Uddrag fra sjælens rejse bind 1

HVAD BESTEMMER DIT LYKKENIVEAU?

Du lever i et samfund, som er med til at sætte rammerne for din lykke. Det er befordrende for din lykke at leve i et samfund, som giver dig mulighed for at opnå en vis materiel velstand. Et samfund, hvor der er tryghed og retsbeskyttel- se. Et samfund med frihed (politisk, personligt, seksuelt og selvopfattet frihed). Et samfund, hvor der er generel tillid og fravær af fordomme. Selvom nogle måske vil mene, at der er plads til forbedringer på disse områder i Danmark, er vi godt stillet på de ydre rammer for vores lykke.

DE PERSONLIGE FAKTORER:

  • SOCIALE RELATIONER: Mennesket er et socialt væsen, og undersøgelser viser, at jo mere kontakt man har til venner og familie, desto højere bliver ens livstilfredshed. De, som er gift og samlevende, har betydelig større livstilfredshed end personer, der lever alene. Vi mennesker er sociale væsener. Vores trivsel er afhængig af gode, tillidsfulde og nære sociale
  • UDADVENDT ELLER INDADVENDT: Udadvendte personer har højere lykkescore i undersøgelser end indadvendte Dette skyldes blandt andet, at udadvendte personer har mere naturligt ved at komme ud og møde andre mennesker. Det betyder ikke, at du ikke kan være lykkelig, hvis du er indad- vendt, men fra forskningen kan du lære om betydningen af sociale relationer for din glæde
  • EVNEN TIL AT KONTROLLERE SIT  LIV: Tanker  har  en  stor  indflydelse på vores trivsel. Mennesker er gladest, hvis de føler, at de har en vis kontrol over, hvordan deres liv falder Hvis du tænker, at kontrollen med dit livligger udenfor dig selv – for eksempel i skæbnens hænder – så betyder det, at din chance for belønning er uden for din egen kontrol, og dit liv derfor er afhængig af eksterne faktorer. Resultatet af denne tankegang er, at din egen indsats ikke betyder så meget og er forbundet med en lavere lykkescore. Hvis du derimod tænker, at din personlige indsats og dine egne valg har stor betydning for, om du opnår belønning, så bliver resultatet, at du kan skabe dit liv. Det er altså den gruppe, som føler, at de selv har en vis kontrol over deres liv, som har den højeste lykke i målingerne. Det gælder om at have mål, som giver dig glæde, når du opnår dem, mens det er forbundet med nederlagsfølelse at sætte høje urealistiske mål, som du ikke kan nå.
  • BIDRAG TIL ANDRE (FRIVILLIGT ARBEJDE): Mennesker trives ved at være til gavn for andre mennesker. Sammenhængen imellem lykke og frivilligt arbejde er Den sociale kontakt, som opstår i det frivillige arbejde, ermed til at styrke din lykke, ligesom det er meningsfuldt at bidrage til andres velfærd.
  • PENGE OG LYKKE: I 2017 foretog Gallup en verdensomspændende under- søgelse af sammenhængen imellem penge, lykke og livstilfredshed. Undersøgel- sen havde 1,7 millioner respondenter fra 164 lande. Undersøgelsen konkludere- de, at der er en sammenhæng imellem livstilfredshed, lykke og Globalt set er sammenhængen sådan, at du opnår livstilfredshed, når du tjener ca. 360.000 kr. årligt. Det magiske beløb er ca. 450.000 kr. Hvis du tjener det, er det forbundet med yderligere fordele udover livstilfredshed i form af emotionelt velvære. Kan man blive for rig til at være glad? Ja, undersøgelsen viser, at i nogle områder af verden er det direkte forbundet med et fald i glæde, når personer tjener over 570.000 kroner årligt.
  • LEV DIT KALD: De gamle grækere talte om, at ethvert menneske har et ”kald”. Ud fra denne tankegang er vores lykke proportionalt sammenhængende med i hvilket omfang vi lever vores De sagde: ”Dit kald ligger dér, hvor dine talenter møder verdens behov.” Den moderne forskning viser, at der faktisk findes noget, vi kan kalde for ”den rette hylde”. Det handler om, at vi skal sætte vores talenter og personlige egenskaber i spil i fællesskabets tjeneste for at optimere vores egen lykke.

