Instruktør uddannelse
- meditation, mindfulness og anerkendende metode
GENERELT

Hvad bruger erhvervslivet meditation til?

Hvem bør deltage?

Dit udbytte

Meditation

Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle kompetencer gennem en styrkebaseret og holistisk tilgang til selvledelse. Uddannelsen er relevant for ledere, mellemledere og personaleansvarlige med interesse for at hjælpe mennesker med at finde den gnist, der for alvor kan antænde deres arbejdsglæde og sørge for, at forebygge og reducere stress på personligt såvel, som på organisatorisk niveau.

På uddannelsen lærer du at planlægge din formidling både fagligt og pædagogisk. Du får viden om de læringselementer, du senere skal undervise i, og du lærer at formidle din viden.

Du lærer at integrere meditation, mindfulness og anerkendende metode i dit eget liv, så du med udgangspunkt i egne erfaringer bedst muligt kan formidle teknikken til andre som instruktør og coach.

Uddannelsen giver dig gennemtestede færdigheder i selvledelse, samarbejde og kommunikation, hvilket er efterspurgte kompetencer både hos offentlige og private virksomheder.

Lær at undervise i et gennemprøvet og effektivt meditationsforløb. Via meditation lærer du at blive mere nærværende, og som underviser, lærer du at skabe positive tilstande for dig selv og andre – og samtidig bliver du også bedre til at lytte til andre og mindske den stress, som de fleste af os møder hver dag. Moderne forskning viser, at meditation øger mentalkapaciteten, bekæmper stress og skaber lykke.

Mindfulness

Du lærer om mindfulness i både teori og i praktik. Du træner en mindful indstilling til dig selv og dine reaktioner, det giver dig mulighed for at forholde dig objektivt og nærværende til, hvad der måtte opstå i nuet. Derved opøver du evnen til at agere i overensstemmelse med det bedste i dig, i stedet for at reagere automatisk eller defensivt. Du lærer at være mindfull over for andre, hvilket styrker dine relationer og samarbejdsevner markant.

Anerkendende metode

Du lærer at anvende anerkendende metode som en dialog model og et kommunikationsgrundlag. Anerkendende metode er en tilgang, der fokuserer på muligheder og løsninger med udgangspunkt i, hvad der allerede fungerer godt. Princippet består først og fremmest i at værdsætte det, der fungerer godt, og derefter bruge styrken i det positive til at nå sine mål. Anerkendende metode er en af tidens mest populære begreber, fordi det har vist sig som et effektivt redskab til at skabe positive resultater, samt viljen og evnen til forandring i mennesker og organisationer.

UNDERVISNINGSFORM & OPBYGNING
 • Grundlæggende forståelse for menneskelig forandring via anerkendende metode. Hvad er gået godt? Hvad gjorde det muligt? Hvad drømmer du også om?
 • Positiv anerkendende tilgang.
 • Mangeltænkning contra værdi- & ressourcetænkning.
 • Interview - vær bevidst om din tilstand som interviewer.
 • Dialogen - at skabe en værdsættende og anerkendende dialog.
 • Feedback - At give og tage imod konstruktiv feedback.
 • Meditation set i lyset af moderne naturvidenskab såvel som den oprindelige tradition.
 • GNIST-dagbog.
 • Et koncept der arbejder med (G)læde, (N)ærvær,
 • (I)ntuition, (S)ynkronisitet og (T)aknemmelighed
 • At undervise i kurset ”12 minutter til succes”
 • At anvende God Dag’s meditations app som undervisningsinstruktør.

Instruktøruddannelsen forløber over 2 undervisningsmoduler, 2 praktikforløb samt 1 afsluttende eksamen.

Undervisningen består af fællesmeditation, teori samt øvelser. I praktikken skal du ud og praktisere hvad du har lært, og under hele dit uddannelsesforløb skal du meditere 12 minutter dagligt.

Praktikken samt eksamen er kun obligatorisk, for dig det ønsker at blive certificeret instruktør.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På undervisningsmodul 1 af din uddannelse bliver du undervist i meditation, mindfulness og anerkendende metode. Du udvikler dine egne evner inden for selvledelse, samarbejde og kommunikation.

 

Du lærer:

 

 

Praktikforløb I

 

Undervisnings-
modul II

 

Praktikforløb II

 

Eksamen Undervisnings-
modul I

Undervisningsmodul I - Meditation, mindfulness & anerkendende metode

 

Formålet med praktikperioden er at træne dine tillærte færdigheder fra undervisningsmodul 1. Praktikken består således i, at du skal arrangere og gennemføre 10 meditations-sessioner, hvor du underviser i ”12 minutter til succes”. Under praktikforløbet skal du minimum gennemføre undervisning for 100 kursister i alt.

Praktikforløb I

 

Modul 2 har fokus på hvad vi tidligere har lært samt planlægning, præsentation og gennemførelse af et kursusforløb, et foredrag eller en workshop.

