DIN SKÆBNE & DIN INDRE TILSTAND
Der findes et gammelt indisk ordsprog som siger: Vær opmærksom på dine tanker, for dine tanker bliver dine handlinger og vær opmærksom på dine handlinger for dine handlinger bliver din skæbne.
I lyset af moderne psykologi kan vi tilføje at dine tanker påvirker dine følelser, og at dine tanker og følelser påvirker den tilstand som du mærker i din krop. Hvad enter du føler dig dig lykkelig, opløftet eller vred og deprimeret, så er det i din krop (dit nervesystem) at du mærker oplevelsen. Den samlede oplevelse som består af tanker, følelser og kropsfornemmelser, kaldes “din indre tilstand”. Din indre tilstand kan i denne sammenhæng grundlæggende deles op i to kategorier:

  1. Begrænset og mangelfuld
  2. Ubegrænset, naturlig og hel

Når du føler dig glad, opløftet og let er din indre tilstand naturlig,  du føler dig autentisk og hel. Mens når du føler sorg, depression og vrede, er din indre tilstand, begrænset. Din evne til at skabe de resultater du ønsker i dit liv og din evne til at tackle og respondere på livets mange udfordringer er naturligvis drastisk bedre når du er i en åben, ubegrænset indre tilstand. Det er meget sværere at håndterer livets op og nedture hvis du føler dig deprimeret, begrænsede og låst indeni.

LIVETS STORE SPØRGSMÅL
Din evne til at tackle livets udfordringer og til at være i en ubegrænset og smuk indre tilstand er fuldstændig afhængig af hvordan du svare på dette spørgsmål:
Hvem er jeg?
Din måde at fortolke alt det som sker i dit liv (ligefra job, parforhold, økonomi, helbred, venner, fjender, formål, sjæl, skæbne osv) er afhængig af dit svar på netop dette spørgsmål. At lære sig selv at kende er målet for al psykologisk, spirituel og personlig udvikling. I takt med at du lære nye sider af dig selv bedre at kende, vil din måde at fortolke mange ting i dit liv ændres.

ØSTENS OG VESTEN
Alt imens vi i den vestlige verden har udviklet menneskets muligheder i den ydre verden umådeligt (vi har været på månen og på bundet af havet, vi har udviklet computeren og internettet, mobiltelefoner, landbrug osv) I østen han man modsat specialiseret sig i den “tidløse visdom” som guider mennesker på livets indre rejse, som er en rejse i selverkendelse, målet for denne rejse er frihed, visdom og indre helhed.

ER DER FORSKEL PÅ SPIRITUEL LYKKE OG VERDSLIG LYKKE?
Den tidløse visdom tilbyder spirituel vejledning som hjælper mennesket til at erkende den spirituelle dimension i sig selv. Den spirituelle dimension er karakteriseret ved at dens iboende; helhed, glæde, ro, og tilfredshed. Den spirituelle dimension er ubegrænset, åben, og består af ren bevidsthed og eksistens. Den er tom for konventionelt objektivt indhold, men fuld af fred, nærvær, tryghed og velbehag.

Når som helst du i dit liv oplever udvidede følelser som fx. glæde, velvære, nydelse, lethed, kærlighed, åbenhed og frihed er du i en vis kontakt med den spirituelle del i dig selv, der er således ikke forskel på spirituel lykke og verdslig lykke, al lykke er spirituel ifølge den tidløse visdom.

Forskellen på “verdslig lykke” og “spirituel lykke” skal findes to steder:

  1. Spirituel lykke er uafhængig af ydre, situationer, objekter, mennesker, mens verdslig lykke kommer og går afhængig af disse livsomstændigheder
  2. Spirituel lykke er ubegrænset og fuldstændig, mens “verdslig lykke” er begrænset derved at det er forbundet med besvær at opnå den, besvær at beholde den og sorg når du mister de situationer, objekter og mennesker som i din fortolkning udløste lykken.

Den tidløse visdom peger på at hvis det var objekterne som var ansvarlige for din lykke, så ville de lykkebringende objekter altid frembringe lykke for alle. Hvis objektet (tasken, kæresten, bilen, ferien osv) indehold lykke og derfor var den sande lykkebringer, så ville alle der kom i nærheden af personen, stedet, tasken eller bilen opleve lykke altid, ligesom du selv ville opleve lykke hver gang du kom nær personen, stedet, tasken eller bilen.

Eftersom det ikke forholder sig sådan peger den tidløse visdom på at lykken kom fra dig selv – du var i kontakt med “dit tilfredse selv”- og din fortolkning var at lykkeoplevelsen kom fra objektet (tasken, kæresten, bilen, ferien osv). Det er den fejlplacering af lykkens årsag som den tidsløse visdom vil rette op på. At lære den tidløse visdom at leder ikke til at du ikke længere sættes pris på mennesker, situationer og ting i dit liv, tværtimod kan du nyde livets tilskikkelser uden frygt, du tør værdsætte mere fordi din værdsættelse ikke er afhængig af gengældelse. Det er disse karakteristika ved den spirituelle dimension som ligger til grund for udtryk som ubetinget kærlig, ubegrænset frihed osv.

Spørgsmålet der kan opstå her er: Skal jeg bevæge mig mere ind i det spirituelle dimension for at opleve lykke, kærlighed osv, eller kommer jeg tættere på den spirituelle dimension ved at kultivere følelser som indre ro, kærlighed, glæde? Svaret er: gør begge ting samtidig

Hvad betyder spiritualitet?

Menneskets fundementale problem – introduktion til Vedanta filosofien