UNDGÅ AT GØRE ONDT VÆRRE

Den tidløse visdom forklarer, at der er forskel på smerte og lidelse. Fysisk smerte er, når vi slår os fysisk, mens psykisk smerte er, når livet gør ondt indeni. Smerte kan vi ikke forhindre, ingen mennesker der nogensinde har levet på jordens overflade har haft mulighed for at vælge et liv uden smerte, det er altså et helt objektivt faktum at livet indeholder smerte. Fysisk og psykisk smerte er en primær impuls, som vi modtager fra livet, mens lidelse er vores subjektive sekundære reaktion på denne smerte. Vores reaktion på livets smerte er baseret på vores forståelse af livet. Hvis vi tænker: ”Livet skal ikke være som det er, det skal være, som jeg synes, det skulle være”, så bliver vi fanget i en urealistisk subjektiv fortolkning af livet, som skader os selv. Kender du en person som aldrig har mødt svære følelser og situationer i sit liv? Jeg gør ikke! Alle mennesker kommer til at møde smerte i løbet af deres liv. Smerte er en del af livet, mens lidelse (i den betydning ordet bruges her) er noget, vi selv tilføjer oven på smerten (igennem vores subjektive fortolkning af livets input). Lidelse er, når vi slår os selv oven i hovedet, fordi vi har svære følelser. Det er, når vi tænker, der er noget grueligt galt med os, fordi vi føler, som vi gør. Eksempelvis tænkte en kvinde: ”Jeg burde ikke føle angst og depression. Jeg burde føle glæde og have energi. Jeg er ikke ligesom andre. Jeg er unormal”. Det er forståelige tanker. Her er følelsen af angst og depression det primære input, mens kvindens fortolkning af sine følelser er den sekundære reaktion. Det objektive faktum er her, at kvinden oplever angst og depression. Hendes subjektive fortolkning er: ”Der er noget galt med mig som menneske, fordi jeg føler, som jeg gør. Jeg er ikke normal”. Hvis en person tænker sig ned i et hul ved at fordømme sig selv på grund af de følelser personen oplever, så bliver det meget sværere at ændre på situationen. Al healing starter med at acceptere den objektivevirkelighed.

BRUG IKKE DIN VILJE PÅ AT FORSØGE AT ÆNDRE PÅ FACTS DU IKKE HAR INDFLYDELSE PÅ
Den grundlæggende træning på sjælens rejse handler om at lære sig selv ikke at fortabe sig i tanker du ikke har indflydelse på og istedet rette fokus mod det du har indflydelse på. En mand tænkte “jeg skulle aldrig have gjort sådan dengang”til kan man spørge sig selv; kan man ændre på en handling man har gjort i fortiden? Nej ingen har mulighed for at ændre på fortiden, derfor er det vigtigt at stoppe disse tanker og istedet fokusere på det du har indflydelse på, hvordan gør du så det?

LÆR FRA FORTIDEN – LEV I NUET – PLANLÆG FREMTIDEN

Du kan sætte dine tanke overvejelser i denne ligning: Lær fra fortiden – lev i nuet – planlæg fremtiden.

Lær fra fortiden betyder, at du ikke hænger fast i ærgrelser fra fortiden, men i stedet fokuserer på, hvilken læring du kan trække ud af fortidens oplevelser, som du kan bruge i dit liv nu, måske beslutter du dig for at lære fra fortiden ved at gøre noget anderledes fremover, måske vil du undskylde til en person for noget du har gjort  fortiden, det er eksempler på at rette fokus vær fra noget du ikke har indflydelse på, nemlig hvad du faktisk gjorde i fortiden, til noget du har indflydelse på, nemlig hvilken læring du vil trække ud af din oplevelse. En anden ting du kan bruge fortidensminder til er at dvæler ved fortidens gode minder, det styrker nemlig dit velvære i nutiden ved at hensætte dig i en positiv tilstand, der styrker dit immunforsvar og hjælper med at heale stress.

