Foredrag om meditation & mindfulness, high performance teams i balance. Stress forebyggelse, åndedrætsteknikker

Foredrag om mindfulness for med Henning Daverne

Hvad er erhvervsmeditation – og er det noget for os?

erhvervsmeditation
Forskere i både ind- og udland peger på, at det er muligt at optræne hjernen og bevidstheden til en tilstand, hvor vi kan være mere naturligt nærværende, udvise større tålmodighed og øget medfølelse – her kan erhvervsmeditation være svaret. Man kan på den måde øge den emotionelle (følelsesmæssige) intelligens, noget erhverv kan have godt af. Dette gør at vi kan opnå øget fokus, koncentration, kreativitet, positiv selvledelse, selfempowerment, og håndtering af stress – og styrker desuden immunforsvaret. På en arbejdsplads giver det desuden øget medarbejdertilfredshed, forbygger stress og mindsker sygefraværet.

Meditation er et redskab på lige fod med lean, mobiltelefon og computer

Erhvervsmeditation er, at bringe meditation ind i erhvervslivet, så det bliver et relevant og brugbart redskab i en arbejdssammenhæng. Erhvervslivet har rigtig mange redskaber – nu er det vigtigt at få mobiliseret de menneskelige ressourcer, der er nødvendige for at anvende alle redskaberne. Meditation bliver således et redskab på lige fod med lean, mobiltelefon og computer. De har hver deres anvendelse, og underbygger hinanden for at få arbejds- og dagligdagen til at fungere.

“Meditation hjælper dig som værktøj til at optimere dig selv, finde indre ro, forebygge stress, skabe større fokus, samt mere arbejdsglæde og handlekraft. Du har allerede ressourcerne, lær at kontakte dem, for når du kan det, kommer du til at producere meget bedre. Det er mit budskab.”

“Jeg oplever en stor interesse for erhvervsmeditation, og den vokser hvert år, netop fordi det rummer et kæmpe potentiale. Der er idag mange topchefer, som selv mediterer. Det er et naturligt skridt, at de også tilbyder deres medarbejdere det. Der er så mange fordele ved det. Det er veldokumenteret, at meditation skaber mere glæde, færre sygedage og større arbejdsglæde.« (Uddrag fra Jette Meier Carlsens interview med Henning Daverne 1/11-2012)

Citat fra bogen ‘Vejen til indre ro i en travl hverdag’ af Henning Daverne

De vestlige samfund befinder sig i disse år i en transformation opstået som en kombination af økonomisk nødvendighed og nye værdier. De finansielle skandaler, ejendomsmarkedets stagnation, virksomhedskrak og så videre er alt sammen tegn på, at kapitalismen, som den ser ud nu, er nødt til at tage et kig på sig selv.

Samtidig skal der være en positiv følelse af nye muligheder, og de findes i form af stigende interesse for spiritualitet i erhvervslivet, en markant vækst inden for socialt ansvarlige investeringer og fornyet forbrugerbevidsthed om økologi og bæredygtighed. Milton Friedmans gamle definition af kapitalisme som noget, der skal øge aktionærernes fortjeneste, gælder ikke længere. Vi er begyndt at opleve konsekvenserne af et system, der har jagtet profit for enhver pris, og nu dukker de sociale, økonomiske og miljømæssige omkostninger ved den slags “bevidstløs” kapitalisme op.

Reaktionen er den bevidste kapitalisme, altså kapitalisme, der bygger på integritet og højere standarder, og hvor virksomhederne ikke blot er ansvarlige over for ejere og aktionærer, men også kerer sig om de ansatte, kunderne, leverandørerne og samfundet som helhed.

Kursus hos Novo Nordisk, hvor der blev arbejdet med meditation, åndedræt og yin og yang.

Kursus hos Novo Nordisk, hvor der blev arbejdet med meditation, åndedræt og yin og yang.

