KARMA YOGA – FÅ STYR PÅ DIN KARMA

Karma Yoga – få styr på din karma v. Henning Daverne
Alle har hørt om karma, og mange bruger udtryk som “god karma” og “dårlig karma”.

henningMen hvad dækker begrebet egentlig over?
Og hvordan kan du bruge det til at forbedre dit liv?

Karma betyder handling. Yoga står for at være forenet med nærværet i din naturlige tilstand.

Karmayoga er altså handlingens vej og lærer dig, hvordan du handler på måder, der bringer dig i kontakt med din naturlige tilstand.

For at udføre en handling må du bruge din vilje, og karmayoga er derfor også viljens yoga. På karmayogaens vej lærer du at bringe din individuelle vilje i harmoni med den universelle vilje.

På dette kursus vil jeg forklare karmabegrebet og karmayogaens metoder, så du efterfølgende selv kan begynde at danne dig din egen praktiske erfaring med denne yogaform.

Men her vil jeg gerne lige give dig en introduktion til dette super spændende – og vigtige – emne.

Den centrale belæring om karma yoga lyder sådan her:

“Du kan gøre indsatsen og handlingen, men du kan ikke selv skabe resultatet”. Eftersom yogier tænker på livet som ordnet og intelligent, kan der ikke opstå fejl. Det betyder, at du ikke kan knokle løs og få et magert resultat, uden at der er en årsag til det. Og resultatet, det beror på din karma. Når du udfører en handling, skaber den enten positiv karma (“punya”, positiv fortjeneste) eller negativ karma (“papa”, negativ fortjeneste). Dine handlinger er som frø, der vokser og bærer frugt (sanskrit ordet “karma phala” betyder frugten af dine handlinger), både usynlig/indirekte frugt (adrista phala) og synlig/direkte frugt (drista phala).

Karma er som at sende et brev adresseret til dig selv
Du kan tænke på karma som breve du selv skriver og sender afsted adresseret til dig selv, på et senere tidspunkt vender brevet tilbage til dig selv som en behagelig eller ubehagelig oplevelse. De Indiske yogier fortæller at grunden til at vi får ubehagelig oplevelser i livet er fordi vi ikke forstår karma loven. Hvis vi forstod at alle vores handlinger vender tilbage til os selv på et senere tidspunkt, ville vi naturligvis udnytte denne viden til at skabe positive oplevelser istedet for negative oplevelser. Og at lære at opererer den karmiske model er netop hvad karma yoga handler om

POSITIV KARMA: Hvis du udfører handlinger som skaber positiv karma (punya), resulterer det i, at:

1) du får behagelige oplevelser tilbage

2) kommer tættere på din naturlige tilstand

3) Neutraliserer negativ karma

NEGATIV: mens handlinger, der betegnes som negativ karma (papa) resulterer i at du

1) blokerer for kontakten til din naturlige tilstand

2) låser dig fast i indre psykodynamiske konflikter

3) og så vender den negative karma ovenikøbet tilbage til dig senere som ubehagelige oplevelser.

På kurset lærer du om hvilke hvilke handliner der ifølge yoga filosofien skaber positiv karma og hvilke der skaber negativ karma. Hver gang du møder den negative karma, har du mulighed for at udvikle din mentale styrke og gå dybere i din forståelse af yoga. Når du forstår, at ingen mennesker, der nogensinde har levet på Jorden, har fået opfyldt alle deres ønsker, og at alle uden undtagelse møder svære og ubehagelige oplevelser i deres liv, kan du pludselig se værdien af at udvikle din mentale styrke og visdom ved at arbejde med din indstilling til sådanne situationer. Så du gennem karma yoga udvikler mental styrke og følelsesmæssig robusthed til at tackle livets op og ned ture.

Du forstår da, at din opgave i livet ikke er at undgå de svære situationer, ej heller at få alle dine ønsker til at gå i opfyldelse.

Med denne indstilling hænger du ikke fast i ærgrelsen og nederlagsfølelsen, men fokuserer på at acceptere nuet, som det er, og på at træffe valg og udføre handlinger, der skaber positiv karma og neutraliserer negativ karma i fremtiden. Hvis du bruger din vilje imod virkeligheden, dvs facts du ikke kan ændre, så vil du tabe hver gang. Den bedste måde at bruge din vilje på, er ved at overgive den til nærværets umådelige intelligens.
Din sjæl (nærværsidentitet – gnisten) inspirerer dig på måder, der bringer dig tættere på nærværet og helheden og naturlige tilstand, mens egoet er impulsivt og presser dig på måder, der fastholder dig i fortidens reaktionsmønstre.

I din egen personlige udviklings rejse lærer du gradvist at skelne mellem sjæl (nærværsidentitet) og ego, og du lærer at vælge den vej, som bringer dig tættere på din naturlige tilstand, der som bekendt er målet for yoga filosofien.

Det modsatte af dette mål er et liv i samsara, lidelsernes hjul. Samsara betyder ”ufrivillig fanget i negative følelser”. Samsara er dybest set synonymt med vores overbevisninger i sindet. Jo mere du tænker på verden som en bevidstløs skueplads for fortid og fremtid fyldt med tilfældige og skiftende oplevelser af behag og ubehag, frygt, bekymringer og usikkerhed, desto mere bliver du fastholdt i samsara. Men jo mere du ser på verden som en ordnet, intelligent væren og bevidsthed, desto større balance opstår i dit sind. Ved at se orden i alle livets tildragelser, vokser din kontakt til de dybeste dimensioner i dig selv, altså helhed, nærvær og bevidsthed.

Der findes handlinger og forholdemåder, der bringer dig i kontakt med dit indre nærvær.

Ligesom der findes handlinger og forholdemåder, der adskiller dig fra kontakten til dit eget indre nærvær.

Karma yoga er den praksis som lære dig at neutraliserer negativ karma og at skabe positiv karma. På kurset vil du få en dybere forståelse for filosofien bag yoga, ligesom vi også vil lave fælles åndedræts og meditations øvelser, så du går hjem fra kurset opfyldt af indre ro og ny inspiration.

Hvem, skal deltage? Dig som er nysgerrig på at lære mere om filosofien bag yoga og dig som allerede kender filosofien som ønsker at gå dybere i dine studier.
Du skal deltage hvis du har interesse for meditation, mindfulness, pranayama og yoga filosofi. Og du skal have lyst til at lave forberedende læsning samt efterfølgende at tilføje de elementer fra kurset der taler til dig i din egen spirituelle praksis.

Datoer: d. 4. – 5. februar 2017

Varighed: 2 dage (lørdag og søndag kl. 10.00-16.15

Pris: 2995,- køb plads her>>>

For nørder: På dette kursus er fokus ikke Patanjalis yoga sutras (som er den rene yoga filosofi) men du vil møde en mere overordnet indføring i vedisk visdom, samt relevante vers fra kildeskrifterne bagavad gita, vedanta (upanishad) samt yoga sutra. udlagt som jeg har lært det i den direkte tradition fra min egen lære (sampradaya) men tilpasset det moderne menneske)

Du kan møde Henning Daverne i dette klip som behandler spørgsmålet: “Hvad er spiritualitet”?

Syntes du om bloggen? Modtag nyheder fra Henning Daverne først
Vi respekterer dit privatliv. Du kan altid afmelde dig med et klick

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *