DE 4 TRIN PÅ SJÆLENS REJSE

 1.  I verden – den konventionelle forståelse af verden
 2.  Realisering – rejsen mod nærværet
 3. Integration – rejsen med nærværet
 4.  Aktualisering – rejsen som nærværet

TRIN 1: PÅ REJSE I VERDEN

HVOR SKAL DU HEN DU?
Forestil dig du står på hovedbanagården og en person kommer og spørger dig “hvilket tog skal jeg tage”? Det naturlige modspørgsmål må være, “hvor skal du hen”? Hvis du ikke kender destinationen for personens rejse er det jo svært at give gode råd om hvilket tog han/hun skal tage.

Den spirituelle rejse
På samme måde når vi taler om sjælens rejse, her er det vigtigt at forstå at målet for rejsen er at frigøre sjælens iboende og ubetingede glæde. Et menneske finder glæden forskellige steder alt afhængigt af hvilket trin personen står på i sin egen indre rejse.

TRIN 1: I VERDEN
Vi starter vores rejse med at leve i en verden hvor alle mennesker er adskilte fra hinanden: Her opleves verden som et farligt sted og vi oplever ofte at vi er “ofre” for livets tilfældigheder eller uretfærdighed som er andres “skyld” Der er Politikerne, kommunen, naboen, samfundets skyld hvis livet er svært.  Her bruger vi vores intelligens og strategi på regne ud hvordan vi undgår det farlige og opnår det behagelige. På dette trin lever vi lever ofte i følelsen af resignation. Siden modnes vi og begynder at tage ansvar for vores liv, vi bliver bevidste om hvordan vores egne tanker og handlinger har stor indflydelse på vores relationer, på de resultater vi kan skabe i verden samt hele den emotionelle tone vi lever vores liv i.

Vi stræber efter at skabe det liv vi ønsker os og tager ansvar for at nå i mål. Ambition er et kodeord på dette trin. På dette stadie af vores rejse lære vi at håndterer vores indre og ydre liv strategisk for at optimerer vores livskvalitet.

HVAD GIVER OS MENNESKER GLÆDE?
De måske 3 vigtigste elementer der giver mennesker glæde på trin 1 “i verden” er:

Realationer
mennesket er et social væsen og at dele oplevelser med andre mennesker giver glæde, hvis du tænker tilbage på positive oplevelser i dit liv vil du sikker kunne gendkende at glæden opstår når du føler dig “forbundet” men noget større end din krop og ego. Ofte er det i forbindelses til andre mennsker at lykken opleves, eller i naturen – du kan tænker over hvem du bliver glad af at være sammen med og få nogle aftaler i kalenderen hvor i kan se hinanden og dyrke jeres realation

Bidrage til verden
Det er indbygget i mennesket at vi bliver glade når vi kan bidrage til gøre andre glade og være med til at gøre verden til et bedre sted. Vi kan række hånden der ud hvor vi kan se at vi kan gøre en positiv forskel. Du kan tænke over hvem du kan hjælpe på en eller anden måde, hjælpen kan være fysisk, følelsesmæssigt, økonomisk, det kan være små ting som at give din udelte opmærksomhed til at andet menneske uden at dømme vedkommende, bare ren ikke dømmende opmærksomhed og nysgerrighed, et smil, et glimt i øjet, et ægte kompliment, skaber positive ringe i vandet som spreder sig.

Personlig udvikling
At flytte sig personligt, at føle “jeg er på vej” jeg udvikler mig og lærer mig noget nyt og spændende, denne følelse er vigtig for din glæde. Hvad inspirerer dig? Hvad har du lyst til at dykke dybere ned i? Hvornår lærte du sidst noget nyt som tændte din gnist? Sæt det på din livsagende at holde fast i emner der tænder din gnist og giver dig følelsen af at være inspireret og engageret i noget meningsfuldt. Læs en bog, hør et foredrag, tag på en dannelsesrejse, eller et kursus indenfor et emne som du føler kan udvikle dig.

Lær mere her: ER DER FORSKEL PÅ VERDSLIG OG SPIRITUEL LYKKE?

På trin 1 af den indre rejse, mens vi lever “i verden” så søger vi lykken i verden ved at arbejde på at forbedre vores livsomstændigheder. Livet “i verden” er et liv i transit, jeg er på vej til øget glæde og frihed, som altid gemmer sig lige rundt om hjørnet, glæden er her ikke nu men den kommer når jeg har forbundet mig med de rigtige:

 • Objekter – ting
 • Situationer – oplevelser
 • Personer – relationer

Mens vi naturligvis ønsker at undgå at forbinde os med negative aspekter af disse

JEG NÅEDE IKKE MIT MÅL, ER DET GODT ELLER SKIDT?
Fra den spirituelle synsvinkel er det bedste der kan ske faktisk at det lykkedes at skabe det liv man ønsker sig. Derefter vil man nemlig opdage at trods det at man fik opfyldt mange af sine drømme (om de rigtige objekter, situationer og mennesker) så er der stadig en indre tomhed og følelse af mangelfuldhed. Mangelfuld selvværd, mangelfuld intelligens, mangelfuld fysisk form, mangelfuld økonomi, mangelfuld kærlighed, mangelfuld lykkefølelse, mangelfuld skønhed.
Oplevelsen af at have opnået sine mål og trods det stadig at føle indre tomhed og mangelfuldhed, kickstarter den spirituelle rejse på måder der ikke kan lade sig gøre så længe man stadig tænker at ”grunden til min indre tomhed og følelse af mangelfuldhed er at jeg ikke har nået mine mål”
Nu opdager man at det er godt at alle de ydrer omstændigheder er i orden , men det er slet ikke nok til at give indre tilfredshed. Nu går det op for personen at bag de ydre ønsker gemmer sig længslen efter at føle sig

 • Naturlig og ikke påtaget
 • Tilfreds og ikke utilfreds
 • Afslappet og ikke anspændt
 • Nærværende og ikke fraværende
 • Fuld af selvværd og ikke tom indeni
 • ​At livet er meningsfuldt og ikke meningsløst
 • Tryg og ikke utryg
 • Indre helhed og ikke utilstrækkelig

TRIN 2: REJSEN MOD NÆRVÆRET – en rejse mod realisering

Med den erkendelse starter rejsen imod nærværet. Der er en længsel efter at mærke indre helhed, tilfredshed, fred, naturlighed “nærvær” og autenticitet. På denne rejse opdager personen at der er forskel på at have mål og at leve sit kald, du kan nå dine mål gennem ambition, men hvis de mål du opnår ikke er i samklang med din sjæl, giver det ikke varig tilfredshed, det føltes ikke ”rigtigt” , tilfredsstillende og autentisk. Du bliver en succes i verden men ikke i livet, dvs du bliver en succes i andres øjne men føler dig ikke som en succes i dit eget hjerte. På denne del af rejsen øver du dig på at være nærværende, du mediterer, dyrker yoga, og søger efterhånden større forståelse for alt det psykodynamiske indhold i din psyke. Du stræber efter at være autentisk så der er sammenhæng imellem hvad du tænker, føler, siger og gør. Når din evne til at være nærværende går fra at opstå i øjeblikke når du sidder på din meditations stol, til at være en central del af dit liv og noget du værdsætter. Når du bevidst øver dig i have nærværet med ind i alle områder af livet, så træder du ind på den næste rejse.

TRIN 3: REJSEN MED NÆRVÆRET – en rejse i integration

På denne del af rejsen opdager du at du ikke kan skabe dit kald, du kan ikke selv skabe de rigtige mål, du må opdage dem indeni, du skaber ikke omstændighederne for at opfylde dit kald, du opdager dem og vælger til og fra, ikke ud fra dine tanker og strategier men mere ud fra en nærværs baseret indre GPS, det er en intuitiv forholdemåde. Personen har nærvær, men ER ikke nærvær. Denne del af rejsen er en rejse i integration og accept. Denne del af rejsen handler om at opdage din skygge, dine sårbarheder og svære følelser, disse heales og transformeres gradvis via nærvær, betingelsesløs selv accept, kærlighed, empati og forståelse over mange år, i takt med at personen ikke manipulerer med virkeligheden både indeni og udenfor, begynder sindets karrusel at køre langsommere og den bagom liggende stilhed bliver synlig.

TRIN 4: REJSEN SOM NÆRVÆR – en rejse i selvaktualisering

På denne sidste del af den indre rejse skifter personens identitet fra at være identificeret med den ydre personlighed (den personlighed som er opstået i samspillet med personens primære omsorgspersoner) til den selvet (atman) den tidløse identitet som altid har været uforanderligt tilstede i alle oplevelser som det uforanderlige indre vidne der oplever dine evigt foranderlige tanker og følelser . Denne spirituelle identitet var i følge østens tidløse visdom tilstede inden personen blev født, den er tilstede nu, og den vil være tilstede efter kroppen dør. Denne identitet kan ikke skabes men kun opdages og forstås

Det er i kontakten med den grænseløse spirituelle helhed at følelsen af indre helhed opleves i personen. Med den rette forståelse kan personen forstå og eje sandheden om sig selv på dette tidløse og grænseløse niveau

Universel kærlighed og tidløs visdom viser sig som målet for den spirituelle rejse – livet leves i det spontane samspil mellem selvet og den empiriske verden. Vedaerne kalde dette spontane samspil for ”lila” (leg, spil, drama) Lila er et teknisk begreb som kan illustreres vha en metafor.