Du kan meditere hvor som helst, og 12 minutter er nok

12 minutters erhvervsmeditation. Det kan alle finde. I et mødelokale. I bilen på en rasteplads. I soveværelset efter brusebadet. Om aftenen mens familien ser tv. Meditation kan foregå hvor som helst.

Ingen områder af dit liv vil lide nød af at undvære 12 minutter. Men de vil alle blive præget markant af det positive udbytte. Og så er der en bonus: I dette forløb lærer dine medarbejere samtidig at komme i kontakt med deres gnist. Den, der vækker den indre begejstring. Den, der giver dem oplevelsen af, deres liv er meningsfuldt. Der, hvor de er i flow – lige hvor de skal være og den bedste version af dem.

Erfaringer fra erhvervsmeditation på mange forskellige arbejdspladser og -kulturer

Jeg har været med til at afholde meditationsforløb på mange forskellige – og forskelligartede – arbejdspladser efterhånden, bl.a. skoler, handelsskoler, medicinalvirksomheder, hospitaler og storkøkkener. Steder med mange forskellige jobtyper, og mange forskellige mennesker. Fælles for alle arbejdspladser har været en prioritering fra ledelsens side af, at medarbejdernes arbejdsforhold og trivsel er vigtige, og at det er vigtigt at give dem redskaber til at håndtere arbejdet og arbejdsdagen på bedste vis. Samt gerne at kunne hjælpe til en bedre work-life-balance.

Nærvær i livet - Et balanceprojekt fra Centralkøkkenet på Vejle Sygehus 2011/2012

Tryk på billedet ovenfor for at gå til rapporten “nærvær i livet”
hvilken effekt fandt man ved brugen af meditation og mindfulness på personalegruppe fra vejle sygehus

Et praktisk eksempel
I et nyligt, længerevarende projekt (9 mdr). med meditation og mindfulness på Centralkøkkenet på Vejle Sygehus, var det det klare formål at “introducere forskellige redskaber, til fri afbenyttelse af medarbejderne, der kunne hjælpe dem til en følelse af bedre at kunne håndtere pressede situationer og give slip på arbejdslivet privat og omvendt.

Desuden at hjælpe dem til at opnå en følelse af overskud, og af at være nærværende og holde fokus, både på arbejdspladsen og privat. Og til sidst en generel oplevelse af forbedret balance imellem arbejdsliv og privatliv, ved anvendelse af redskaberne.”
(Uddrag fra rapporten ‘Nærvær i Livet – Et balanceprojekt fra Centralkøkkenet på Vejle Sygehus 2011/2012‘)

Erfaringerne fra denne arbejdsplads var, at 66% af deltagerne anvendte redskabet erhvervsmeditation ofte (flere gange om dagen til flere gange ugentligt, og primært på arbejdspladsen). Tilbagemeldingerne fra de ansatte viste meget tydeligt, at de, der hævdede at bruge værktøjet meget, også var dem, der rapporterede størst effekt af det.

Generelt var det muligt, trods gode startværdier blandt projektdeltagerne, at påvise en ændring i fordelingen af besvarelserne på før/efter-målingerne fra ‘enig’ imod ‘meget enig’ i de udsagn, der angik forhøjet følelse/oplevelse af:

 • øget overskud på arbejdspladsen
 • øget evne til at holde fokus, både hjemme og på arbejdet
 • øget evne til at være nærværende, både hjemme og på arbejdet
 • øget evne til at slippe det derhjemme, mens man er på arbejde
 • øget evne til at slippe arbejdet, mens man er derhjemme
 • øget evne til at håndtere pressede situationer, både hjemme og på arbejdspladsen

Fra projektledelsens side var desuden tilbagemelding, at den allerstørste force ved deres projekt var, at der med meget, meget lille tidsforbrug kunne skabes en meget, meget stor effekt for deres medarbejdere.

meditation-hjerne

Nogle af de vigtigste fordele ved at lære at meditere er at:

 • Man afhjælper og forebygger stress
 • Man bliver lykkeligere og generelt gladere
 • Man bliver skarpere og forbedrer koncentrationsevnen
 • Man kommer i kontakt med sin indre gnist
 • Man oplever en følelse af flow og mening
 • Man får lettere til nærhed og empati

Kort sagt, et håndgribeligt redskab til selvudvikling, 
skærpelse af dine medarbejders evner og optimering af deres liv.

