Alle har hørt om karma, og mange bruger udtryk som “god karma” og “dårlig karma”.

Men hvad dækker begrebet egentlig over?

Og hvordan kan du bruge det til at forbedre dit liv?

Karma betyder handling. Yoga står for at være forenet med den naturlige tilstand.

Karmayoga er altså handlingens vej og lærer dig, hvordan du handler på måder, der bringer dig i kontakt med den naturlige tilstand.

For at udføre en handling må du bruge din vilje, og karmayoga er derfor også viljens yoga. På karmayogaens vej lærer du at bringe din individuelle vilje i harmoni med den universelle vilje.

Om en uges tid afholder jeg kurset “Karmayogaens essens” (lørdag d. 28. maj kl. 10-16 i København). Der vil jeg forklare karmabegrebet og karmayogaens metoder, så du efterfølgende selv kan begynde at danne dig din egen praktiske erfaring med denne yogaform.

Men her vil jeg gerne lige give dig en introduktion til dette super spændende – og vigtige – emne.

Den centrale belæring om karma yoga lyder sådan her:
“Du kan gøre indsatsen og handlingen, men du kan ikke selv skabe resultatet”.

Eftersom yogier tænker på livet som ordnet og intelligent, kan der ikke opstå fejl.

Det betyder, at du ikke kan knokle løs og få et magert resultat, uden at der er en årsag til det. Og resultatet, det beror på din karma.

Når du udfører en handling, skaber den enten positiv karma (“punya”, positiv fortjeneste) eller negativ karma (“papa”, negativ fortjeneste).

Dine handlinger er som frø, der vokser og bærer frugt (“karma phala”, frugten af dine handlinger), både usynlig/indirekte frugt (adrista phala) og synlig/direkte frugt (drista phala).

Hvis du udfører handlinger som skaber punya, resulterer det i, at du kommer tættere på den naturlige tilstand, mens handlinger, der betegnes som papa, blokerer for kontakten til den naturlige tilstand, og de vender tilbage til dig senere som ubehagelige oplevelser.

Hver gang du møder den negative karma, har du mulighed for at udvikle din mentale styrke og forståelse af yoga.

Når du forstår, at ingen mennesker, der nogensinde har levet på Jorden, har fået opfyldt alle deres ønsker, og at alle uden undtagelse møder svære og ubehagelige oplevelser i deres liv, kan du pludselig se værdien af at udvikle din mentale styrke og visdom ved at arbejde med din indstilling til sådanne situationer.

Du forstår da, at din opgave i livet ikke er at undgå de svære situationer, ej heller at få alle dine ønsker til at gå i opfyldelse.

Med denne indstilling hænger du ikke fast i ærgrelsen og nederlagsfølelsen, men fokuserer på at acceptere nuet, som det er, og på at træffe valg og udføre handlinger, der skaber positiv karma og neutraliserer negativ karma i fremtiden.

Hvis du bruger din vilje imod virkeligheden, vil du tabe.

Den bedste måde at bruge din vilje på, er ved at overgive den til nærværets umådelige intelligens.

Din nærværsidentitet – gnisten – inspirerer dig på måder, der bringer dig tættere på nærværet og helheden, mens egoet er impulsivt og presser dig på måder, der fastholder dig i fortidens reaktionsmønstre.

I din egen personlige udvikling lærer du gradvist at skelne mellem nærværsidentitet og ego, og du lærer at vælge den vej, som bringer dig tættere på den naturlige tilstand, der som bekendt er målet for yoga.

Det modsatte af dette mål er et liv i samsara, lidelsernes hjul. Samsara betyder ”ufrivillig oplevelse af skiftevis behag og ubehag”. Og sådan er livet jo!

Samsara er synonymt med vores overbevisninger i sindet.

Jo mere du tænker på verden som en bevidstløs skueplads for fortid og fremtid fyldt med tilfældige og skiftende oplevelser af behag og ubehag, frygt, bekymringer og usikkerhed, desto mere bliver du fastholdt i samsara.

Men jo mere du ser på verden som en ordnet, intelligent væren og bevidsthed, desto større balance opstår i dit sind.

Ved at se orden i alle livets tildragelser, vokser din kontakt til de dybeste dimensioner i dig selv, altså helhed, nærvær og bevidsthed.

Der findes handlinger og forholdemåder, der bringer dig i kontakt med dit indre nærvær.

Ligesom der findes handlinger og forholdemåder, der adskiller dig fra kontakten til dit eget indre nærvær.

Du kan lære mere om disse handlinger og forholdemåder på kurset “Karmayogaens essens – lær de 5 essentielle veje til god karma og sjælelig frihed” d. 28. maj 2016 i Københaven

Du kan også læse mere om Karmayoga i min bog “Meditation og mindfulness”