MEDITATION

Meditation af Henning Daverne

De beretter om større nærvær og en mere fredfyldt grundstemning i sindet. Det skyldes, at meditation træner hjerne og bevidsthed og vænner krop og sind til en mere afslappet tilstand. Mange af os be?nder os meget af tiden i rastløs uro, og meditationen virker ved igen og igen at nulstille det overaktive sind.

Regelmæssig meditation fremkalder ro og restitution og fører automatisk til bedre kontakt med dybere dele af vores bevidsthed

12 minutter er nok

Mange opfatter meditation som en tidskrævende og kompliceret aktivitet forbeholdt spirituelt ambitiøse og søgende mennesker. Men vi ved i dag, at selv korte og enkle meditationssessioner er nok til at forandre vores hjerner, hvis de foregår regelmæssigt.

Forskere har længe vidst, at der sker store og væsentlige ændringer i hjernen på mennesker, når de i spirituel søgen mediterer intensivt gennem mange år. I dag ved vi, at lignende om end mindre forandringer også sker, når vi bruger meditation som en slags motion for hjernen fri af enhver religiøs sammenhæng.

Effekt af meditation

Større ydeevne: Den mentale kapacitet vokser. Evnen til at koncentrere sig og til at huske bliver bedre, hvilket betyder, at vi kan yde mere på det intellektuelle plan.

Glæde: Hjernen producerer ?ere af de hormoner, der skaber velvære og lykke. Vi opnår bedre kontakt med os selv og med andre mennesker og føler større tilfredshed med tilværelsen.

Indre ro: Niveauet af stress i både krop og sind daler. I stedet opstår større ro og mere kontakt med nuet. Aktiviteten i hjernens centre for angst og vrede falder.

Selvudvikling

I selvudvikling er formålet at formindske afstanden imellem meditationsstolens ro og hverdagens stress og udvikle evnen til kontakt med den indre ro, uden nødvendigvis at sætte sig med lukkede øjne i et lukket rum.

Det bliver med træning efterhånden muligt at forbinde sig med dette nærvær, mens man befinder sig lige midt i sin pulserende hverdag. Imens man køber ind, skriver mails, kører bil eller leger med sine børn.

I takt med at vi igennem selvudvikling bliver bedre til at integrere nærværet i vores dagligdag, bliver vi mere bevidste om, hvor afgørende dette nærvær er for, hvordan vi har det. Det kan opstå i samtale med en god ven, hvor man pludselig midt i samtalen oplever en følelse af et indre healende nærvær, i selvudviklingsprocessen indser man, at det netop er i takt med at man oplever denne indre kontakt til sin egen naturlige tilstand at den ydre samtale og kontakt bliver meningsfuld og ægte, eller når vi opdager, at vi ikke nøjes med at se på en smuk solnedgang, men faktisk mærker skønheden dybt inde i os selv.

I selvudviklingsprocessen opdager man, når nærværet er til stede, men også når det begynder at dale. Her handler det om at opdage hvilke ubevidste mønstre i sind og krop, som blokerer for kontakten til nærværet, og gradvis oplyse det ubevidste via bevidsthedens lys.

Meditation og Mindfulness bøger, lydfiler, guidede meditationer