Vil du vide mere?

Hvis du eller din arbejdsplads har lyst til at vide mere om Erhvervsmeditation, så er du velkommen til f.eks. at booke Henning Daverne til et foredrag.

Det er desuden muligt at bestille et længerevarende kursus i Meditation og Mindfulness for virksomheder, der bl.a. indeholder

 • Oplæring i 4 guidede meditationer
 • Videoundervisning til hjemmeøvelse og træning
 • Lyd meditationer til hjemmeøvelse og træning
 • Ugespecifikke øvelsesplaner
 • Dagbogs-guide
 • E-bogen 12 minutter 
til succes
 • Før/efter målinger på stress og gnist

Læs meget mere om det hér

Henning Daverne har også skrevet adskillige bøger om emnet, og du kan se en oversigt med Henning Davernes bøger her.

Foredrag i Meditation

Foredrag i meditation på den spirituelle lederuddannelse

Vi var Torsdag d 5. september på besøg på Den Spirituelle Lederuddannelse  hos Rikke Hertz Counseling.
Teoretisk arbejdede vi med forskellen på den mentale identitet og den nærværs baserede identitet, samt teorien om “Prana” livsenergi. Ud fra denne teori er vores negative følelser og vores fysiske ubalancer udtryk for at livsenergien ikke flyder frit i vores krop.

Praktisk arbejdede vi med åndedrætsøvelser og meditation for at oprette det frie flow i kroppen og oplæse negative følelser samt forbinde os med følelsen af helhed i vores indre nærvær.
Mayanne var med som gæsteunderviser og underviste gruppen i ” den dynamiske åndedrætsøvelse” og åndedrætsøvelser som skaber flow i bryst og mave. Det var en skøn dag i godt selskab

Vi var Torsdag d 5. september på besøg på Den Spirituelle Lederuddannelse  hos Rikke Hertz Counseling.

Teoretisk arbejdede vi med forskellen på den mentale identitet og den nærværs baserede identitet, samt teorien om “Prana” livsenergi. Ud fra denne teori er vores negative følelser og vores fysiske ubalancer udtryk for, at livsenergien ikke flyder frit i vores krop.

Praktisk arbejdede vi med åndedrætsøvelser og meditation for at oprette det frie flow i kroppen og oplæse negative følelser samt forbinde os med følelsen af helhed i vores indre nærvær. 
Mayanne var med som gæsteunderviser og underviste gruppen i ” den dynamiske åndedrætsøvelse” og åndedrætsøvelser som skaber flow i bryst og mave.
Det var en skøn dag i godt selskab.

Læs mere om andre foredrag i meditation som Henning Daverne udbyder.

foredrag1

foredrag4

Meditation

Meditation

 

Overskud og balance – fordrag om meditation og mental træning med Charlotte Birkow Henning Daverne og

Foredrag med Henning Daverne, Charlotte Birkow og Umahro Cadogan

Denne aften vil inspirere dig til at tage kampen op, til at få energi og overskud til at kæmpe imod med, til at få det overskud det kræver og til ligefrem at være på forkant.

