Meditation & mindfulness – tidløs visdom til det moderne menneske

Meditation og mindfulness – tidløs visdom til det moderne menneske

Hanne Mik, fra Radio Lotus, interviewer Henning Daverne i udsendelsen: “Vidste du det – en samtale om Indien og spiritualitet”
I videoen (som er af ældre dato) møder du bla. Maharajji som er Henning Davernes spirituelle mentor.
Varighed: 23:11 min
1:07 Hvad er en asram?
1:55 Hvor gammel er Maharajji?
5:00 Hvad er spirituel praksis?
7:17 Hvad er logikken bag at anvende uselvisk tjeneste (“seva”) som spirituel praksis?
10:50 i 1996 startede en gruppe danskere på besøg i nordindien nødhjælpsforeningen “Janta Seva”
12:50 Hvor ligger Maharajjis asram?
13:25 Hvad er der med indiens hellige ko?
14:50 Hvad er en “Sadhu” (hellig mand)?
15:35 Kan du fortælle lidt om byen Varanasi / Banares?
16:50 Kan du fortælle om den hellige flod Ganges?
18:30 Maharajji lever og ånder den gamle spirituelle tradition
19:45 Hvordan kan man genkende en spirituel mester?

Uddrag fra bogen Meditation & mindfulness – tidløs visdom til det moderne menneske

Buddha blev spurgt: ”Er du en gud?”

”Nej.”
”Er du en helgen?”
”Nej.
”Hvad er du så?”
”Jeg er vågen.”

Med det mente Buddha, at han var vågnet op til sin egen dybeste natur – den naturlige tilstand. Han sagde, at vi alle kan erkende denne tilstand, der opleves som en opvågning fra den ordinære oplevelse af verden til noget ekstraordinært, der opleves som mere virkeligt. Det er som at vågne fra en drøm..

Alle de forskellige spirituelle traditioner i Østen, der indgående har beskæftiget sig med dette emne, er nået frem til samme konklusion. Den naturlige tilstand er vores udgangspunkt – belæringer om den naturlige tilstand kaldes “tidløs visdom”

I denne bog vil jeg tage dig med på en rejse i tidløs visdom og gennemgå de metoder, som udspringer fra denne visdom.

Fra meditation og mindfulness i Danmark til Indien

Siden 1995 har jeg hvert år været på et tilbagetrækningshold i Indien, hvor jeg har trænet efter de traditionelle metoder fra Østen. Jeg har boet hos yogierne i en måned ad gangen og har lært om meditation og mindfulness og om filosofien bag disse metoder. En yogi er en person som efterstræber yoga filosofiens mål – som er moksha, hvilket vil sige opvågning til friheden i den naturlige tilstand. Jeg fortæller mere om yoga-filosofien senere i bogen. Indtil begreberne meditation, mindfulness og yoga bliver tydeligere for dig, kan du betragte dem samlet som betegnelser, der peger på den naturlige tilstand som deres traditionelle endemål. Eftersom jeg i starten udelukkende kendte til begreberne gennem de bøger, som jeg havde læst, og de kurser jeg havde deltaget på i Danmark, opdagede jeg, at det adskilte sig væsentligt fra det, som yogierne forstår ved meditation og mindfulness

Jeg blev mødt med en særdeles stor åbenhed, der hjalp mig til at frigøre fra mig fra en fastlåst indstilling. I Danmark gik man meget op i at forklare, at der var forskellige måder at praktisere meditation og mindfulness på og ikke mindst, at deres egen form var den rigtige. I Østen er der en forståelse for, at det handler mindre om hvilken af de oprindelige metoder, du anvender, og mere om, hvor dybt du praktiserer metoden.

Da jeg i starten mødte min mentor – den indiske meditations guru Maharajji – havde jeg en tendens til hele tiden at spørge om tekniske spørgsmål, fordi jeg havde læst meget om forskellige traditioner: ”Hvad med denne åndedrætsteknik? Hvad med dette mantra?”