 

Du lærer:

 • At reflektere over egen rolle og ansvar som instruktør, formidler og facilitator, således at du via din refleksion kan være i fortsat udvikling.
 • At forholde dig anerkendende og mindfull over for teams og individer samt skabe en anerkendende stemning i en undervisningssituation.
 • At formidle og skabe forståelse for sind-krops forbindelsen, meditation og bio-kemi/stress, meditation og neuroplasticitet, positiv psykologi herunder 50/40/10% lykke, samt sammenhæng mellem lykke og præstation.
 • At skabe positive tilstande, mål og mening for individer og teams.
 • At formidle, planlægge og undervise i GNIST-processen.
 • Gennemført modul 2 giver adgang til at ansøge om at deltage på instruktør initieringstur til Indien. Byen vi skal besøge, er stedet hvor Henning Daverne selv blev initieret af den nu afdøde meditationsguru Maharaji. Det er en unik by, der er gennemsyret af at være center for dyrkelse af spiritualitet, meditation og yoga.

Undervisningsmodul II - Lær at afholde kursusforløb, foredrag samt workshops

 

Formålet med dette praktikforløb er at træne dine tillærte færdigheder fra undervisningsmodul I + II. Træningen består i, at du skal sælge og gennemføre 3 kursusforløb bestående af ”12 minutter til succes” inklusiv ”GNIST-processen”. Hvert forløb har en varighed på 6 uger og gennemføres med online adgang til uddannelsesmaterialer fra GOD DAG’s meditations app.

Praktikforløb II

 

Efter du har gennemført det andet praktikforløb er du klar til at gå til eksamen og blive certificeret meditation og mindfulness instruktør. Eksamen består af en evaluering baseret på dine kursisters tilbagemeldinger samt en online eksamen.

 

Gennemført eksamen giver adgang til undervisningsmodul III, som er en overbygning på instruktøruddannelsen.

Eksamen

REFERENCER

“Henning Daverne er en fantastisk autentisk underviser, der med sin blotte tilstedeværelse giver dig et positivt indtryk af meditationens gavnlige virkning. Henning har en sjælden balance mellem teori og praksis, der gør hans undervisning og uddannelse unik – dette gælder både for større grupper, såvel som i private sessioner. Han formår at få både din hjerne til at forstå og din hjerte til at mærke. Til alle der ønsker mere ro, balance og styrke i deres liv, kan jeg på det varmeste anbefale Henning”

“Henning Daverne har evnen til at skabe varige resultater for sine kursister. I hans nærvær bliver meditationsværktøj er til stresshåndtering: jordnært, målrettet og praktisk anvendeligt i dagligdagen. Den indre og ydre styrke som har gjort Henning anerkendt i hele verden indenfor meditation og kampkunst, evner han at overføre, til os der ønsker balance mellem vores karriere og privatliv.”

“In my opinion Henning is the absolute top person in his field. Rarely have I experienced a person with a talent for helping people understand, learn and ultimately implement the powerful techniques of meditation and other aspects of the mind-body connection. Henning has a quiet confidence and draws upon a very unique theoretical and practical background, both of which empower him to deliver an experience nothing short of excellent."

"Tusinde tak for 6 ugers intensitet, nærvær, kærlighed og personlig udvikling. Jeg har aldrig oplevet en så berigende transformation på så kort tid.

 

Som Grundtvig skriver - hvilken salig jubel når alt er tyst."

 

NICOLAI MOLTKE LETH

 

VIBEKE HARTKORN

CHRIS MACDONALD

 

BO HAGEN JESPERSEN

tildligere kursist

UDTALELSER
TIDLIGERE KURSISTER SKRIVER

"jeg er blevet top motiveret for at bruge mindfulness endnu mere både i mit privatliv og i min organisation, og føler at jeg har fået nogle gode argumenter og redskaber med hjem til at kunne supportere ledere og kolleger endnu bedre til at performe i et komplekst og globalt arbejdsmiljø.”

“Mit mentale overskud er blevet større. Jeg har en travl hverdag med mange og korte deadlines og udefra kommende stressmomenter. Meditationen har givet mig mere mentalt overskud til at tackle disse situationer og endda med så meget overskud, at jeg også kan give af det til andre. Min tålmodighed strækker sig længere og mit nærvær og indre balance er helt sikkert også blevet styrket.”

 

BERIT BASSE, Afdelingsleder udenrigsministeriet

“Et positivt mindset, der gør at jeg fokuserer på hvad jeg gerne vil i stedet for det jeg ikke vil have, og det gør det lettere, lysere og sjovere at være i livet.”

“Ved at deltage i kurset har jeg igennem GNIST-processen lært, at focusere indad og blive opmærksom på hvad der er vigtigt for mig. Hvad der har betydning for, at kunne være den jeg er og hvad der skal til, for at jeg kan vokse og være et lykkeligt menneske. Der er stor sandsynlighed for, at man vil være god til, at lave noget som man godt kan lide og brænder for, da det jo kommer inderfra.”