PÅ DETTE ÅBNE FOREDRAG FÅR DU TEKNIKKER:

• til at få et positivt livssyn

• til at være proaktiv

• til at fokusere og prioritere

• til at ”elske din krop med den mad du spiser”

• til at være en bedre udgave af dig selv

CHARLOTTE BIRCOW Charlotte Bircow er bedst kendt som Danmarks fitnessdronning med de legendariske ”balder af stål”, men i forsommeren 2011 blev hun ramt af brystkræft. Hendes identitet og selvopfattelse blev stærkt udfordret, og det samme gjorde i øvrigt hendes balder, der kort efter diagnosen kunne fejre deres 50 års fødselsdag. Ved at fastholde sit positive livssyn, et stærkt ”forbrug” af motion og mental træning, kom hun hurtigt tilbage i topform – både fysisk og mentalt. I dette autentiske foredrag får deltagerne indblik i en række af de metoder og tricks, som Charlotte har benyttet hele livet igennem til at blive et lykkeligt og stærkt menneske. Følg hendes personligehistorie gennem livets op og -nedture. Et liv hvor hun konstant har sværget til en proaktiv adfærd frem for en reaktiv. Hvor hun konstant har fokuseret på løsningen frem for problemet. I foredraget sætter Charlotte fokus på, hvordan sundhed i både tanke og krop, skaber stort konkret overskud og glæde i hverdagen – selv når det ser sortest ud, og forandringens vinde blæser.

HENNINGE DAVERNE Vil du også gerne blive bedre til at fokusere og arbejde mere effektivt? Så kan meditation og mentaltræning være noget for dig! Foredrag med Henning Daverne giver dig værktøjer til, hvordan du bedst opnår balance og fokus i din hverdag ved at bruge værktøjer fra kampsportens verden. Han har gjort det til sit livsværk at hjælpe erhvervsfolk med at være skarpe. ”Hvis meditation var en pille, som kunne give dig større indvendig ro, mindre stress, bedre kropsligt velvære og mere succes i arbejdslivet, ville du så tage den? Ja, naturligvis! Men hvorfor gør vi det så ikke? Henning Daverne stiller spørgsmålet og tager dig på en rejse ind i meditationens verden. Balancen imellem præstation og restitution er en forudsætning for at kunne yde dit bedste. Med mental træning forbedrer du evnen til både at fokusere og slappe af. Henning har skrevet flere bøger og holder et væld af workshops bla. på baggrund af bøgerne 12 Minutter til success. Vejen til indre ro – i en travl hverdag. Find din gnist – en guide til meningen med dit liv

UMAHRO CADOGAN Ud med tælle-måle-veje tilgangen til sundhed og god mad; tilbage til glæden og vitaliteten. For hvis mad og sundhed bare skal gå ud på kalorier og restriktioner, så forsvinder det magiske. Så bliver mad en negativ oplevelse med masser af forbud og begrænsninger. Mad er information. Maden taler helt bogstaveligt til din krop, der så giver dig svar på tiltale. Som Umahro cadogan siger, så kan du enten sige ”jeg elsker dig” til din krop med den mad du spiser. Eller du kan sige ”F/)&)/# dig dit fjols”. Du får svar på tiltale, da din krop reagerer derefter. Find ud af hvilken mad der er en ren kærlighedserklæring til din krop, der derfor vil spinde som en kat og køre som en velsmurt maskine. Det er nemlig det, der giver vitalitet, sundhed og lader dig ældes med ynde. Efter foredraget kan du ikke undgå at gå hjem (ny)forelsket i rigtig mad Umahro er ernæringsekspert og forelsket i god i mad! Han forsøgte at lave sin første omelet som 21/2 årig og er ikke stoppet siden. Han har skrevet de populære”Køkkenrevolution” kogebøger, har lavet Sundheds- og Køkkenrevolution i utallige hjem, firmaer og organisatorioner og er fornyligt blevet adjungeret professor i ernæring og Functional Medicine på The University of Western States i Portland.