Skuespillermetaforen:
En succesfuld skuespiller ved navn Bruce, spillede hver aften en rolle på teater scenen som karakteren Sean. Bruce var lykkeligt gift med sin kone igennem 14 år og sammen have de to sunde og glade børn. Sean som var den karakter Bruce spillede på scenen, var  lige blevet fyret fra sit arbejde, hans kone var gået fra ham til fordel for en anden mand og hun havde fået tilkendt forældre myndigheden over deres fælles børn, det betød at Sean ikke fik lov at se sine børn. Seans økonomiske og emotionelle problemer drev ham ind i et afhængighedsforhold til både alkohol og stoffer, hans venner forlod ham og hans helbred svigtede, hver aften på scenen udtrykte Bruce de følelser som karakteren Sean følte, men selvom det var en tragisk skæbne han portrætterede på scenen så vidste Bruce inderst inde at han i virkeligheden var ok og at hans kone og børn ventede på han når han kom hjem fra en aften på scenen. Selv når det gik helt galt for Sean var Bruce emotionel uberørt af situationen, ikke fordi han ikke havde empati for Sean men fordi han jo klart vidste at selvom Sean var ham selv så var han ikke Sean.

Derfor kunne Bruce hengive sig fuldkommen til sit arbejde på scenen, uden at det på nogen måde påvirkede hans sande identitet. Bruce evne til at skelne imellem hans rolle på teatret og hans sande identitet er ren kognitiv. Alle Bruces ord og handlinger er som rollen foreskriver, udefra er der ingen der umiddelbart kan se forskel på Bruce og Sean, der er nemlig ingen fysisk afstand imellem de to personer, men Bruces klare viden og deraf følgende evne til at skelne sin rolle fra sin sande identitet er en uanstrengt indre vished som bygger på den objektive sandhed om tingenes tilstand og ikke nogen form for modemaking eller lignende.

På samme måde med en person som lever sit liv i aktualiserings fasen, personen kender sig selv som selvet (atman) og selvom personens ydre livsomstændigheder fra egoets perspektiv kan se svære ud, så kan personen bevare den naturlige tilstand af indre tryghed og velvære, hvordan det? Ligesom Sean er Bruce, men Bruce er ikke Sean, så er en person i aktualiserings fasen sit ego men egoet er ikke personen. Personen har tanker og følelser men personen er ikke sine tanker følelser (bemærk der er stor forskel på at undertrykke sine tanker følelser og på at opleve indre frihed og velvære, her er der tale om det sidste, som kræver en total reorientering til verden, tanker og følelser) Det eneste tegn som viser omgivelserne at en person lever i aktualiserings fasen er indirekte tegn som optræder i den synlige empiriske verden, som fx at du føler dig afslappet og rolig når du er tæt på personen som lever med nærværet som sin identitet, eller personen svare højt på dine uudtalte tanker, eller du var træt da du kom til personen men føler dig belivet når du er tæt på personen, eller du havde et spørgsmål inden du mødte personen men glemte hvad det var da du mødte personen. Mange som fx har mødt Dalai Lama fortæller at de følte sig opløftet i hans nærvær, det er et eksempel på “tegn i den ydre verden” som peger på Lamaens indre tilstand. Inderne kalder dette frihed (moksha) Kineserne kaldte det ikke handlen (wu-wei) og  naturlighed, spontanitet, ”sådan i sig selv – hed” (Tzu-jan)

ET KORT OVER LANDSKABET

Et detaljeret kort over landskabet hjælper den rejsende med at finde den rette vej. På hver trin af rejsen har personen brug for et kompas og et kort over området så man ikke fare vild i ukendt territorie. På hvert trin af den indre rejse er der brug for forskellige værktøjer / transportmidler for at rejse igennem pågældende trin.

Kan en spirituel oplevelse ændre din skæbne?

Få et overblik over den indre på rejse 14 minutter

Kig indenfor på et uddannelsesforløb hvor deltegagerne får en gennemgang af de forskellige faser på den indre rejse