Meditation og mindfulness som fag

Indvielsestur til Indien på 3. del af instruktøruddannelse

Indvielsesturen til Indien er for de instruktører der er uddannet hos Henning Daverne indenfor Meditation og Mindfulness, og som er interesserede i/gerne vil gå den mere spirituelle / traditionelle vej indenfor disse områder.

henning daverne underviser kursus ledige meditation mindfulness

Meditation og Mindfulness kursus hjælper ledige til job, til samtaler og til øget selvværd

henning daverne underviser kursus ledige meditation mindfulness

Der er mange holdninger til kurser, der skal hjælpe ledige i Danmark i job.

Erfaringen på kurset i Mindfulness, Meditation og Anerkendende metode er, at dette kursus ikke bare har hjulpet mange ledige i job (eller videre til selvstændig virksomhed) – men derudover har kurset også boostet deres selvværd, givet dem redskaber til at håndtere jobsøgning og jobsamtaler med meget større selvtillid end før, samt bidraget til en generelt større positivisme i deres liv og dagligdag.

Læs mere

6 ugers kursus – Opfølgning

Vores 6 ugers kurser er efterhånen blevet rigtigt populære og i takt med at interessen for Meditation og Mindfulness vokser, sender vi flere og flere kursister ud I verden med ny viden og hjælp, til dem der gerne vil have meditation i deres liv. Udover at de hver især vokser og udvikler sig,  kommer de afsted med nogle evner og værktøjer, der gør, at de kan gøre brug af deres viden med det samme. De kan efter endt forløb instruere i et specifikt meditationsprogram kaldet  12 minutter til succes.

Et eksempel kan være det forløb, vi har startet op på rigshospitalet. Hvor Henning, sammen med 5 medinstruktører som alle har gennemført 6 ugers kursus i meditation og mindfulness og anerkendende metode, underviste Rigshospitalets medarbejdere i meditation Efterfølgende har det været muligt for dem at deltage i fællesmediation på Rigshospitalet flere gang om ugen. Det har været en positive oplevelse og de fortsætter derfor succesen under Kim Bergensol´s kyndige hånd. Vi glæder os til at følge deres udvikling.

 

På 6 ugers kursus gennemgår du følgende:

Bliv undervist af meditation og mindfulness ekspert Henning Daverne

Du lærer at undervise i et gennemprøvet og effektiv meditationsforløb

Du lærer at anvende anerkendende metode (AI), som en dialog-model og et kommunikationsgrundlag

Du lærer, at planlægge og gennemføre meditations- og mindfulness-kursusforløb som intern og ekstern konsulent

Du kan få alle praktisk informationer om kurset her

 

Vi har i forbindelse med kurset fået historier fra folk der har deltaget på 6 ugers kurset i meditation, mindfulness og anerkendende metode, så du selv som læser kan danne dig et indtryk af hvordan kurset opleves som kursist. Vi kalder historierne min virkelighed.

Petrine – Min virkelighed: Blev fri for modstand

”Hvis jeg føler mig usikker og bekymrer mig for meget om en masse scenarier, jeg reelt ikke har nogen indflydelse på, så er det svært at brænde igennem. Uanset, om mine idéer er nok så gode, så vil andre mennesker ikke tro på mig, hvis jeg ikke selv gør det.”

Det var en snak med en af underviserne en formiddag, der satte tankerne i gang hos Petrine. Snakken handlede om at møde modstand, og hvad meditation og mindfulness kan hjælpe med. Underviseren fortalte, at hun ikke møder den samme modstand hos andre mere, og eksemplet gjorde indtryk på Petrine. Hun kunne ikke slippe tankerne på vej hjem i S-toget til Nørreport.

Hun følte sig forandret, løb nærmest hjem og uden at tage vinterfrakken af, hev hun mobilen frem, ringede til Socialpsykiatrisk Center og præsenterede sin idé om at integrere yoga, mindfulness og meditation i beboernes hverdag. De ville gerne se hende til en samtale.

Når hun har færdiggjort sin uddannelse som yogalærer i Thailand, begynder hun arbejdet med beboerne hos Socialpsykiatrisk Center. Petrine har selv været i kontakt med psykiatrien i sit liv, men for første gang længe var det med et ændret udgangspunkt, og hun følte sig fri af sin egen frygt for at blive syg igen.