Arrangementet afholdes på BETTER PLACE: Better Place Center er Europas første oplevelsescenter om elbiler, hvor man kan få en køretur i verdens første elbil med udskifteligt batteri. Under et besøg kan man prøve en tur i bilerne og høre om, hvordan Better Place med batteriskiftestationer over hele landet giver elbilen ubegrænset rækkevidde. Tilmelding til prøvekørsel på mail: helena.friis@betterplace.com  – skriv om du vil kl. 16.30, 17.00, 17.30 eller 18.00. (det er muligt at købe forplejning/aftensmad i nærliggende café eller i Waterfront)Elbilerne er fremtidens transportform, da de har potentiale til at køre på 100 % vedvarende energi. Den nye generation af elbiler er samtidig rummelige familiebiler med alt tænkelig sikkerhed og ekstraudstyr – og så er de en drøm at køre.

For til tilmelde dig foredraget, tryk på prisen her: Pris 300 (ex.moms)

Foredrag med foredragsholder Henning Daverne

Foredrag med foredragsholder Henning Daverne

Foredrag – 12 minutter til succes

12 minutter er nok

Mange opfatter meditation som en tidskrævende og kompliceret aktivitet forbeholdt spirituelt ambitiøse og søgende mennesker. Men vi ved i dag fra vores egen forskning og udenlandske forsøg, at selv korte og enkle meditationssessioner på bare 12 minutter, er nok til at forandre vores hjerner, hvis de foregår regelmæssigt.

 2 måneder

Forskere har længe vidst, at der sker store og væsentlige ændringer i hjernen på mennesker, når de i spirituel søgen mediterer intensivt gennem mange år. I dag ved vi, at lignende om end mindre forandringer også sker, når vi bruger meditation som en slags motion for hjernen fri af enhver religiøs sammenhæng. En kontrolgruppe og en gruppe som mediterede blev begge testet før og efter 2 måneder perioden. i gruppen med 12 minutters daglig meditation viste deltagerne gennemsnitlig 20% forøgelse i mentalt kapaciteten, mindre stress, og mere selv rapporteret lykke op imod kontrolgruppen

“Jeg var overrasket over, hvor afslappet man blev, bare ved at være i selskab med Henning Daverne. Henning er så meget sit budskab og jeg tænkte hold da op, tænk, hvis jeg kunne have samme virkning på mine folk – tænk, at kunne få folk til at føle sig så godt tilpas sammen med mig …J! 
Det var overraskende hvor hurtigt Henning fik folks fokus og hvor naturligt det føltes at udvide comfortzonen med tossede bevægelser mv.. Folk slog sig jo løs! Der opstod en total god stemning lyn hurtigt. 
Fint også at budskaberne blev understreget med gode eksempler

Det du får ud af at booke Henning Davernes foredrag er konkret ny viden og erfaring, der opleves og sætter sig i kroppen og varer længe, som man bliver i stand til at anvende konkret efterfølgende, med deraf følgende gevinster. Derudover en rigtig ”feel good” oplevelse, som er guld værd, både personligt og som team.

Lotte Hjort
Produkt Manager
KMD Solution Architecture

Foredrag med Henning Daverne

“Henning taler til sindet, men på en så åbenlys måde, at selv den mest rationelt tænkende erhvervsmand nikker anerkendende. En ’mental peptalk’ med livslang udløbsdato. Jeg vil på det varmeste anbefale dette foredrag til alle.”
Sune Faurschou Isaksen
Head of Primary Care at Novartis

Det siger andre

E-bog “12 minutter til succes – mediter dig lykkeligere, klogere og mere rolig” inkl. 4 guidede meditationer

Foredrag med Chris Macdonald, Henning Daverne, Sarah Zobel og Jens Schultzer

Meditation og mentaltræning

Meditation og mentaltræning

Seminar hos Teknologisk Institut

Indlæg af Henning Daverne, Jens Schultzer, Sarah Zobel Kølpin, Chris Macdonald

Om programmet:
Vil du også gerne blive bedre til at fokusere og arbejde mere effektivt? Så kan meditation og mentaltræning være noget for dig! Hør 4 af tidens skarpeste profiler, der sætter fokus på, hvordan du bedst opnår balance og fokus i din hverdag ved at bruge værktøjer fra meditationens verden.

