Meditation og mindfulness som fag

6 ugers kursus-kurset gav mig venner

6 ugers kursus for ledige: Meditation, mindfulness og anerkendende metode

Kurser for ledige har løbende været til debat i pressen og der er mange vinkler i debatten. Alle debatører har en virkelighed de taler ud fra når de bedømmer disse kurser, jeg har valgt at bidrage til debatten, ikke ved at komme med argumenter for og imod nogle sider i debatten – alle har ret til deres virkelighed – men derimod ved at give dig et par historie fra kursister som selv har deltaget på kurset. Her får du mulighed for at se kurset igennem deres øjne– vi kalder historierne “min virkelighed”

Jacob: Min virkelighed: Kurset gav mig venner

”Jeg ved ikke, hvad jeg havde af forventninger, da jeg troppede op til kurset, men 6 ugers intensiv rejse indad har givet mig en masse – specielt nogle nye, gode venner.”

Jacob havde næppe regnet med at skulle lægge arm i en pseudobrydekamp med instruktøren, da han troppede op på kurset i meditation og mindfulness. Men sådan gik det. Efter få minutter stod han foran samtlige deltagere og skulle agere prøveklud, da Henning Daverne ville illustrere forskellen på yin og yang – at slappe af og at kæmpe imod. Eksemplet satte sig fast i Jacob, som de følgende uger fik øjnene op for, at der er andet i livet end en stressende og fortravlet arbejdsdag, der kan føles tilfældig og nogle gange meningsløs. Arbejde kan også være sjovt og faktisk give energi i stedet for at dræne. Med erfaring fra forlagsbranchen i mange år udviklede kurset en idé. Jacob vil lave sit eget forlag og udgive bøger om selvudvikling, mindfulness, sund kost, meditation for børn og meget mere. Noget af det vil ske i samarbejde med andre af kursisterne.

”For mig var det en fantastisk mulighed i en situation, hvor jeg havde brug for at ændre ting i mit liv. Samtidig har jeg fået et større netværk af spændende mennesker nu, som jeg ellers aldrig ville have mødt.

Jacob Understed Rosengren

38 år

Forlagschef

6 ugers kursus for ledige: Min virkelighed – kurset gav mig venner

6 ugers kursus for ledige i meditation mindfulness og anerkendende metode

Som underviser i meditation og mindfulness oplever jeg dagligt hvordan disse værktøjer skaber positive forandringer i de mennesker jeg møder på kurser, workshops og foredrag. Min mission er at få sat meditation og mindfulness seriøst på landkortet i DK  i mange forskellige sammenhænge – det være sig blandt ledere, ledige, medarbejdere, sportsfolk, børn, unge, husmødre, ældre, syge, you name it

Jeg har set hvordan det at arbejde med værktøjer som meditation, mindfulness og “find din gnist” processen, skaber større mental kapacitet, mindre stress og mere lykke og jeg er overbevist om at vi kun har set toppen af isbjerget når det drejer sig om at afdække hvilke mulige områder disse værktøjerne kan påvirke positivt

Siden 2009 har jeg overvejende arbejdet med ledere og medarbejdere i danske virksomheder. Her har værktøjerne vist sig at skabe mindre stress, bedre koncentrationsevne, bedre mental balance, større evne til at fokuserer på det vigtige, ikke kun det der haster, og bedre og mere konstruktiv kommunikation imellem kolleger

I 2012. blev jeg inviteret til at lave et 6 ugers kursus for ledige i et samarbejde mellem rådgivningsvirksomheden Asnæs og Vanstrup og professionshøjskolen UCC

Jeg tænkte over det en periode og besluttede at det kunne være spændende at se hvilken effekt meditation, mindfulness, anerkendende metode og “find din gnist” processerne ville have på denne, for mig nye, gruppe mennesker

På det tidspunkt havde jeg endnu ikke selv erfaring med at undervise ledige og kunne derfor kun gisne om hvordan effekten af kurset ville være, men nu efter vi har været igang i 5 mdr. kan jeg med stor glæde rapporterer, at vi oplever en helt utrolig positiv effekt af værktøjerne på kurset

De positive erfaringer strækker sig fra at komme i arbejde som et direkte resultat af kurset til at finde den indre styrke til at tro på sig selv og en ny og positiv vision af ens personlige fremtid på trods af usikkerheden i ledigheden

I den kommende tid vil jeg give dig mulighed for at læse nogle personlige historier fra folk der har deltaget på  6 ugers kurset i meditation, mindfulness og anerkendende metode, så du selv som læser kan danne dig et indtryk at hvordan kurset opleves som kursist

Kurser for ledige har løbende været til debat i pressen og der er mange vinkler i debatten. Alle debatører har en virkelighed de taler ud fra når de bedømmer disse kurser – vi har valgt at bidrage til debatten, ikke ved at komme med argumenter for og imod nogle sider i debatten, med derimod ved at give dig et par historie fra de kursister som selv har deltaget på kurset – vi kalder historierne “min virkelighed”

Jacob: Min virkelighed: Kurset gav mig venner

”Jeg ved ikke, hvad jeg havde af forventninger, da jeg troppede op til kurset, men 6 ugers intensiv rejse indad har givet mig en masse – specielt nogle nye, gode venner.”