Maharajji havde tålmodighed med mig, og han viste mig mange ting. Han grinede ad mine mange spørgsmål, men det var også tydeligt, at det var vigtigt at få gjort noget fremfor at vide mere om alle disse tekniske ting. Maharajji lærte også fra sig ved at fortælle illustrative historier. Som svar til mine mange tekniske spørgsmål fortalte han mig følgende historie om fordelen ved at komme i gang med det praktiske i stedet for at blive ved med at sidde og tænke over, hvad der er bedst:

Kongens mantra
”Der var engang en konge, der søgte efter moksha (altså opvågning til friheden i den naturlige tilstand, red.). Han hørte om en guru, der var vis og kunne hjælpe ham med det. Han hidkaldte guruen til paladset:

”Jeg ønsker at begynde at praktisere, så jeg kan opnå oplysning.”

Som det er sædvane i Indien, blev kongen initieret – indviet – i et mantra af guruen. Når man praktiserer mantraet, så bærer det frugt. Når realiseringen – opvågning til den naturlige tilstand – kommer, er det frugten. Der er forskellige mantraer, så derfor opstår ofte en diskussion om, hvilket mantra der er bedst. Kongen brugte mantraet, han havde fået af guruen, men efter et stykke tid sagde han:

”Mit mantra er ikke godt nok. Jeg vil have et andet.”

Guruen gav kongen et nyt mantra. Kort tid efter vendte kongen tilbage: Jeg vil have et nyt mantra, for mit mantra er ikke godt nok.” Sådan udviklede det sig flere gange, indtil guruen sagde: ”Jeg har testet dig indtil nu, men nu har jeg fundet et mantra til dig. Du er klar nu, derfor vil jeg give dig et specielt mantra, og det vil helt sikkert bære den frugt, som du ønsker.”

Kongen lyste op: ”Endelig!”

Guruen sagde: ”Mantraet er imidlertid så specielt, at jeg ikke kan give dig det her i paladset. Vi skal sejle ud til en ø, før jeg kan give dig mantraet.”

Kongen: ”Ikke noget problem. Lad os komme af sted.”

De gik ned til havnen for at sejle ud til øen. Kongens båd lagde til kaj, så sagde guruen: ”Det er et meget specielt mantra, så vi kan ikke sejle ud til øen med den båd. Den er ikke god nok.”

Kongen: ”Hvad er der galt med den? Det er min båd, det er en meget fin båd.”

Guruen: ”Ja, men vi kan ikke bruge den. Båden skal være mere speciel.”

Herefter spurgte kongen om, hvordan båden skal se ud. Guruen beskrev sit ønske.

Efter et par måneder sagde kongen: ”Nu har jeg fået bygget båden.”

Guruen så båden: ”Den kan vi ikke sejle i. Det er et meget hemmeligt og specielt mantra, så kan vi ikke sejle i den båd. Den er ikke speciel nok.”

Sådan fortsatte det flere gange, indtil kongen blev sur på guruen: ”Hvad er det for noget med en speciel båd? Vi kunne for længst have nået ud til øen for at få mantraet, hvis vi havde sejlet i den første båd”

Guruen: ”Ja, og hvis du havde brugt det første mantra, som jeg gav dig, så havde du allerede opnået oplysning nu. Mantra er et transportmiddel, det behøver ikke at være specielt. Det kræver kun, at du bruger det.”

Find ind til essensen

Maharajjis pointe var, at sådan er det også med de teknikker og praksisser, der bringer os hen til opvågning. Det drejer sig mere om at sætte sig i båden og komme af sted, end at lave en speciel båd. Det gælder om at bruge mantraet.

Maharajjis anbefaling var, at du finder den vej, der er rigtig for dig, og du derefter går i dybden med den i stedet for at kaste dig over mange ting, som du aldrig finder ind til essensen af.

