade et gratis kapitel fra bogen “12 minutter til succes – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig”

Hjertelig hilsen
Henning Daverne