Jacob havde næppe regnet med at skulle lægge arm i en pseudobrydekamp med instruktøren, da han troppede op på kurset i meditation og mindfulness. Men sådan gik det. Efter få minutter stod han foran samtlige deltagere og skulle agere prøveklud, da Henning Daverne ville illustrere forskellen på yin og yang – at slappe af og at kæmpe imod. Eksemplet satte sig fast i Jacob, som de følgende uger fik øjnene op for, at der er andet i livet end en stressende og fortravlet arbejdsdag, der kan føles tilfældig og nogle gange meningsløs. Arbejde kan også være sjovt og faktisk give energi i stedet for at dræne. Med erfaring fra forlagsbranchen i mange år udviklede kurset en idé. Jacob vil lave sit eget forlag og udgive bøger om selvudvikling, mindfulness, sund kost, meditation for børn og meget mere. Noget af det vil ske i samarbejde med andre af kursisterne.

”For mig var det en fantastisk mulighed i en situation, hvor jeg havde brug for at ændre ting i mit liv. Samtidig har jeg fået et større netværk af spændende mennesker nu, som jeg ellers aldrig ville have mødt.

Jacob Understed Rosengren

38 år

Forlagschef

Kursus for ledige: Bliv mindful i hverdagen med Anerkendende metode (A.I.)

 

Anerkendede metode, 6 ugers kursus for ledige

Mette Silkjær underviser i Anerkendede metode på vores 6 ugers kursus for ledige.

Kursus for ledige:

På vores 6 ugers kursus for ledige ”Mindfulness, meditation og Anerkendende metode”, undervises kursisterne i, hvordan sidstnævnte kan skabe et mere positivt tankemønster.

Anerkendende metode (A.I.) har sin oprindelse i den positive psykologi og essensen af begrebet er, at rette fokus mod dét, der virker og hvad der får det til at virke. Modsat andre udviklingsredskaber, hvor man ofte tilstræber at løse problemer, ved at fokusere på dem, interesserer A.I. sig slet ikke for det, som ikke fungerer. Derimod tager metoden udelukkende udgangspunkt i succeshistorier som grobund for udvikling og forandring.

En grundlæggende filosofi i A.I. er, at hvis vi skal lære noget af fortiden og bringe det med os videre i fremtiden, skal vi kun bringe det allerbedste med – Vi skal lære af vor egen succes.

I Anerkendende metode er sproget en vigtig faktor, da det i teorien skaber vores virkelighed. Måden hvorpå vi udtrykker os har stor indflydelse på modtageren af vores budskab.

”Vi nægter ofte at acceptere en idé, udelukkende fordi det tonefald, hvormed den udtrykkes, ikke tiltaler os”- Nietzsche

Derfor er en essentiel del af den Anerkendende tilgang at sproget er positivt ladet og at man lytter til hinanden med fuldt nærvær.

 

I den Anerkendende samtale gælder ”De 3 N’er”:

Neutral – Dvs. man ikke skal tolke, eller gætte på hvad den anden vil sige eller mene. Man må holde gode råd for sig selv og lytte uden at dømme og vurdere.

Nysgerrig – Dette indebærer at man er åben overfor hinanden og at man holder fokus på den, der taler. Man skal ikke begynde at drage paralleller til noget, man selv har prøvet for at hjælpe.

Nærværende – Hold øjenkontakt med hinanden, det skaber nærvær.

Disse 3 elementer er også grundstenene i at være mindful og lytte med åbent sind (aktiv lytning), og dermed ikke give vores ego/indre kritiker lov til at løse problemer eller bidrage med egne erfaringer. Man vil med tiden opleve, at man hjælper modparten lige så meget ved bare at være tilstede og lytte.

Hvorfor være anerkendende?

Mange mennesker er af den overbevisning, at lykke er noget, der lige pludselig sker for en – tit kobler man et objekt eller en bestemt begivenhed sammen med lykke, dvs. man forventer at blive lykkelig så snart man har tabt 5 kilo, fået ny bil, ny kæreste eller nyt arbejde. Fokus er således på alt det, man mangler og ikke på alt det, man faktisk har. Med den Anerkendende metode skiftes fokus fra mangeltækning til ressourcetænkning, fordi man udelukkende beskæftiger sig med det, der fungerer.

En øvelse kan være at beskrive sin morgen på 3 forskellige måder. Først helt neutralt: hvad skete der, hvilken rækkefølge, helt objektivt. Prøv derefter at tage de negative briller på og fremhæv alt det, der gik dårligt eller irriterede dig. Hvis du har haft en fantastisk morgen, så anstreng dig alligevel og find alt det, der kunne have været bedre. Til sidst så prøv at tage de positive briller på: hvad gik godt? Hvad var helt fantastisk? Bare smør tykt på. Tænk derefter over hvilken følelse du havde i kroppen undervejs. Hvilken fortælling gjorde dig mest veltilpas i kroppen? Jeg gætter på, at det ikke var den negative 😉

Ofte glemmer vi, at vi rent faktisk har et valg. Måske kan vi ikke styre alt det, der sker omkring os, men vi kan vælge hvordan, vi vil se på det. Med den anerkendende tilgang vil din hjerne blive vænnet til at tænke i positive baner, og du vil med tiden opleve, at lykke ikke er noget der sker for dig, men noget, du kan få til at ske!

 

Vejen til indre ro i en travl hverdag. foredrag og bog af Henning Daverne

Meditation og indre værdier: ny megatrend.

Hvad er spirituelle værdier?
Ser vi på, hvad spirituelle værdier egentlig er, er det i bund og grund alt det, man ikke kan købe for penge. Det kan fx være ønsket om at finde en højere mening med livet og et formål, med det, man laver; medfølelse, bevidsthed, at gøre noget godt for samfundet og sin familie plus personlig velvære. Netop disse værdier bliver vigtigere for mennesker i vestlige lande.