Den berømte indiske yogi Ramakrishna udtrykte det således: ”Hvis du graver 50 huller, som alle er af en meters dybde, så har du arbejdet hårdt. Men du finder ikke vand. Det er bedre at finde ét sted, hvor du graver 50 meter ned og finder vand. Arbejdet er det samme, og arbejdet er først færdigt, når du får din tørst slukket.”

Alle ægte metoder har potentialet til at føre til målet. Spørgsmålet er, hvad der er mest brugbart for den enkelte. Blandt yogierne oplevede jeg mindre dogmatisme og en meget praktisk indstilling, der handlede om ikke at blive låst i overfladiske betragtninger om de forskellige retninger og i stedet komme i gang med at arbejde med sig selv for at få den direkte indre erkendelse, som fjerner alle former for konfliktfyldt tankespind vedrørende de forskellige metoder i erkendelsen af, at målet er til stede i dybden af alle væsner og metoder.

Læs mere om spiritualitet her

Karma yoga - få styr på din karma kursus med Henning Daverne

KARMA YOGA – FÅ STYR PÅ DIN KARMA

Karma Yoga – få styr på din karma v. Henning Daverne
Alle har hørt om karma, og mange bruger udtryk som “god karma” og “dårlig karma”.

henningMen hvad dækker begrebet egentlig over?
Og hvordan kan du bruge det til at forbedre dit liv?

Karma betyder handling. Yoga står for at være forenet med nærværet i din naturlige tilstand.

Karmayoga er altså handlingens vej og lærer dig, hvordan du handler på måder, der bringer dig i kontakt med din naturlige tilstand.

For at udføre en handling må du bruge din vilje, og karmayoga er derfor også viljens yoga. På karmayogaens vej lærer du at bringe din individuelle vilje i harmoni med den universelle vilje.

På dette kursus vil jeg forklare karmabegrebet og karmayogaens metoder, så du efterfølgende selv kan begynde at danne dig din egen praktiske erfaring med denne yogaform.

Men her vil jeg gerne lige give dig en introduktion til dette super spændende – og vigtige – emne.

Den centrale belæring om karma yoga lyder sådan her:

“Du kan gøre indsatsen og handlingen, men du kan ikke selv skabe resultatet”. Eftersom yogier tænker på livet som ordnet og intelligent, kan der ikke opstå fejl. Det betyder, at du ikke kan knokle løs og få et magert resultat, uden at der er en årsag til det. Og resultatet, det beror på din karma. Når du udfører en handling, skaber den enten positiv karma (“punya”, positiv fortjeneste) eller negativ karma (“papa”, negativ fortjeneste). Dine handlinger er som frø, der vokser og bærer frugt (sanskrit ordet “karma phala” betyder frugten af dine handlinger), både usynlig/indirekte frugt (adrista phala) og synlig/direkte frugt (drista phala).

Karma er som at sende et brev adresseret til dig selv
Du kan tænke på karma som breve du selv skriver og sender afsted adresseret til dig selv, på et senere tidspunkt vender brevet tilbage til dig selv som en behagelig eller ubehagelig oplevelse. De Indiske yogier fortæller at grunden til at vi får ubehagelig oplevelser i livet er fordi vi ikke forstår karma loven. Hvis vi forstod at alle vores handlinger vender tilbage til os selv på et senere tidspunkt, ville vi naturligvis udnytte denne viden til at skabe positive oplevelser istedet for negative oplevelser. Og at lære at opererer den karmiske model er netop hvad karma yoga handler om

POSITIV KARMA: Hvis du udfører handlinger som skaber positiv karma (punya), resulterer det i, at:

1) du får behagelige oplevelser tilbage

2) kommer tættere på din naturlige tilstand

3) Neutraliserer negativ karma

NEGATIV: mens handlinger, der betegnes som negativ karma (papa) resulterer i at du

1) blokerer for kontakten til din naturlige tilstand

2) låser dig fast i indre psykodynamiske konflikter

3) og så vender den negative karma ovenikøbet tilbage til dig senere som ubehagelige oplevelser.

