DE 4 TRIN PÅ DEN SPIRITUELLE REJSE

 1.  I verden
 2.  Mod nærværet
 3. Med nærværet
 4.  Som nærværet

I VERDEN

Vi starter vores rejse med at leve i en verden hvor alle mennesker, dyr ja hele universet består af adskilte elementer som påvirker hinanden: Her opleves verden som et farligt sted og vi oplever ofte at vi er “ofre” for livets tilfældigheder eller uretfærdighed som er andres “skyld” Der er Politikerne, kommunen, naboen, samfundets skyld hvis livet er svært.  Her bruger vi vores intelligens og strategi på regne ud hvordan vi undgår det farlige og opnår det behagelige. På dette trin lever vi lever ofte i følelsen af resignation
Siden modnes vi og begynder at tage ansvar for vores liv, vi bliver bevidste om hvordan vores egne tanker og handlinger har stor indflydelse på vores relationer, på de resultater vi kan skabe i verden samt hele den emotionelle tone vi lever vores liv i.

Vi stræber efter at skabe det liv vi ønsker os og tager ansvar for at nå i mål. Ambition er et kodeord på dette trin. På dette stadie af vores rejse tænker vi at vi skal manipulerer med tingenes tilstand. For at opnå lykke og undgå ubehag, skal vi have “de rigtige” udgaver af disse tre elementer i vores liv

 1. Objekter – ting
 2. Situationer – oplevelser
 3. Personer – relationer

(mens vi selvfølgelig undgår de ”forkerte”)
Fra den spirituelle synsvinkel er det bedste der kan ske faktisk at det lykkedes at skabe det liv man ønsker sig. Derefter vil man nemlig opdage at trods det at man fik opfyldt mange af sine drømme (om de rigtige objekter, situationer og mennesker) så er der stadig en indre tomhed og følelse af mangelfuldhed. Mangelfuld selvværd, mangelfuld intelligens, mangelfuld fysisk form, mangelfuld økonomi, mangelfuld kærlighed, mangelfuld lykkefølelse, mangelfuld skønhed.
Oplevelsen af at have opnået sine mål og trods det stadig at føle indre tomhed og mangelfuldhed, kickstarter den spirituelle rejse på måder der ikke kan lade sig gøre så længe man stadig tænker at ”grunden til min indre tomhed og følelse af mangelfuldhed er at jeg ikke har nået mine mål”
Nu opdager man at det er godt at alle de ydrer omstændigheder er i orden , men det er slet ikke nok til at give indre tilfredshed. Nu går det op for personen at bag de ydre ønsker gemmer sig længslen efter at føle sig

 •  Naturlig og ikke påtaget
 • Tilfreds og ikke utilfreds
 •  Afslappet og ikke anspændt
 •  Nærværende og ikke fraværende
 •  Fuld af selvværd og ikke tom indeni
 •  At livet er meningsfuldt og ikke meningsløst
 •  Hel indeni og ikke mangelfuld
 •  Tryg og ikke utryg

MOD NÆRVÆRET – en rejse i realisering

Med den erkendelse starter rejsen imod nærværet. Der er en længsel efter at mærke indre helhed, tilfredshed, fred, naturlighed “nærvær” og autencitet.. På denne rejse opdager personen at der er forskel på at have mål og at leve sit kald, du kan nå dine mål gennem ambition, men hvis de mål du opnår ikke er i samklang med din sjæl, giver det ikke varig tilfredshed, det føltes ikke ”rigtigt” , tilfredsstillende og autentisk. Du bliver en succes i verden men ikke i livet, du bliver en succes i andres øjne men føler det ikke i dit eget hjerte
På denne del af rejsen øver du dig på at være nærværende, du mediterer, dyrker yoga, og søger efterhånden større forståelse for alt det psykodynamiske indhold i din psyke.
Du stræber efter at være autentisk så der er sammenhæng imellem hvad du tænker, føler, siger og gør. Når din evne til at være nærværende går fra at opstå momentalt når du sidder på din meditations stol, til at være en central del af dit liv og noget du værdsætter. Når du bevidst øver dig i have nærværet med ind i alle områder af livet, så træder du ind på den næste rejse.

REJSEN MED NÆRVÆRET – en rejse i integration

På denne del af rejsen opdager du at du ikke kan skabe dit kald, du kan ikke selv skabe de rigtige mål, du må opdage dem indeni, du skaber ikke omstændighederne for at opfylde dit kald, du opdager dem og vælger til og fra, ikke ud fra dine tanker og strategier men mere ud fra en nærværs baseret indre GPS, det er en intuitiv forholdemåde. Personen har nærvær, men ER ikke nærvær. Denne del af rejsen er en rejse i integration og accept. Denne del af rejsen handler om at opdage din skygge, dine sårbarheder og svære følelser, disse heales og transformeres gradvis via nærvær, betingelsesløs selv accept, kærlighed, empati og forståelse over mange år, i takt med at personen ikke manipulerer med virkeligheden både indeni og udenfor, begynder sindets karrusel at køre langsommere og den bagom liggende stilhed bliver synlig.

REJSEN SOM NÆRVÆR – en rejse i selvaktualisering

På denne sidste del af den indre rejse skifter personens identitet fra at være identificeret med alle oplevelser i sinds krops komplekset til den tidløse identitet som altid har været uforanderligt tilstede i alle oplevelser som det indre vidne. Denne spirituelle identitet var tilstede inden personen blev født, er tilstede nu, og vil være tilstede efter kroppen dør. Denne identitet kan ikke skabes men kun opdages og forstås

Det er i kontakten med den spirituelle helhed at følelsen af indre helhed opleves i personen. Med den rette forståelse kan personen forstå og eje sandheden om sig selv på dette tidløse og grænseløse niveau

Universel kærlighed og tidløs visdom viser sig som målet for den spirituelle rejse – livet leves i det spontane samspil mellem selvet og den empiriske verden. Vedaerne kalde dette spontane samspil for ”lila” (leg, spil, drama) Lila illustrere det fact at en skuespiller kan kende forskel på sin sande identitet og den rolle han / hun spiller.

Derfor kan skuespilleren hengive sig fuldkommen til at spille skuespil, uden at det på nogen måde påvirker hans sande identitet. Denne skelnen imellem rolle og identitet er ren kognitiv. Alle skuespillerens ord og handlinger er som rollen foreskriver, udefra er der ingen der umiddelbart kan se forskel på personens sande identitet og den rolle personen spiller, men skuespillerens egen indre forståelse af sig selv, skuespillerens evne til at skille – sin rolle fra sin sande identitet – er en uanstrengt indre vished som bygger på sandheden om tingenes tilstand.

Denne sande identitet er ikke noget personen har opfundet, eller tænkt, det er bare sandheden om personen. Det eneste spor i den empiriske verden er indirekte tegn, som fx at du føler dig afslappet og rolig når du er tæt på personen som lever med nærværet som sin identitet. Kineserne kaldte dette wu-wei (ikke handlen) og Tzu-jan (naturlighed, spontanitet, ”sådan i sig selv – hed”)

ET KORT OVER LANDSKABET

Et detaljeret kort over landskabet hjælper den rejsende med at finde den rette vej. På hver trin af rejsen har personen brug for et kompas og et kort over området så man ikke fare vild i ukendt territorie. På hvert trin af den indre rejse er der brug for forskellige værktøjer / transportmidler for at rejse igennem pågældende trin.