”Lev i nuet” er egentlig et sjovt udtryk, for hvor skulle vi ellers leve? Eftersom der ikke eksisterer andet end nuet så må vi nødvendigvis leve vores liv i nuet. Når vi alligevel taler om at leve i nuet, er det for at pointere, at vi i vores tanker har en tendens til at tage på langfart i fortiden og fremtiden. Hvis vi på den måde giver al vores opmærksomhed til tanker om fortiden og fremtiden, så er der ikke meget nærvær tilovers i nuet. Det er i nuet, livet skal leves. Det er i nuet, du interagerer med andre mennesker, og derfor er det i nuet, du har brug for dit nærvær. Når du er nærværende, er du til stede i dit liv på en måde, der gør dig mere autentisk. Det føles rart at være nærværende. Når du er nærværende, kan andre mennesker forbinde sig med dig på en ægte måde, der ikke lader sig gøre, hvis du taler med dem, mens du tænker på noget andet.

Planlæg fremtiden betyder at tage dit mentale fokus væk fra konstante tanker om, hvad der kan gå galt i fremtiden. Du slipper de ting i tankerne, som du ikke har indflydelse på. Herunder store dele af fremtiden og i stedet fokuserer du på at planlægge fremtiden ud fra de faktorer, som du har indflydelse på. Hvis du fortaber dig i alt det, du ikke har indflydelse på, så bruger du din tankekraft på at kæmpe imod virkeligheden og det svækker dit psykiske og fysiske helbred i nuet. Kæmper du imod virkeligheden, vil du tabe hver gang.

For eksempel trådte en mand ud af hoveddøren og så, at det var regnvejr. Han tænkte: ”Hvorfor er det altid regnvejr, når jeg går ud? Jeg kan ikke lide regnvejr. Jeg vil have solskinsvejr”. Det objektive faktum her er, at det regner. Regnvejret er det primære input her, mens reaktionen – det skulle ikke være sådan, der er noget galt med naturen – er den sekundære reaktion. Hver gang vi bruger vores vilje imod objektive fakta, vi ikke kan ændre, så er det som at lave hjulspind i vores tanker. Det ryger meget, men vi kommer ingen vegne. Det er mentalt hjulspind at bruge kræfter på objektive fakta, du ingen indflydelse har på. Hvis du i stedet fokuserer på at planlægge fremtiden, kan du koncentrere dig om noget, du faktisk har indflydelse på. Nemlig hvad du selv kan gøre i dag, som tager dig hen imod en fremtid, der er ønskværdig for dig.

Visdommens formål med at skelne imellem det primære input og den sekundære reaktion er at klæde os på med en objektiv forståelse af situationen. Denne objektive forholdemåde er nødvendig for at opnå emotionel modenhed, der er nødvendig på sjælens rejse, alle vores emotionelle forstyrrelser stammer fra vores sekundære reaktion på de primære input, som livet byder os. Når du bliver ramt af en ridse i den negative tankeplade, så husk at du har et valg. Du kan udskifte pladen med bevidste tanker som for eksempel

  • ”det er normalt for mennesker at føle de følelser, jeg oplever”
  •  ”jeg kan godt tåle at mærke mine følelser”
  • ”jeg har oplevet meget, og jeg er her endnu, også denne situation vil passere”.

Vi mennesker har en ”bekræftelsesbias” som bevirker, at vi har en tendens til at bemærke ting, der understøtter de holdninger, vi har i forvejen. Vi har en ”negativitetsbias”, der betyder, at negative tanker, følelser og oplevelser vejer tungere og huskes i længere tid end positive. Denne negativitetsbias har sikkert hjulpet os med at overleve som urmennesker i fortiden, fordi vi kunne forudse farer i tankerne, inden de skete, og planlægge, hvordan vi kunne undgå dem. Men den velsignelse det er at kunne undgå fremtidige farer ved at kunne forudse dem i nuet, kan også vise sig at være en forbandelse, hvis vi i nuet bliver fanget i en tankekarrusel, som forudser de værst mulige fremtidige udfald igen og igen, sådanne tanker er ikke toldfrie, hvorfor ikke? lær mere om sind-krops forbindelsen her

læs mere på bloggen