På kurset lærer du om hvilke hvilke handliner der ifølge yoga filosofien skaber positiv karma og hvilke der skaber negativ karma. Hver gang du møder den negative karma, har du mulighed for at udvikle din mentale styrke og gå dybere i din forståelse af yoga. Når du forstår, at ingen mennesker, der nogensinde har levet på Jorden, har fået opfyldt alle deres ønsker, og at alle uden undtagelse møder svære og ubehagelige oplevelser i deres liv, kan du pludselig se værdien af at udvikle din mentale styrke og visdom ved at arbejde med din indstilling til sådanne situationer. Så du gennem karma yoga udvikler mental styrke og følelsesmæssig robusthed til at tackle livets op og ned ture.

Du forstår da, at din opgave i livet ikke er at undgå de svære situationer, ej heller at få alle dine ønsker til at gå i opfyldelse.

Med denne indstilling hænger du ikke fast i ærgrelsen og nederlagsfølelsen, men fokuserer på at acceptere nuet, som det er, og på at træffe valg og udføre handlinger, der skaber positiv karma og neutraliserer negativ karma i fremtiden. Hvis du bruger din vilje imod virkeligheden, dvs facts du ikke kan ændre, så vil du tabe hver gang. Den bedste måde at bruge din vilje på, er ved at overgive den til nærværets umådelige intelligens.
Din sjæl (nærværsidentitet – gnisten) inspirerer dig på måder, der bringer dig tættere på nærværet og helheden og naturlige tilstand, mens egoet er impulsivt og presser dig på måder, der fastholder dig i fortidens reaktionsmønstre.

I din egen personlige udviklings rejse lærer du gradvist at skelne mellem sjæl (nærværsidentitet) og ego, og du lærer at vælge den vej, som bringer dig tættere på din naturlige tilstand, der som bekendt er målet for yoga filosofien.

Det modsatte af dette mål er et liv i samsara, lidelsernes hjul. Samsara betyder ”ufrivillig fanget i negative følelser”. Samsara er dybest set synonymt med vores overbevisninger i sindet. Jo mere du tænker på verden som en bevidstløs skueplads for fortid og fremtid fyldt med tilfældige og skiftende oplevelser af behag og ubehag, frygt, bekymringer og usikkerhed, desto mere bliver du fastholdt i samsara. Men jo mere du ser på verden som en ordnet, intelligent væren og bevidsthed, desto større balance opstår i dit sind. Ved at se orden i alle livets tildragelser, vokser din kontakt til de dybeste dimensioner i dig selv, altså helhed, nærvær og bevidsthed.

Der findes handlinger og forholdemåder, der bringer dig i kontakt med dit indre nærvær.

Ligesom der findes handlinger og forholdemåder, der adskiller dig fra kontakten til dit eget indre nærvær.

Karma yoga er den praksis som lære dig at neutraliserer negativ karma og at skabe positiv karma. På kurset vil du få en dybere forståelse for filosofien bag yoga, ligesom vi også vil lave fælles åndedræts og meditations øvelser, så du går hjem fra kurset opfyldt af indre ro og ny inspiration.

Hvem, skal deltage? Dig som er nysgerrig på at lære mere om filosofien bag yoga og dig som allerede kender filosofien som ønsker at gå dybere i dine studier.
Du skal deltage hvis du har interesse for meditation, mindfulness, pranayama og yoga filosofi. Og du skal have lyst til at lave forberedende læsning samt efterfølgende at tilføje de elementer fra kurset der taler til dig i din egen spirituelle praksis.

Datoer: d. 4. – 5. februar 2017

Varighed: 2 dage (lørdag og søndag kl. 10.00-16.15

Pris: 2995,- køb plads her>>>

For nørder: På dette kursus er fokus ikke Patanjalis yoga sutras (som er den rene yoga filosofi) men du vil møde en mere overordnet indføring i vedisk visdom, samt relevante vers fra kildeskrifterne bagavad gita, vedanta (upanishad) samt yoga sutra. udlagt som jeg har lært det i den direkte tradition fra min egen lære (sampradaya) men tilpasset det moderne menneske)

Du kan møde Henning Daverne i dette klip som behandler spørgsmålet: “Hvad er spiritualitet”?