”Mine mange år som flittig bruger af psykiatrien kommer mig endelig til gode. De kan bruge både mine erfaringer og mine nye kompetencer. Da jeg ringede kunne jeg selv mærke mit nærvær, og det kunne han åbenbart også. Pludselig føltes det, der før var op ad bakke, nemt. Alt føltes helt rigtigt, og jeg tænkte – alt er muligt.

Petrine Severin

47 år

 

Meditations Foredrag på Rigshospitalet

Vi var Mandag d 9 september  2013 på Rigshospitalet for at holde mindfulness og meditations foredrag for en personalegruppe. En skøn sensommereftermiddag der startede kl. 16.

På foredraget gennemgik vi teorien om yin og yang. Hvordan man med en Yin tilgang til livet er fleksibel og kan agere. Hvorimod man med yang mentaliteten er fastlåst. Henning bruger sin mangeårige erfaring fra kampsportens verden til at illustrere disse tilstande i praksis.
Vi gennemgik åndedrætsteknikker og meditationsprogrammet ” 12 minutter til succes”.  Hvad sker der egentligt når vi mediterer 12 minutter om dagen? Jo kort sagt – Du bliver lykkeligere, klogere og mere rol

Mange opfatter meditation som en tidskrævende og kompliceret aktivitet forbeholdt spirituelt ambitiøse og søgende mennesker. Men vi ved i dag, at selv korte og enkle meditationssessioner er nok til at forandre vores hjerner, hvis de foregår regelmæssigt.

Forskere har længe vidst, at der sker store og væsentlige ændringer i hjernen på mennesker, når de i spirituel søgen mediterer intensivt gennem mange år. I dag ved vi, at lignende om end mindre forandringer også sker, når vi bruger meditation som en slags motion for hjernen fri af enhver religiøs sammenhæng.

IMG_5797

 

 

Jeg havde 5 medinstruktører med som alle har gennemført mit 6 ugers forløb i meditation og mindfulness og anerkendende metode.
Kim, Elisabeth, Majbritt , Mayianne og Jordan underviste personalet i “den dynamiske åndedrætsøvelse”.
I den kommende måned vil medinstruktørerne stå for et opfølgningsforløb. hvor personalet, på 2 forskellige lokationer på Rigshospitalet, kan deltage i meditationer op til flere gange om ugen. Deltagerne får tilbudt at tage en før og en efter test for at synliggøre de forbedringer som daglig meditation skaber. Vi glæder os til at meditere med dem, og følge op på deres “12 minutter til succes oplevelser”.

IMG_5795 IMG_5796

Min virkelighed – 6 ugers kursus for ledige – Rikke Tjørring

6 ugers kursus for ledige i meditation mindfulness og anerkendende metode

Som før lovet vil vi i den kommende tid give dig mulighed for at læse nogle personlige historier fra folk der har deltaget på  6 ugers kurset i meditation, mindfulness og anerkendende metode, så du selv som læser kan danne dig et indtryk at hvordan kurset opleves som kursist. Rikke – Min virkelighed: “Jeg er kommet min livsmission nærmere” “Jeg forstod for alvor, at jeg kun kan finde nøglen til min fremtid ved at kigge indad. Den ligger ikke udenfor mig selv,” fortæller 34-årige Rikke Tjørring.