Mød Henning Daverne der har gjort det til sit livsværk at hjælpe erh­vervsfolk med at blomstre ved at sætte fokus på indre ro. Hør, hvordan den tidligere topleder og erhvervsmand Jens Schultzer lærte at finde dybde og glæde ved sine ambitioner, og dermed endte på rette hylde som råd giver for andre. Og lad Sarah Zobel Kølpin tage dig med på en tankerejse, der lærer dig til at få bugt med de negative tanker der dræner dig for energi.

Som afslutning på dagen giver Chris Macdonald dig en vitaminindsprøjt ning med mental energi, der lærer dig at bruge dine indre ressourcer til at nå dine mål.

Giv dig selv og dine kolleger mulighed for at finde indre ro og deltag på seminaret Meditation & Balance – du går hjem med tankevækkende input til en mere effektiv hverdag

”Hvis meditation var en pille, som kunne give dig større indvendig ro, mindre stress, bedre kropsligt velvære og mere succes i arbejdslivet, ville du så tage den?”. Ja, naturligvis! Men hvorfor gør vi det så ikke? Henning Daverne stiller spørgsmålet og tager dig på en rejse ind i meditationens verden. Hør, hvordan du med simple teknikker og meditation som værktøj kan opnå balance i din karriere og dit privatliv i en ofte alt for travl hverdag.

· Stands op og fokusér i stedet for at løbe hurtigere – din arbejdsplads vil takke dig for det

· Meditation handler ikke om religion men om ”cutting edge” videnskab – lad

· Lær at udvikle din koncentrationsevne, kreativitet og selvindsigt

Henning Daverne, kampkunstudøver, meditationslærer og forfatter

Sidste kapitel i min bog “vejen til INDRE RO i en travl hverdag” handler om hvilken trend jeg ser i den nye tid: at samfundet vil udvikle sig mod større spiritualitet.

I dec.2008 solgte jeg min kampsports og fitness virksomhed, for at dedikere min tid til at undervise i meditation og skrive min bog. Jeg kontaktede nogle af de store kursus udbydere, herunder Teknologisk Institut. Dengang var meldingen at det ikke havde interesse for deres kunder.

Derfor var det en stor fornøjelse, at se at meditation nu viser sig at være et af de mest populære emner på seminarsiden, og det var skønt at se så mange møde frem til meditation og mental-træning.

Jens Schultzer
Vi startede dagen med teori og praktisk meditation. Herefter fortalte Jens Schultzer hvordan han som virksomhedsleder bruger meditation. Et spændende indlæg hvor han også forklarede hvordan han kobler spiritualitet og virksomhedsledelse.

Sarah Zobel Kølpin

Talte om positiv psykologi. Hun refererede til et af de nyeste forskningsresultater. Det viser, at, hvis man tager folk igennem et 7 ugers forløb med meditation, så er der i de tre første uger en tendens til en smule lavere lykkeniveau. Efter 7 uger har det vendt, og alle havde signifikant højere lykkeniveau. Målt efter 1 år var deres lykkeniveau permanent steget.

Et virkelig unikt resultat der beviser at meditation kan hæve vores lykke niveau permanent, hvis vi får etableret en regelmæssig praksis. Hvorfor det faldt de første tre uger? Fordi det er svært at implementere en vane, det kræver disciplin og prioritering.

Chris Macdonald

understregede med sin altid humoristiske og underholdende facon, vigtigheden af det han kalder “LV effekten” (LV = Lortet Virker). Det betyder at meditationen virker, hvis du altså gør noget ved det og får mediteret! Selv 12 minutter om dagen er med til at gøre en forskel.

Og her kommer hans “SK.L effekten” ind I billedet; det virker SKide Langsomt! Eller sagt på en anden måde: du skal blive ved og ved for at få aktiveret LV effekten

Vi sluttede dagen af med en fælles meditation.

Alt I alt en virkelig inspirerende dag, både for jer I salen, men absolut også for os der fik lov at brænde igennem.