Meditation som hjernefitness

MEDITATION SOM HJERNEFITNESS

Vores hjerner ændrer sig hele livet. Hjernens udvikling afhænger i høj grad af, hvordan vi bruger den, og en metode til at udvikle den effektfuldt er meditation. Allerede efter få dages meditationspraksis mærker mange en forbedring i den måde, de fungerer på i hverdagen. De mærker større ro, tilfredshed og koncentrationsevne, og denne effekt vokser over tid. Efter to måneder med regelmæssig meditation vil dele af hjernen være mere aktive, mens andre vil være mindre aktive. Du kan altså forandre din hjerne, og forandringen sker, fordi din koncentration under meditation omdirigerer blodstrømmen og aktiviteten i din hjerne. Denne omdirigering styrker de dele af hjernen, som er forbundet med ro, tilfredshed og velvære, mens de dele, der har med stress, angst og depression bliver mindre aktive.

Forandringerne kan ligne dem, som vi oplever, når vi begynder at motionere. Allerede de første gange indfinder et overraskende velvære sig som respons på de krav, som løbeturen eller timen i fitnesscentret stiller til kroppen. Efter en tid ændrer kroppen sig mærkbart og synligt. Den kan mere, gør måske mindre ondt og forandrer ligefrem udseende. Vi taber os, får tydeligere muskler og sundere hud. Meditationens effekt er mindst lige så stor og går i høj grad på mentalkapacitet og humør. Vi bliver gode til det, som vi bruger tid og energi på, og mens sport udfordrer og udvikler fysikken, træner og udvikler meditation din hjerne og din evnen til mentalt at være til stede. Træning af kroppen forbedrer kredsløb, muskelstyrke og nervesystem. Den, der træner spydkast, bliver bedre til at kaste spyddet langt og præcist. Nervesystemet lærer teknikken, og brystmusklerne vokser. På samme måde udvikler den, der mediterer, evnen til nærvær. Det bliver lettere at være til stede i nuet og ikke lade sig lede bort af tanker og følelser, der kredser om fortid eller fremtid. Vi bliver bedre til at lytte og til at nyde samværet med andre. Vi får kontakt med den grundlæggende følelse af glæde og energi, som altid er tilgængelig inden i os, men som mange af os meget af tiden mangler forbindelse til.

Man kan sige, at meditationspraksis gør os bedre til at fokusere på et afgrænset område af alt det, der til enhver tid er til stede i bevidstheden. Derfor bliver det lettere at løse en given opgave uden samtidig at bekymre sig om alt muligt andet. Det vil sige, at meditationen styrker evnen til at udelukke alt det, der ikke er vigtigt lige nu. Vi bliver skarpere, men opnår også en generelt mere positiv sindstilstand. Årsagen er, at meditation stimulerer de dele af hjernen, der har med indre ro og tilfredshed at gøre. Samtidig dæmper meditationen aktiviteten i de centre, der producerer stress og bekymring. Negative stemninger mister altså deres magt.

Meditation virker nu og her ved at:

 • Aktivere det parasympatiske nervesystem (den del af dit nervesystem som handler om restitution og fordøjelse)
 • Afspænde musklerne
 • Dæmpe angst og stress i kroppen
 • Øge koncentrationsevnen
 • Sænke åndedrætsrytmen
 • Dæmpe blodtrykket
 • Aktivere fordøjelsen
 • Styrke immunforsvaret
 • Forebygge livsstilssygdomme
 • Modvirke depression
 • Dæmpe smerter

Og husk – meditationen udvikler din hjerne.  Gennem meditationen kommer du tættere på “dit bedste selv”.