Referencer

“Meditation, mindfulness, AI – at lytte efter min egen stemme, nærvær, pauserne imellem dialog. Alt kan bruges på en arbejdsplads, samt i privat liv. Det handler jo om nævær – ægte nærvær!”

Med de krav der også stilles om budgetoverholdelse, personale administration, diverse udviklingsarbejder – kan det godt være svært at følge med. Der er dage hvor mine skuldre sidder godt oppe mellem ørene og hovedet summer når jeg kører hjem. Der er dage hvor møder afløser hinanden og så skal der også lige svares på et par mail. Det var derfor en befrielse at lære meditation og mindfulness. Mine skuldre kom helt ned. Jeg er fuldt klar over at det kræver et bevidst arbejde fra min side. Men det vil være et arbejde der vil lønne sig i både mit arbejde og min fritid."

“Meditation, mindfulness, AI – at lytte efter min egen stemme, nærvær, pauserne imellem dialog. Alt kan bruges på en arbejdsplads, samt i privat liv. Det handler jo om nævær – ægte nærvær!”

”Energiniveauet på mit arbejde er højt, hvorfor jegofte er presset. Meditationen er meget afstressende, og det er fantastisk at opdage kontrasten i min hverdag. Kurset er super professionelt med et budskab, der går klart ind. Du er utrolig dygtig til at få det ud på en måde, så alle kan forstå det.”

 

TINA KRISTENSEN, sælger-ballgroupe

 "I en kompleks verden med mange udfordringer, og hvor der bliver stillet enormt store krav, er det uhyre vigtigt at have fokus på balance og sine inderste værdier. Det er vigtigt at have sig selv med hele vejen igennem. De fleste kender sikkert følelsen af "at have for meget om ørerne". Det kan vi klare i perioder, men hvis disse perioder bliver for langvarige, risikerer vi at komme ud af balance. For at skabe plads til refleksion, er det vigtigt i ny og næ at stoppe op og være mindful, så der skabes plads til at tænke på muligheder i stedet for begræsninger. At være nærværende i nuet er bestemt med til at blive en smadder god udgave af sig selv. Når én selv er god, er det også nemmere at spille andre gode. Derfor ser jeg mindfulness som en vigtig og givtig kunnen."

“Den ro, jeg fandt, har jeg taget med mig videre. Jeg har både overskud og overblik – også når jeg bliver udfordret.”

UNDERVISERE

Som instruktør lærer du at undervise i det gennemprøvede meditationskoncept "12 minutter til succes” - Se med her!

TILMELDING DATOER 2015

 

Start tirsdag d. 1. september 2015

Slut torsdag 8 oktober 2015

 

weekender:

 

5. -6. september 2015

19. - 20. september 2015

3. - 4. oktober 2015

 

start torsdag d. 12. november 2015

slut tirsdag d. 22. december 2015

 

weekender:

 

14. - 15. november 2015

28. - 29. november 2015

12. - 13. december 2015

MODUL I

MODUL II

Er der noget du er i tvivl om?

 

Skal vi hjælpe dig?

Er der noget du er i tvivl om, er vi klar til at hjælpe dig.

Hvis du har spørgsmål vedrørende kursets indhold, er du velkommen til at ringe til os på

Telefon: (+45) 70 27 60 50

Mail: kursus@henningdaverne.dk

 

Vi kan dog bedst hjælpe dig ved at du indtaster dine information i tilmeldingsskemaet inden vi taler med dig.

 

Vi hjælper hele vejen!

Du vil efter din tilmelding blive ringet op for at sikre, at du har fået besvaret alle dine spørgsmål vedr. kurset.

 

Velkommen på kurset!

Du vil modtage en velkomstmail fra os når du har tilmeldt dig, og derefter en mail med praktisk information om kurset, en uge inden vi starter.

 

Tilmeld dig nu
PRIS & VEJLEDNING

 

Undervisningsmodul I + II består af i alt 180 timers fællesmeditation, teori, undervisning samt øvelser, som afholdes centralt i København, tirsdag og torsdag fra kl. 17.00 – 21.00 hver uge, samt hver anden lørdag samt søndag fra kl. 09:30 – 17:00 over en periode på 6 uger.

Hertil kommer praktikforløb I + II samt 12 minutters daglig meditation.

 

 

 

 

 

 

 

Instruktøruddannelsen

Kr. 44.975 inklusiv moms. Prisen er inklusiv:

 

 • Undervisningsmodul I + II.
 • Kursusmaterialer, test samt daglig meditation via
 • GOD DAG’s meditations app.
 • Kursusbevis for undervisningsmodul I + II.
 • Eksamen og certificeringsbevis.

 

Individuelle undervisningsmoduler

Praktikforløb I + II samt eksamen er kun obligatorisk, for dig det ønsker at blive certificeret instruktør. Hvis du ønsker, at styrke dine personlige og professionelle kompetencer kan undervisningsmodul I samt undervisningsmodul II købes separat for kr. 27.875 inklusiv moms per modul.

 

Kurset afholdes centralt i Storkøbenhavn.

Mail: kursus@henningdaverne.dk

Varighed

Pris