Hun deltog i Henning Davernes 6-ugers-kursus i meditation og mindfulness efter at have mistet sit job i mediebranchen; Kurset blev præcis det boost af hendes sjælsstyrke og kreative ressourcer, hun manglede for at komme videre med sit liv og finde nye løsninger på sin situation. Rikke fremhæver især kursets gnist-arbejde – det systematiske detektivarbejde for at finde ind til den enkelte kursists styrker, evner og passioner – som meget givende. “I dette samfund er der normalt ikke nogen, der opfordrer én til at sætte sig ned og lade inspiration, passion og kreativitet vokse frem indefra. Vi skal være effektive og handlekraftige hele tiden, og dette ensidige fokus ødelægger os og spænder ben for en ægte form for kreativitet,” fastslår Rikke Tjørring. Siden kursets afslutning har hun brugt tiden på at gå den urgamle pilgrimsrute i Nordspanien, “Caminoen”, for at kigge yderligere indad. Nu har hun mange nye idéer på tegnebrættet; “Før levede jeg i højere grad et udefra-og-ind-liv, hvor andres forventninger fyldte alt for meget. I dag er mit liv mere indefra-og-ud-baseret, fordi jeg lytter mere til mig selv og er blevet bedre til at navigere efter de ting, der giver mig energi og inspirerer mig. Jeg er overbevist om, at dette er begyndelsen på et mere meningsfuldt og kreativt arbejdsliv.” Rikke Tjørring 34 år Journalist

Mindfulness foredrag med Henning Daverne

4 Hurtige om 6 ugers kursus i Mindfulness, Meditation og Anerkendende metode

1.     Henning – Du udbyder et 6 ugers kursus i Mindfulness, Meditation og Anerkendende metode. Hvad kan man rent praktisk , når man er færdig på kurset?

Først og fremmest er der mange af deltagerne på kurset der kommer for at arbejde med sig selv. De vil gerne være bedre til at finde ud af hvem de er, og hvad de brænder for. Det er noget vi arbejder med hele forløbet igennem.  Noget vi kalder for  Gnistprocessen. Har man fundet ud af hvem man er, hvad man vil, bliver det også nemmere at håndtere de udfordringer, der er på jobmarkedet. Både i jobsøgningsprocessen, hvor man har lettere ved at finde sit rette element, men også ift. andres/samfundets  forventninger til én.  

Når det er sagt, skal det understreges at Meditation & Mindfulness instruktør uddannelsen består af 3 dele og når kursisterne er færdige på 6 ugers kurset, er de færdige med del 1.

Rent praktisk betyder det, at de  kan instruere i et specifikt meditationsprogram kaldet  12 minutter til succes. Er man kommet primært for at arbejde med sig selv, er det naturligt at stoppe her. Vil man gerne gennemgå den fulde instruktøruddannelse, skal man nu ud i praktik for at afprøve teknikkerne i praksis. For herefter at fortsætte på del 2 af uddannelsen.

2.     Hvilke opgaver vil en Meditations & Mindfulness Instruktør kunne løse?

Det er individuelt. Alle har jo forudgående kompetencer og kvalifikationer, som de bygger videre på. En ledelseskonsulent vil naturligt implementere mindfulness i sit konsulentarbejde, en børnehavepædagog vil praktisere det med børnene. Det kommer helt an på hvem du er, og  hvilke kompetencer du bygger ovenpå. Meditation & Mindfulness er universelle værktøjer hvad det angår.  

3.     Er det et marked vækst – har den danske ”arbejdsnarkoman” fået øjnene op for Meditation & Mindfulness?

Det kan du tro ! Vi holder hele tiden mindfulness konferencer for erhvervsledere. Der er fyldt  helt op hver gang, og efterspørgselen er stigende.

4.     Hvorfor er folk pludselige mere åbne over for den slags ting?

Jeg tror, der er mange faktorer der spiller ind. En ting kan være ”krisen”. Før i tiden var vi alle meget materielle og tænkte i ydre værdier, men pludselig var vi tvunget til at søge indad, til det der betyder noget.

En anden rigtig vigtig grund, er den verden vi lever i. Med alle de medier og den kommunikationsform vi har nu. Vi har aldrig fred og bliver bombarderet med ydre påvirkninger 24/7. Meditation & Mindfulness kan hjælpe med at håndtere den hverdag.

Forstået på den måde, at i dag er alting omskifteligt. Det er normalt at skifte job mange gange i ens arbejdsliv. Det er normalt at skifte kæreste mange gange i ens voksenliv.

I gamle dage var dagligdagen mere forudsigelig.  Pga. ovenstående er det også normalt at skifte bopæl mange gange i livet.

Ved at praktisere Meditation & Mindfulness og arbejde med gnisten, kan du finde det center i dig selv, der giver dig roen og overblikket i alt den omskiftelighed Læs meget mere om uddannelsen her