Meditation & livets udfordringer

Livet byder på udfordringer for os alle, og det er svært for de fleste at angive et tidspunkt, hvor de kan sige sig helt frie for bekymringer eller problemer. Meditation fjerner ikke de dele af livet, der er svære at have med at gøre, men meditation tilfører os nye ressourcer ved at bringe os i kontakt med de dele af hjernen som kan håndtere problemerne bedst muligt. Gennem disse ressourcer får vi flere kræfter, og vi finder nye måder at anskue og løse de problemer, som på et givent tidspunkt er til stede i vores liv. Uanset om problemerne drejer sig om den forfremmelse, vi ikke fik, om et barn, der mistrives i skolen, eller en kæreste, der har forladt os, finansielle udfordringer, sygdom eller død, så får vi gennem meditation bedre forudsætninger for at håndtere udfordringen. Ofte har vi tendens til at stirre os blinde på, hvad vi ser som problemets årsag, og hvad vi ser som dets løsning. Meditation styrker vores evne til at finde alternative veje, udvide perspektivet og sænke paraderne. Som mennesker har de fleste af os tendens til at tro, at de konfliktfyldte og problematiske følelser, vi oplever indeni, udspringer af omstændigheder i det ydre liv. Vi tænker, at vi er vrede, pressede eller triste på grund af det, chefen sagde eller ægtefællen gjorde eller på grund af et tab, som vi har lidt. Derfor fokuserer vi meget logisk på at løse problemerne i det ydre for på den måde at få det bedre i det indre. Det betyder, at vi forsømmer at rydde op i det indre, fordi vi tror, at velværet kommer af sig selv, så snart vi rydder op i det ydre. Men vi bliver ved med at møde udfordringer igennem hele livet, og hvis vi skal vente med at opnå indre ro, til alle problemerne er væk, kommer vi til at vente for evigt. Og vigtigst af alt; vi overser at vi bliver fanget i den del af vores hjerne som har med negative følelser af gøre, og det er den del af vores hjerne som indeholder færrest resourcer til at møde livets udfordringer optimalt. Vi overser at vi ved at håndtere livets udfordringer sådan, faktisk træner vores hjerne på en måde der fastholder os i stressede og negative følelser omkring livet. Det nytter altså ikke at tænke på denne måde:

Stresset i dag og glad i morgen
– Jeg arbejder igennem mandag til fredag og hviler ud i weekenden, når jeg har tid.
– I morgen er det overstået, så får jeg det godt og kan lave noget hyggeligt med min familie.
– Jeg ved godt, at jeg er lidt stresset, men giver den en skalle mere gennem de næste sure par måneder, og så tager jeg ferie.
– Jeg skal lige have klaret den her opgave, så er det slemme overstået.
– Jeg har hverken tid til at se min bedste ven eller til at motionere i denne uge, men det bliver nok snart bedre.
(Du kan reflektere over de 3 vigtigste grunde til at udsætte din egen indre ro)

Vend ligningen om
Meditation styrker dig ikke kun i det indre, men også i det ydre liv. Med større overskud og mere ro og glæde indeni har du langt større chancer for at nå dine ydre mål. Du vil have lettere ved at løse et problem tilfredsstillende, når du i gennem meditations og åndedrætsøvelser, afdæmper del af din hjerne som drejer sig om problemer og negative følelser, i denne del af din hjerne (det limbiske system) låses din tankegang fast i – enten/eller – tankemodeller, det betyder at du kan stirre dig blind på udfordringer og overser muligheder. Igennem “hjernefitness” øvelser kommer du i kontakt med den del af din hjerne som har med: evnen til at koncentrere dig, positive følelser, evnen til at se muligheder istedet for begrænsninger (frontallapperne og ACC) . Mit forslag er altså, at du vender ligningen om. I stedet for at kæmpe med en svær situation i det ydre med det mål at få det bedre i det indre, foreslår jeg at du eksperimenterer med at vende ligningen om, så du starter med at få det bedre indeni, og løser problemet, når du er kommet i kontakt med dine indre ressourcer. Det er lettere at løse en opgave, når du er fuld af mod og velvære, end når du er stresset, frustreret eller ked af det.